הקדמה:

קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל או של חלל פעולת איבה רשאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון
עובד זה זכאי לשכר רגיל באותו יום למרות שנעדר מעבודתו
עובד שאינו קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל או של חלל פעולת איבה רשאי לקחת יום חופש רגיל על חשבון ימי החופשה השנתית שלו


עובדים רשאים להיעדר מעבודתם ביום הזיכרון, בהתאם לתנאים המפורטים בהמשך.

מי זכאי?

קרובי משפחה של חללי מערכות ישראל או של חללי פעולות איבה

 • עובד שכיר שהוא קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל או של חלל פעולת איבה זכאי להיעדר מהעבודה ולקבל שכר רגיל, אם הוא בן משפחה באחת מדרגות הקרבה הבאות:
  • הורה
  • סבא/סבתא
  • בן/בת זוג
  • ילד/ה
  • אח/ות
 • למעסיק אסור לחייב את העובד להתייצב לעבודה באותו יום.
 • העובד זכאי לשכר רגיל עבור יום זה למרות שנעדר מעבודתו.
 • אסור למעסיק לנכות לעובד ימי חופשה או רכיב שכר כלשהו בשל היעדרותו ביום הזיכרון.
שימו לב
ביום האזכרה הפרטית של חלל מערכות ישראל או של חלל פעולת איבה, קרובי המשפחה זכאים לקחת יום בחירה (על חשבון ימי החופשה השנתית שלהם).

עובדים אחרים

 • לעובדים אחרים, שאינם קרובי משפחה של חללי מערכות ישראל או של חללי פעולות איבה, יום הזיכרון הוא יום בחירה.
 • עובדים שטרם ניצלו באותה שנה שני ימי בחירה זכאים להיעדר מעבודתם ביום הזיכרון, בתנאי שהודיעו למעסיק על היעדרותם לפחות 30 ימים מראש.
 • למעסיק אסור לסרב לבקשת העובד להיעדר ביום הבחירה.
 • אם העובד כבר ניצל שני ימי בחירה במהלך אותה שנה, הוא רשאי לבקש מהמעסיק לצאת לחופשה ביום הזיכרון. המעסיק אינו חייב להיעתר לבקשה, אך הוא נדרש לנמק את סירובו בטעמים ענייניים הקשורים לצורך שלו בעובד באותו יום.
 • העובדים יהיו זכאים לתשלום דמי חופשה עבור אותו יום, וממכסת ימי החופשה השנתית שנצברה לזכותם ינוכה יום אחד.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובד להודיע למעסיק על ההיעדרות הצפויה.
 • עובדים המעוניינים לנצל את יום הזיכרון כיום בחירה חייבים להודיע למעסיק לפחות 30 יום מראש.

חשוב לדעת

 • למרות ההיעדרות, העובד נחשב כמי שעבד באותו יום, ולכן אם מדובר בעובד יומי/שעתי, הוא יהיה זכאי לקבל דמי חגים עבור יום העצמאות (למרות שהתנאי לתשלום דמי חגים לעובדים שעתיים או יומיים הוא שהעובד לא נעדר מהעבודה יום לפני החג ויום לאחריו. במקרה הזה העובד אמנם נעדר ביום שלפני חג העצמאות, אבל החוק קובע כי העובד במקרה הזה נחשב למי שעבד באותו יום).
 • זכאות זו תקפה גם לגבי קרוב משפחה העובד כמשתקם. למידע נוסף, ראו היעדרות בתשלום מתעסוקה למשתקם ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל.
 • עובד אחר שנעדר מעבודתו ביום הזיכרון יקבל דמי חופשה וממכסת ימי החופשה השנתית העומדים לזכותו ינוכה יום אחד.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים