קצבת שאירים של הביטוח הלאומי משולמת בהתאם לתנאים לאלמנות, אלמנים ויתומים של תושבי ישראל שנפטרו
אלמנות ואלמנים שנישאו מחדש או חיים כידועים בציבור לא זכאים יותר לקצבת שאירים, מלבד במקרים מסוימים
ניתן לבדוק במחשבוני הביטוח הלאומי את הזכאות לקצבת שאירים ואת הזכאות לקבל יותר מקצבה אחת


קצבת שאירים חודשית נועדה להבטיח אמצעי קיום לשאירים של תושבי ישראל שנפטרו.

 • הקצבה תשולם לזכאים אם יתקיימו 3 התנאים הבאים:
  1. הנפטרים היו מבוטחים בביטוח שאירים.
  2. הנפטרים השלימו תקופת אכשרה.
  3. הנפטרים שילמו את דמי הביטוח בזמן.
 • במקרים מסוימים שבהם אין זכאות לקצבה עשויים לקבל מענק שאירים חד פעמי.

מי זכאי?

שימו לב

תנאים לקבלת הקצבה

 • מי שעונים על הגדרת אלמנה, אלמן או יתום יוכלו לקבל את הקצבה אם יתקיימו 3 התנאים הבאים:

1. הנפטרים היו מבוטחים בביטוח שאירים בעת הפטירה

 • כדי להיות מבוטחים בביטוח שאירים צריכים להיות תושבי ישראל מגיל 18 ומעלה.
 • גברים תושבי ישראל מבוטחים בביטוח שאירים בלי קשר למצבם המשפחתי או התעסוקתי (הם מבוטחים גם כאשר הם לא עובדים).
 • גברים שלא נולדו בארץ יהיו מבוטחים בתנאי שעלו לארץ לפני גיל 62.
 • נשים תושבות ישראל לא יהיו מבוטחות בביטוח שאירים בתקופות האלה:
  • תקופה שבה האישה לא עובדת ויש לה בן זוג (מנישואין/ידוע בציבור) מבוטח, אלא אם כן מדובר במקבלת קצבת נכות כללית או בעגונה (שמבוטחות גם אם הן לא עובדות ובן זוגן מבוטח).
  • תקופה שבה האישה לא עובדת והיא אלמנה שמקבלת קצבת שאירים או קצבת תלויים חודשית.
 • נשים שלא נולדו בארץ יהיו מבוטחות בתנאי שעלו לארץ לפני גיל הפרישה לנשים (65-62 לפי תאריך לידתן).

2. הנפטרים השלימו תקופת אכשרה

 • כדי שהשאירים יהיו זכאים לקצבה, התקופה שבה הנפטרים היו מבוטחים בביטוח שאירים (תקופת האכשרה) צריכה להיות אחת מאלה:
  • 12 חודשים לפני הפטירה.
  • 24 חודשים (רצופים או לא רצופים) ב-5 השנים שלפני הפטירה.
  • 60 חודשים (רצופים או לא רצופים) ב-10 השנים שלפני הפטירה.
  • 144 חודשים (רצופים או לא רצופים) לפני הפטירה.
  • 60 חודשים (רצופים או לא רצופים) אם מאז שהנפטרים הפכו לתושבי ישראל, מספר החודשים שלא היו מבוטחים לא עולה על מספר החודשים שהיו מבוטחים.
 • במקרים הבאים לא נדרשת תקופת אכשרה:
  • הפטירה הייתה בתוך שנה מהיום שהמבוטחים נעשו תושבי ישראל.
  • הפטירה הייתה לפני שמלאו למבוטחים 19 שנה.
  • המבוטחים היו המפרנסים העיקריים של בני זוגם או של ילדיהם.
  • הפטירה הייתה בתוך שנה מהיום שהנפטרת התגרשה או התאלמנה.
 • אם הנפטרת הייתה אם לילדים ולא השלימה את תקופת האכשרה, היתומים יהיו זכאים לקצבת שאירים (האלמן לא יהיה זכאי).

3. דמי הביטוח שולמו כחוק

 • במקרים שבהם המבוטחים פיגרו בתשלום דמי הביטוח:
  • השאירים עלולים להפסיד את הקצבה או לקבל קצבה מופחתת.
  • למי שלא אושרה זכאות מלאה תיבדק האפשרות לקבל תשלום מטעמי צדק (אין צורך להגיש תביעה).
 • אם המעסיק של הנפטרים פיגר בתשלום דמי הביטוח שלהם הזכאות של השאירים לקצבה לא נפגעת.

גמלה מיוחדת לשאירים של עולים שלא היו מבוטחים

 • גברים שעלו לארץ אחרי גיל 62 ונשים שעלו אחרי גיל הפרישה לנשים (65-62 לפי מועד לידתן) לא מבוטחים בביטוח שאירים.
 • במקרים אלה:
  • אלמנה ויתומים של עולה שנפטר עשויים להיות זכאים לגמלת שאירים מיוחדת.
  • אלמן ויתומים של עולה שענתה על הגדרת עקרת בית ונפטרה לא יהיו זכאים לגמלת שאירים מיוחדת.
  • יתומים של עולה שלא ענתה על הגדרת עקרת בית ונפטרה יהיו זכאים לגמלת שאירים מיוחדת (האלמן לא יהיה זכאי).

מקבלי קצבת שאירים ששוהים בחו"ל

 • זכאותם של מקבלי הקצבה ששוהים בחו"ל נקבעת לפי התקופה שהיו תושבי ישראל ומבוטחים, ובהתאם למדינה שהם שוהים בה.
 • למי ששוהים בחו"ל תקופה שלא עולה על 3 חודשים ברציפות הקצבה תשולם לחשבון הבנק שלהם בישראל.
 • למי ששוהים בחו"ל תקופה שעולה על 3 חודשים או שהיגרו מהארץ, המשך הזכאות ייבדק על ידי הביטוח הלאומי.
 • מי שמתגוררים במדינות דחתומות עם ישראל על אמנה בינלאומית עשויים לקבל את הקצבה במדינות אלה, גם אם הנפטרים לא היהו תושבי ישראל בעת הפטירה. למידע נוסף ראו שמירת זכויות בביטוח הלאומי במעבר בין מדינות אמנה.
 • שאירים שמתגוררים בארה"ב עשויים לקבל את הקצבה בהיותם בארה"ב, רק אם הנפטרים היו תושבי ישראל בעת הפטירה, והשאירים קיבלו על-פי החוק קצבת שאירים לפני שיצאו לארה"ב.
 • מקבלי קצבת שאירים ששוהים בחו"ל חייבים להמציא פעם בשנה טופס אישור חיים. את הטופס יש למסור למחלקת הזיקנה בסניף המוסד לביטוח לאומי שמשויכים אליו. ניתן לשלוח אותו בדואר או לשים בתיבת השירות של הסניף (נדרש מסמך מקורי ולכן לא ניתן לשלוח את האישור בפקס).

זכאות לקצבאות נוספות

חשוב לדעת

 • יש להגיש את התביעה לקצבת שאירים לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה.
 • אם הנפטרים היו מבוטחים בקרן פנסיה, בביטוח מנהלים או בביטוח חיים, השאירים עשויים להיות זכאים לקצבת שאירים נוספת שתשולם על-ידי הגוף המנהל את קרן הפנסיה או הביטוח, ובהתאם לתנאי הקרן או הפוליסה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות