הקדמה:

להורה יש זכות לקבל פירוט של תוכנית הלימודים הנהוגה במוסד החינוכי


מי זכאי?

  1. הורי הילד.
  2. האפוטרופוס של הילד.

תהליך מימוש הזכות

  • לצורך קבלת מידע על תוכנית הלימודים, על ההורה לפנות ישירות למוסד החינוכי בו לומד הילד.


פסקי דין


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים