סטודנט שהוא הורה לילד שטרם מלאו לו 13 שנים, ובן/בת זוגו נמצא בשירות מילואים, רשאי להיעדר מחלק מהשיעורים מבלי שייפגעו זכויותיו כסטודנט, בהתאם לתנאים המפורטים בהמשך
מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי


סטודנט שהוא הורה לילד שטרם מלאו לו 13 שנים, ובן/בת זוגו בשירות מילואים, זכאי להיעדר מלימודים כמפורט להלן:

  • הסטודנט זכאי להיעדר משיעורים בכל יום בתקופת שירות המילואים של בן/בת הזוג למשך 2 שעות לימודים עד השעה 10:30 וללא הגבלה החל מהשעה 15:00.
  • אם בן או בת זוגו שירתו במילואים על-פי קריאה למילואים בצו חירום (צו 8) או בצו מיוחד (צו 9) או על-פי קריאה לשירות בהתראה קצרה, הוא רשאי להיעדר בנוסף גם מיום לימודים אחד בשל כל 10 ימי מילואים, ועד ל-5 ימי לימודים לכל היותר.
  • היעדרות זאת לא תפגע בזכויותיו כסטודנט, ובכלל זה בשל דרישות נוכחות שהן תנאי לזכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או לקבלת ציון מיטיב.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי.

חשוב לדעת

  • הזכות להיעדרות משיעורים ניתנת לסטודנטים שהם הורים לילדים עד גיל 13.
  • מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים