הקדמה:

תלמידים עם צרכים מיוחדים זכאים למסגרת חינוכית מגיל 3 ועד גיל 21 על פי חוק חינוך מיוחד
אם הורי התלמיד לא הודיעו באיזה סוג של מסגרת חינוכית הם בוחרים, תינתן עדיפות ככל הניתן לשלב את התלמיד במסגרת החינוך הרגיל, תוך מתן מענה לצרכיו במסגרת זו
שירותי החינוך המיוחדים יינתנו חינם לילד באזור מגוריו או במקום אחר, קרוב ככל האפשר למקום מגוריו
לפרטים נוספים ראו פורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים באתר משרד החינוך


חוק חינוך מיוחד קובע כי ילד מגיל 3 עד 21, שיש לו מוגבלות אחת או יותר המגבילה את תפקודו, זכאי לשירותי חינוך מיוחדים.

שימו לב
ב-01.01.2019 נכנס לתוקף תיקון בחוק חינוך מיוחד שהחיל שינויים בהליך קביעת הזכאות וסל השירותים לתלמידים עם צרכים מיוחדים
 • בהתאם לתיקון, קביעת הזכאות של תלמידים עם צרכים מיוחדים לשירותי חינוך מיוחדים תעשה על-ידי ועדות זכאות ואפיון במקום ועדות ההשמה, כאשר ההורים רשאים לבחור את סוג המסגרת שבה ילמד ילדם (כולל האפשרות לשילוב בחינוך הרגיל).
 • כמו כן, צוות רב-מקצועי במוסדות החינוך מחליף את ועדות השילוב שפעלו לפני כן.
 • בשנת הלימודים תשע"ט (2018-2019) השינוי יושם ברשויות המקומיות במחוז צפון (לרשימת הרשויות).
 • בשנת הלימודים תש"פ (2019-2020) התיקון יוחל בכל הארץ.


 • שירותי החינוך המיוחדים יינתנו חינם לילד באזור מגוריו או במקום אחר, קרוב ככל האפשר למקום מגוריו, באחת מהמסגרות הבאות:
  • כיתה רגילה במוסד לחינוך רגיל (שבה ישולב באופן פרטני)
  • כיתת חינוך מיוחד במוסד לחינוך רגיל
  • מוסד לחינוך מיוחד
 • שירותי החינוך המיוחדים מפורטים, בהתאם לסוג המוגבלות ורמת התפקוד של התלמיד ובהתאם לסוג המסגרת, בתוספת השנייה לחוק חינוך מיוחד.
 • במסגרת זכאותם לשירותי חינוך מיוחדים, התלמידים זכאים לקבל שירותים נלווים הכוללים הסעה וליווי, ארוחות, עזרים מסייעים, שירותים רפואיים ופרא רפואיים, בהתאם לצרכים של כל תלמיד.
 • אם הורי התלמיד לא הודיעו באיזה סוג של מסגרת חינוכית הם בוחרים, תינתן עדיפות ככל הניתן לשלב את התלמיד במסגרת החינוך הרגיל, תוך מתן מענה לצרכיו במסגרת זו.

מי זכאי?

 • כל ילד בגיל 21-3 שיש לו צרכים מיוחדים, כלומר לקות משמעותית שבשלה מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת והוא נזקק לשירותי חינוך מיוחדים.
 • לקות מוגדרת כלקות גופנית, שכלית, נפשית, רגשית-התנהגותית, חושית, קוגניטיבית או שפתית, או לקויות התפתחותיות כוללניות.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים