להורה יש זכות לקבל פירוט של תוכנית הלימודים הנהוגה במוסד החינוכי


תקציר

מי זכאי?

  1. הורי הילד.
  2. האפוטרופוס של הילד.

תהליך מימוש הזכות

  • לצורך קבלת מידע על תוכנית הלימודים, על ההורה לפנות ישירות למוסד החינוכי בו לומד הילד.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים