מי שנפגע בתאונת עבודה או בפגיעה בעבודה, שנקבעה לו דרגת נכות זמנית, וכתוצאה מהפגיעה אינו מסוגל לעבוד ואין לו הכנסות, רשאי להגיש תביעה לקצבת "נכה נזקק"
אם תאושר התביעה, יקבל הנפגע קצבת נכות בשיעור 100% עד להחלטה בעניין נכותו הקבועה

מי שנפגע בתאונת עבודה או בפגיעה בעבודה, ונקבעה לו דרגת נכות זמנית, וכתוצאה מהפגיעה אינו מסוגל לעבוד ואין לו הכנסות, רשאי להגיש תביעה לקצבת "נכה נזקק".

 • אם תאושר התביעה, יקבל הנפגע קצבת נכות בשיעור 100% עד להחלטה בענין נכותו הקבועה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 1. הוא הגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה;
 2. כתוצאה מהפגיעה הוא אינו מסוגל לעבוד;
 3. אין לו הכנסות מעבודה או מעסק;
 4. נקבעה לו נכות זמנית ע"י הוועדה הרפואית לנכות מעבודה.

למי ואיך פונים

 • יש להגיש תביעה לסניף המוסד לביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים.
 • את התביעה יש להגיש על גבי טופס תביעה להכרה כנכה נזקק.
 • שכיר חייב להחתים את המעסיק שלו על גבי הטופס.

שלבי ההליך

 • ההחלטה תינתן ע“י “ועדת רשות“, שכוללת פקיד תביעות, עובד שיקום ורופא.

חשוב לדעת

 • ניתן לקבל את קצבת נכה נזקק לתקופה של עד ארבעה חודשים.
 • למי שהוכר כ"נכה נזקק" תשולם קצבה בשיעור של 100% לתקופה שנקבעה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ערעור