סטודנט זכאי להיעדר משיעורים בתקופת שירותו במילואים מבלי שייפגעו זכויותיו כסטודנט
סטודנט ששירת שירות מילואים על-פי צו 8, על-פי צו 9, או על-פי קריאה לשירות בהתראה קצרה זכאי להיעדר מיום לימודים אחד בסמוך לאחר תום שירות המילואים
מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי


סטודנט הלומד במוסד להשכלה גבוהה או על-תיכונית זכאי להיעדר משיעורים בתקופת שירותו במילואים ללא הגבלה ומבלי שייפגעו זכויותיו כסטודנט בשל כך, לרבות בשל דרישות נוכחות שהן תנאי לזכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או לקבלת ציון מיטיב.

  • סטודנט ששירת שירות מילואים על-פי קריאה למילואים בצו חירום (צו 8) או בצו מיוחד (צו 9) או על-פי קריאה לשירות בהתראה קצרה, זכאי להיעדר מיום לימודים אחד, בסמוך לאחר תום שירות המילואים, בנוסף להיעדרות בתקופת שירות המילואים. אם תקופת המילואים היא יותר מ-10 ימים, הסטודנט יהיה זכאי ליום היעדרות נוסף בשל כל 10 ימי שירות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי.

חשוב לדעת

  • במקרה של שירות מילואים על-פי צו חירום (צו 8), על-פי צו מיוחד (צו 9) או על פי קריאה לשירות בהתראה קצרה, ימי ההיעדרות יהיו בסמוך לאחר תום שירות המילואים.
  • מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות