קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל או של חלל פעולת איבה רשאי להיעדר מהעבודה ביום הזיכרון
העובד זכאי לשכר רגיל באותו יום למרות שנעדר מהעבודה
עובד שהוא לא קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל או של חלל פעולת איבה יכול לקחת יום חופש רגיל על חשבון ימי החופשה השנתית שלו


עובדים רשאים להיעדר מהעבודה ביום הזיכרון, בהתאם לתנאים שמפורטים בהמשך.

מי זכאי?

קרובי משפחה של חללי מערכות ישראל או של חללי פעולות איבה

 • עובד שכיר שהוא קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל או של חלל פעולת איבה זכאי להיעדר מהעבודה ולקבל שכר רגיל, אם הוא בן משפחה באחת מדרגות הקרבה הבאות:
  • הורה
  • סבא/סבתא
  • בן/בת זוג
  • ילד/ה
  • אח/ות
 • למעסיק אסור לחייב את העובד להתייצב לעבודה באותו יום.
 • העובד זכאי לשכר רגיל עבור יום זה למרות שנעדר מהעבודה.
 • אסור למעסיק לנכות לעובד ימי חופשה או רכיב שכר כלשהו עקב היעדרותו ביום הזיכרון.
שימו לב
ביום האזכרה הפרטית של חלל מערכות ישראל או של חלל פעולת איבה, קרובי המשפחה זכאים לקחת יום בחירה (על חשבון ימי החופשה השנתית שלהם).

עובדים אחרים

 • לעובדים אחרים, שהם לא קרובי משפחה של חללי מערכות ישראל או של חללי פעולות איבה, יום הזיכרון הוא יום בחירה.
 • עובדים שטרם ניצלו באותה שנה שני ימי בחירה, זכאים להיעדר מהעבודה ביום הזיכרון, בתנאי שהודיעו למעסיק על ההיעדרות לפחות 30 ימים מראש.
 • למעסיק אסור לסרב לבקשת העובד להיעדר ביום הבחירה.
 • אם העובד כבר ניצל שני ימי בחירה במהלך אותה שנה, הוא יכול לבקש מהמעסיק לצאת לחופשה ביום הזיכרון. המעסיק לא חייב להסכים לבקשה, אך הוא נדרש לנמק את סירובו מטעמים ענייניים שקשורים לצורך שלו בעובד באותו היום.
 • העובדים יהיו זכאים לתשלום דמי חופשה עבור אותו יום, וממכסת ימי החופשה השנתית שנצברה לזכותם ינוכה יום אחד.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובד להודיע למעסיק על ההיעדרות הצפויה.
 • עובדים שמעוניינים לנצל את יום הזיכרון כיום בחירה חייבים להודיע על כך למעסיק לפחות 30 יום מראש.

חשוב לדעת

 • למרות ההיעדרות, העובד נחשב כמי שעבד באותו יום, ולכן אם מדובר בעובד יומי/שעתי, הוא יהיה זכאי לקבל דמי חגים עבור יום העצמאות (למרות שהתנאי לתשלום דמי חגים לעובדים שעתיים או יומיים הוא שהעובד לא נעדר מהעבודה יום לפני החג ויום לאחריו. במקרה הזה העובד אמנם נעדר ביום שלפני חג העצמאות, אבל החוק קובע שהעובד במקרה כזה נחשב למי שעבד באותו יום).
 • זכאות זו תקפה גם לגבי קרוב משפחה שעובד כמשתקם. למידע נוסף, ראו כאן.
 • עובד אחר שנעדר מעבודתו ביום הזיכרון יקבל דמי חופשה וממכסת ימי החופשה השנתית שעומדים לזכותו ינוכה יום אחד.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים