ניצולי שואה המקבלים רנטה בריאותית מממשלת גרמניה (BEG) וזכאים לזכויות ריפוי, יכולים לקבל החזר הוצאות רפואיות בגין המחלות המוכרות שנבעו מהרדיפה


ניצולי שואה בעלי זכויות ריפוי מממשלת גרמניה (BEG) יכולים לקבל החזר הוצאות רפואיות בגין המחלות המוכרות שנבעו מהרדיפה.

 • מימוש זכות זו יכול להתבצע בשתי דרכים:
 • ערך זה עוסק בהחזר הוצאות רפואיות מרשות הפיצויים הגרמנית. לפירוט אודות הזכאות לפטור מתשלום על הוצאות רפואיות לחברי קופת חולים כללית וקופת חולים מכבי, לחץ כאן.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • ההוצאות הרפואיות כוללות:
 • תרופות
 • ביקורים בדיקות וטיפולים אצל רופאים
 • טיפולים סדרתיים כגון: פסיכותרפיה, פיזיותרפיה, טיפולי שיניים וכד'
 • מכשירי עזר רפואיים כגון: מכשירי עזר לתנועה וחלקי חילוף למכשירים אלה, מכשירי שמיעה, מכשירים אורטופדיים, נעלים אורטופדיות, גרביים אלסטיות, משקפיים וכד'
 • הוצאות נסיעה לטיפולים ובדיקות
 • ניתוחים אלקטיביים ששולמו באופן פרטי

הכל בכפוף לתנאי כי מדובר בהוצאות עבור טיפול במחלות המוכרות שהוכרו לגביהן זכויות ריפוי.

 • החזר עבור תרופות: יש להגיש בקשה להחזר ולצרף לה מרשם (מקור או צילום) וכן חשבונית/קבלה מקורית בה רשומות התרופות.
 • החזר עבור ביקורים אצל רופא (אגרת ביקור אצל רופא קופה, או ביקור אצל רופא פרטי): יש להגיש את הבקשה להחזר, ולצרף לה חשבונית מקורית בחתימת הרופא המטפל בה כתובה גם האבחנה הרפואית.
 • החזר הוצאות נסיעה: ככלל, ההחזר יינתן רק על הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית. במקרים מיוחדים ומנומקים בטעמים רפואיים על-ידי הרופא, יתכן החזר הוצאות נסיעה במונית ספיישל. בכל מקרה אין החזר עבור נסיעה ברכב פרטי.
 • החזר עבור טיפולים סדרתיים (לרבות טיפולי שיניים טיפולים פסיכותרפיים ופסיכולוגיים), ניתוחים אלקטיביים, עזרים רפואיים ותרופות יקרות במיוחד: להחזרים עבור הוצאות אלה יש לקבל אישור מראש מרשות הפיצויים הגרמנית. יש לפנות ישירות לרשות בצירוף:
 • המלצה ותוכנית רפואית מפורטת של הטיפול הנדרש - בשפה הגרמנית, צרפתית או אנגלית.
 • הצעת מחיר מפורטת הכוללת את שם המטופל ותאריך - בשפה גרמנית, צרפתית או אנגלית.
 • לאחר אישור הבקשה, וביצוע הרכישה או הטיפול, יש להגיש חשבונית/קבלה מקורית, בצירוף טופס הבקשה להחזר הוצאות.
 • יש לשים לב לנוסח האישור המתקבל מרשות הפיצויים. החזר ההוצאות יעשה על-פי המאושר בתשובת רשות הפיצויים.
 • את טופס הבקשה להחזר ההוצאות מקבלים מהלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל.

חשוב לדעת

 • יש לצבור את הקבלות ולשלוח אותן אחת למספר חודשים (אלא אם כן מדובר בהוצאה חד פעמית).
 • ניתן ואף מומלץ לצרף לכל בקשה להחזר הוצאות מספר סוגים של הוצאות כמפורט לעיל.
 • אין כפל החזרים. במקרה שניצול השואה קיבל כבר החזר עבור הוצאות רפואיות אלה מגוף אחר, הוא אינו יכול לקבלו גם מרשות הפיצויים הגרמנית.
 • במקרים חריגים בהם לא היה מנוס מביצוע הטיפול או הרכישה מבלי לקבל אישור מראש ניתן להגיש בקשה לקבלת ההחזר בדיעבד. במקרה כזה יש לנמק את הסיבה להגשת הבקשה בדיעבד.
 • ניצולי שואה המקבלים רנטת בריאות מגרמניה, ולא קיבלו מקופת החולים הכללית החזרים בגין גביית תשלומים ברכישת תרופות וטיפולים רפואים במחלות מוכרות, יהיו זכאים להחזרים כאמור באופן רטרואקטיבי. לפרטים נוספים ראו: החזר תשלום רטרואקטיבי מקופ"ח כללית בגין הוצאות עבור מחלות מוכרות לניצולי שואה המקבלים רנטת בריאות מגרמניה.
 • ניתן להפנות שאלות בנושא זה ללשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים