הקדמה:

סטודנט זכאי להיעדר משיעורים בתקופת שירותו במילואים מבלי שייפגעו זכויותיו כסטודנט
סטודנט ששירת שירות מילואים על-פי צו 8 או על-פי צו 9, זכאי להיעדר מיום לימודים אחד בסמוך לאחר תום שירות המילואים
מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודיסטודנט הלומד במוסד להשכלה גבוהה או על-תיכונית זכאי להיעדר משיעורים בתקופת שירותו במילואים ללא הגבלה ומבלי שייפגעו זכויותיו כסטודנט בשל כך, לרבות בשל דרישות נוכחות שהן תנאי לזכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או לקבלת ציון מיטיב.

  • סטודנט ששירת שירות מילואים על-פי קריאה למילואים בצו חירום (צו 8) או בצו מיוחד (צו 9), זכאי להיעדר מיום לימודים אחד, בסמוך לאחר תום שירות המילואים, בנוסף להיעדרות בתקופת שירות המילואים. אם תקופת המילואים היא יותר מ-10 ימים, הסטודנט יהיה זכאי ליום היעדרות נוסף בשל כל 10 ימי שירות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי.

חשוב לדעת

  • במקרה של שירות מילואים על-פי צו חירום (צו 8) או על-פי צו מיוחד (צו 9) ימי ההיעדרות יהיו בסמוך לאחר תום שירות המילואים.
  • מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי.

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
גג לחייל המשוחרר רח' שיבת ציון 83-85 חיפה 31012 04-8669414
מרכזי צעירים בישראל
אתר פרח - תוכנית לאומית להשפעה חברתית לרשימת מנהלות פרח 1-599-550-500

ראו בנוסף

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות