הקדמה:

להורה יש זכות לקבל פירוט של תוכנית הלימודים הנהוגה במוסד החינוכי


מי זכאי?

  1. הורי הילד.
  2. האפוטרופוס של הילד.

תהליך מימוש הזכות

  • לצורך קבלת מידע על תוכנית הלימודים, על ההורה לפנות ישירות למוסד החינוכי בו לומד הילד.


פסקי דין

  • לערך מורחב בנושא פסקי דין בחינוך לחצו כאן.

ארגוני סיוע

  • לערך מורחב בנושא ארגוני סיוע בחינוך לחצו כאן.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

  • לערך מורחב בנושא חקיקה ונהלים בחינוך לחצו כאן.

הרחבות ופרסומים