הקדמה:

מוגבל בניידות בשל ליקויים ברגליו העונה על התנאים שיפורטו עשוי לקבל הלוואה לקניית רכב פרטי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


מוגבל בניידות שיש לו ליקויים חמורים ברגליו והכנסתו מעבודה נמוכה, עשוי לקבל הלוואה מקרן הלוואות לקניית רכב פרטי.

 • הלוואה זו ניתנת בנוסף להלוואה העומדת למימון המסים על רכישת הרכב.
 • ההלוואה ניתנת פעם אחת בלבד, באחד מהמקרים הבאים:
  • בעת קניית רכב ראשון - חלק מההלוואה יוחזר בתשלומים חודשיים וחלק יהפוך למענק בתום חמש שנים.
  • חלפו 5 שנים מיום קבלת ההלוואה העומדת למימון מסים לרכישת הרכב הקודם - הזכאות היא להלוואה בגובה 20% משווי הרכב ויש להחזיר את מלוא סכום ההלוואה בתשלומים חודשיים (אין זכאות למענק במקרה זה).
  • המכון הרפואי קבע שיש לנהג הגבלות חדשות בנהיגה, שאינן מאפשרות לו להוסיף ולהשתמש ברכב שברשותו. במקרה זה ההלוואה תאושר גם לפני שחלפו 5 שנים מקבלת הלוואה למימון מסים.
  • ניתנה בעבר הלוואה עומדת למוגבל בניידות כאשר היה ללא רישיון נהיגה, ואחרי שקיבל רישיון נהיגה, נזקק לרכב גדול יותר מהרכב שברשותו.

מי זכאי?

 • זכאי להלוואה, מי שעומד בכל התנאים הבאים:
  • גילו בין 18 ל- 60 שנה.
  • הוועדה הרפואית קבעה לו מוגבלות בניידות בשל ליקויים ברגליים, בשיעור של 90% לפחות.
  • הוא בעל רישיון נהיגה בתוקף.
  • במשך 12 חודשים לפחות (גם לא רצופים) מתוך 18 החודשים שקדמו להגשת הבקשה לסיוע, הכנסתו מעבודה עלתה על 25% מהשכר הממוצע - 2,638 ש"ח, נכון ל-2021, או שהוא תלמיד במוסד מוכר על-ידי זרוע העבודה או מועסק במפעל מוגן.
  • סכום הכנסותיו והכנסות בן/בת זוגו, מעבודה ושלא מעבודה, אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע - 15,827 ש"ח, נכון ל-2021. בסך ההכנסות לא יחושבו קצבת שירותים מיוחדים, קצבת ילדים ותשלומים הניתנים עבור החזקת רכב או עבור השתתפות בהוצאות ניידות עקב נכות.

תהליך מימוש הזכות

קבלת הודעה בדואר על החלטת הוועדה
אם נקבעו אחוזי מוגבלות בניידות המזכים בגמלה ניתן להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לגמלת ניידות
מי שזקוקים לרכב מיוחד יופנו לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים
קבלת הודעה בדואר על החלטת המוסד לביטוח לאומי
אם המצב הבריאותי החמיר (או חלפו 42 חודשים) אפשר לעבור ועדה רפואית חוזרת

שעבוד הרכב

 • מקבל הלוואה מקרן הלוואות לקניית רכב יידרש לשעבד את הרכב לטובת המוסד לביטוח לאומי.
 • המוסד לביטוח לאומי מבצע את שעבוד הרכב ומממן את התשלום עבור אגרות השעבוד.
 • בהתאם לחוזר המוסד לביטוח לאומי מיום 03.07.2016, מי שנקבעה לו זכאות לרכב לאבזרים מיוחדים ובחר ברכב פרטי, אינו נדרש לשעבד את הרכב.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים