אנשים המוגבלים בניידות בשל ליקוי ברגליהם זכאים, בהתאם לתנאים, להחזר הוצאות עבור רכישת אבזרי ניידות והתקנתם ברכבם הפרטי
גובה ההחזר הוא 95% מהסכום הכולל של עלות האבזרים והתקנתם ברכב
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


אדם המוגבל בניידות זכאי לקבל החזר הוצאות עבור אבזרי ניידות שהותקנו ברכבו הפרטי, אם מתקיימים לגביו התנאים שיפורטו בהמשך.

פנייה לוועדה רפואית של משרד הבריאות לקביעת מוגבלות בניידות
קבלת הודעה בדואר על החלטת הוועדה
אם נקבעו אחוזי מוגבלות בניידות שמזכים בגמלה הביטוח הלאומי יטפל בתביעה
מי שזקוקים לרכב מיוחד יופנו לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים
קבלת הודעה בדואר על החלטת המוסד לביטוח לאומי
אם המצב הבריאותי החמיר (או חלפו 42 חודשים) אפשר לעבור ועדה רפואית חוזרת

מי זכאי?

 • אדם המוגבל בניידות בשל ליקוי ברגליים, אם מתקיימים לגביו התנאים הבאים:
  1. הוא מקבל קצבת ניידות.
  2. הוא בעל רישיון נהיגה בתוקף.
  3. המכון הרפואי לבטיחות בדרכים קבע, כי דרושים לו אבזרים לצורך הנהיגה, בטיחות הנסיעה והשימוש ברכב, וכן קבע מהם האבזרים הדרושים.
  4. הרכב הקובע לגביו איננו רכב לאבזרים (רכב שניתן להיכנס לתוכו, או לנהוג בו בישיבה בכיסא גלגלים)
  5. הוא המציא בתוך 6 חודשים מיום ההתקנה חשבונית מס וקבלות מקוריות המפרטות את האבזרים שהותקנו ברכב.
  6. הוא אינו זכאי לפי כל חוק או הסדר אחר לקבל אבזרים לרכב פרטי או מענק לרכישתם ולהתקנתם, ואם הוא זכאי - בחר לקבלם במסגרת הסכם הניידות.
  7. במקרה של התקנת אבזרים בשל החלפת רכב: חלפו 42 חודשים לפחות מיום שקיבל לאחרונה החזר מסוג זה.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים