הקדמה:

נפגעי עבודה שהמוסד לביטוח לאומי הכיר בפגיעתם כפגיעה בעבודה זכאים, בהתאם לתנאים, להחזר מלא של הוצאות נסיעה לקבלת הטיפול הרפואי הקשור לפגיעה
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


מבוטחים בביטוח נפגעי עבודה שהוכרו על-ידי המוסד לביטוח לאומי כ"נפגעי עבודה", עשויים להיות זכאים להחזר מלא של הוצאות הנסיעה לקבלת הטיפול הרפואי הקשור לפגיעה בעבודה.

  • ההחזר יינתן בתנאים הבאים:
    • הנסיעה היא לצורך רפואי הקשור לפגיעה, בהפניית גורם מטפל מטעם קופת החולים המבטחת.
    • התשלום הוא לפי התעריף המקובל לגבי אמצעי התחבורה הציבוריים הזולים ביותר המתאימים למצב בריאותו של הנפגע.
    • אם מצב בריאותו של הנפגע (בהתאם לקביעת רופא הקופה) ומקום מגוריו אינם מאפשרים לו נסיעה באמצעי התחבורה הציבוריים הזולים ביותר, ישולם לו סכום השווה להוצאות הנסיעה באמצעי תחבורה אחרים לפי התעריף המקובל לגבי אמצעי התחבורה הזול והמתאים ביותר בנסיבות המקרה.
דוגמה
אם נקבע כי מצבו הרפואי של הנפגע אינו מאפשר נסיעה באוטובוס, אלא רק במונית, או שמצבו הרפואי מאפשר רק נסיעה באמבולנס.

מי זכאי?

  • נפגע תאונת עבודה שהמוסד לביטוח לאומי הכיר בפגיעתו כפגיעה בעבודה.

תהליך מימוש הזכות

פסקי דין


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים


תודות

  • המקור בערך זה נכתב ע"י הר"י.