חוק לימוד חובה מאפשר לכל ילד מגיל 3 ועד לסיום תוכנית לימודי כתה י"ב, לקבל חינוך חינם מטעם המדינה
ילדים עם צרכים מיוחדים זכאים למסגרת חינוכית מגיל 3 ועד גיל 21
הוריו של כל ילד בגילאי גן חובה ועד כתה י"ב אחראים לכך שילמד במסגרות חינוך מתאימות
הורים לילד שלא למד במוסד חינוכי מוכר עשויים להיקנס או להישלח למאסר


לפי חוק זכויות התלמיד כל ילד ונער במדינת ישראל זכאי לחינוך בהתאם למסגרת שמתאימה לו.

מי זכאי?

 • כל ילד/ה מגיל 3 - 18 (עד לסיום תוכנית לימודי כתה י"ב).

תהליך מימוש הזכות

 • לכל ילד/ה ונער/ה במדינת ישראל נתונה הזכות לחינוך.
 • חוק לימוד חובה חל על תלמידי: גן חובה, בית ספר יסודי, חטיבת ביניים ותיכון.
 • חובתם של ההורים לשלוח את ילדיהם למסגרות המתאימות להם, מגן החובה ועד לכתה י"ב בבית הספר.
 • על משרד החינוך לספק את מסגרות החינוך המתאימות, ולאפשר חינוך חינם בגילאים 3 - 18.
 • חובת ההורים לרשום את ילדם למוסד חינוך מוכר בהגיעו לגיל לימוד חובה - 3 ומעלה.
 • זכות ההורים לבחור בזרם החינוך שבו ילמדו ילדיהם: כללי, עובדים, מזרחי או אגודת ישראל.
 • זכות ההורים לדעת את תוכנית הלימודים של ילדם.
 • הורים יכולים לבקש העברת תלמיד לבית ספר אחר.

מערכות החינוך המוכרות בישראל

 • ישנן מספר מערכות חינוך המוכרות, וזוכות למימון מלא או חלקי, על-ידי המדינה:
  • "חינוך רשמי" - מערכות החינוך הממלכתי, הממלכתי דתי והערבי. מוסדות חינוך רשמיים מוחזקים על-ידי המדינה או הרשות המקומית.
  • "חינוך מוכר" - מערכות חינוך שאינן רשמיות, בעיקר במגזר החרדי, המתנהלות בפיקוח חלקי של משרד החינוך ומקובלות כתחליף לימודים לצורך חוק לימוד חובה.
  • "חינוך עצמאי" - עמותות של תלמודי תורה, המחנכות חלק גדול מאוכלוסיית התלמידים ללא פיקוח משרד החינוך ובתקציב חלקי מהמדינה.
  • "חינוך מיוחד" - לימוד וטיפול שיטתיים הניתנים לילד בעל צרכים מיוחדים, לרבות טיפולי פיזיותרפיה, ריפוי בדיבור, ריפוי בעיסוק וטיפולים בתחומי מקצועות נוספים שייקבעו לרבות שירותים נלווים, הכל לפי צרכיו של הילד בעל הצרכים המיוחדים.

חשוב לדעת

 • משנת הלימודים התשע"ג, חוק חינוך חינם יחול על כל הילדים מגיל 3 ומעלה.
 • חובה על ההורים לשלוח את ילדיהם למסגרות הלימוד המתאימות להם.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים