הקדמה:

קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל או של חלל פעולת איבה רשאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון
עובד זה זכאי לשכר רגיל באותו יום למרות שנעדר מעבודתו
עובד שאינו קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל או של חלל פעולת איבה רשאי לקחת יום חופש רגיל על חשבון ימי החופשה השנתית שלו


עובדים רשאים להיעדר מעבודתם ביום הזיכרון, בהתאם לתנאים המפורטים בהמשך.

קרובי משפחה של חללי מערכות ישראל או של חללי פעולות איבה

 • קרובי משפחה של חללי מערכות ישראל או של חללי פעולות איבה, רשאים להיעדר מעבודתם ביום הזיכרון:
  • למעסיק אסור לחייב את העובד להתייצב לעבודה באותו יום.
  • עובד זה זכאי לשכר רגיל באותו יום למרות שנעדר מעבודתו.
  • אסור למעסיק לנכות מימי החופשה הצבורה של העובד את היעדרותו ביום הזיכרון.
  • העובד ייחשב כמי שעבד ביום זה ולכן היעדרות של עובד שעתי/יומי ביום הזיכרון לא תשפיע על זכאותו לתשלום שכר עבור יום החופשה ביום העצמאות.

עובדים אחרים

 • עבור עובדים אחרים, שאינם קרובי משפחה של חללי מערכות ישראל או של חללי פעולות איבה, יום הזיכרון הוא יום בחירה, ולפיכך:
  • עובדים אלה רשאים להיעדר מעבודתם ביום הזיכרון, אם הודיעו למעסיק על היעדרותם לפחות 30 ימים מראש, ובתנאי שלא ניצלו באותה שנה שני ימי בחירה. למעסיק אסור לסרב לבקשת העובד להיעדר באותו יום. (אם ניצל העובד את שני ימי הבחירה במהלך אותה שנה, המעסיק אינו חייב להיעתר לבקשתו לחופשה באותו יום, אולם הוא נדרש לנמק זאת בטעמים עניינים הקשורים לצורך בעובד באותו יום).
  • עובדים אלה יהיו זכאים לתשלום דמי חופשה עבור אותו יום, וממכסת ימי החופשה השנתית שנצברה לזכותם ינוכה יום אחד.

מי זכאי?

 • עובד שכיר שהוא קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל או של חלל פעולת איבה זכאי להיעדר מהעבודה ולקבל שכר רגיל, בתנאי שהוא בן משפחה באחת מדרגות הקרבה הבאות:
 • הורה
 • סבא/סבתא
 • בן/בת זוג
 • ילד/ה
 • אח/ות
 • עובדים שכירים אחרים, שאינם קרובי משפחה של חלל מערכות ישראל או של חלל פעולת איבה, רשאים להיעדר מהעבודה על חשבון מכסת ימי החופשה השנתית, בתנאי שהודיעו מראש למעסיק או שקיבלו את הסכמתו.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובד להודיע למעסיק על ההיעדרות הצפויה.
 • עובדים המעוניינים לנצל את ים הזיכרון כיום בחירה חייבים להודיע למעסיק לפחות 30 יום מראש, ובמקרה כזה אסור למעסיק לסרב לבקשתם להיעדר מהעבודה.
 • בכל מקרה אחר ראשי עובד לבקש מהעסיק לצאת לחופשה ביום הזיכרון, אולם המעסיק אינו חייב להיעתר לבקשה, אם כי הוא נדרש לנמק את סירובו בטעמים ענייניים הקשורים לצרכי העבודה.

חשוב לדעת

 • קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל או של חלל פעולת איבה יקבל שכר רגיל ביום הזיכרון כאילו עבד באותו יום, למרות שנעדר מעבודתו. אסור למעסיק לנכות משכרו רכיב שכר כלשהו או ימי חופשה בשל היעדרותו.
 • למרות ההיעדרות, העובד נחשב כמי שעבד אותו יום, ולכן אם מדובר בעובד יומי/שעתי, הוא יהיה זכאי לקבל דמי חגים עבור יום העצמאות (למרות שהתנאי לתשלום דמי חגים לעובדים שעתיים או יומיים הוא שהעובד לא נעדר מהעבודה יום לפני החג ויום לאחריו. במקרה הזה העובד אמנם נעדר ביום שלפני חג העצמאות, אבל החוק קובע כי העובד במקרה הזה נחשב למי שעבד באותו יום).
 • זכאות זו תקפה גם לגבי קרוב משפחה העובד כמשתקם. למידע נוסף, ראו היעדרות בתשלום מתעסוקה למשתקם ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל.
 • עובד אחר שנעדר מעבודתו ביום הזיכרון יקבל דמי חופשה וממכסת ימי החופשה השנתית העומדים לזכותו ינוכה יום אחד.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים