אנשים עם מוגבלות בניידות עשויים לקבל הלוואה לקניית רכב פרטי, בתנאים שיפורטו


אנשים שיש להם ליקויים חמורים ברגליים עשויים לקבל הלוואה מקרן הלוואות לקניית רכב פרטי.

 • הלוואה זו ניתנת בנוסף להלוואה העומדת למימון המסים על רכישת הרכב.
 • ההלוואה ניתנת פעם אחת בלבד, באחד מהמקרים הבאים:
  • בעת קניית רכב ראשון - חלק מההלוואה יוחזר בתשלומים חודשיים וחלק יהפוך למענק בתום 5 שנים.
  • חלפו 5 שנים מיום קבלת ההלוואה העומדת למימון מסים לרכישת הרכב הקודם - הזכאות היא להלוואה בגובה 20% משווי הרכב ויש להחזיר את מלוא סכום ההלוואה בתשלומים חודשיים (אין זכאות למענק במקרה זה).
  • המכון הרפואי קבע כי יש לנהג הגבלות חדשות בנהיגה שלא מאפשרות לו להוסיף ולהשתמש ברכב שברשותו. במקרה זה ההלוואה תאושר גם לפני שחלפו 5 שנים מקבלת הלוואה למימון מסים.
  • לאדם עם המוגבלות בניידות ניתנה בעבר הלוואה עומדת כשלא היה לו רישיון נהיגה, ואחרי שקיבל רישיון נהיגה הוא זקוק לרכב גדול יותר מהרכב שברשותו.

מי זכאי?

 • מי שבוחר ברכב פרטי למרות שוועדה רפואית קבעה כי הוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו והמכון הרפואי לבטיחות בדרכים קבע כי דרוש לו רכב לאבזרים מיוחדים, או -
 • מי שעונה על כל התנאים הבאים:
  1. גילו בין 18 ל-60 שנה.
  2. הוועדה הרפואית קבעה לו מוגבלות בניידות בשל ליקויים ברגליים, בשיעור 90% לפחות.
  3. הוא בעל רישיון נהיגה בתוקף.
  4. בחצי השנה שקדמה לבקשה, סכום הכנסותיו (מעבודה ושלא מעבודה) לא עלה על 51,492 ₪ (נכון ל-2024).
   • אם שני בני זוג עם מוגבלות בניידות רוכשים רכב משותף - הכנסותיהם בחצי השנה שקדמה לבקשה לא עלו על 68,656 ₪ (נכון ל-2024).
   • בסך ההכנסות לא יחושבו קצבת שירותים מיוחדים, קצבת ילדים ותשלומים שניתנים עבור החזקת רכב או עבור השתתפות בהוצאות ניידות עקב נכות.
  5. במועד הגשת הבקשה ובמשך 12 חודשים מתוך 18 החודשים שקדמו להגשת הבקשה מתקיים אחד מאלה:
   • הכנסתו מעבודה לא נמוכה מ-4,291 ₪ בחודש (נכון ל-2024).
   • הוא מועסק במפעל מוגן לפי תקנות הבטחת הכנסה (תוספת).
   • הוא לומד במוסד מוכר על-ידי משרד החינוך/משרד העבודה/המועצה להשכלה גבוהה, או לומד מקצוע לפי הפניה של שירות התעסוקה או של המוסד לביטוח לאומי.
   • הוא עובד במסגרת תוכנית שיקום מקצועי מטעם הביטוח הלאומי.
   • הוא משרת בשירות חובה.

תהליך מימוש הזכות

פנייה לוועדה רפואית של משרד הבריאות לקביעת מוגבלות בניידות
קבלת הודעה בדואר על החלטת הוועדה
אם נקבעו אחוזי מוגבלות בניידות שמזכים בגמלה הביטוח הלאומי יטפל בתביעה
מי שזקוקים לרכב מיוחד יופנו לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים
קבלת הודעה בדואר על החלטת המוסד לביטוח לאומי
אם המצב הבריאותי החמיר (או חלפו 42 חודשים) אפשר לעבור ועדה רפואית חוזרת

שעבוד הרכב

 • מקבל הלוואה מקרן הלוואות לקניית רכב יידרש לשעבד את הרכב לטובת המוסד לביטוח לאומי.
 • המוסד לביטוח לאומי מבצע את שעבוד הרכב ומממן את התשלום עבור אגרות השעבוד.
 • בהתאם לחוזר המוסד לביטוח לאומי מיום 03.07.2016, מי שנקבעה לו זכאות לרכב לאבזרים מיוחדים ובחר ברכב פרטי, לא נדרש לשעבד את הרכב.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים