הקדמה:

הליך לשינוי מין עשוי לכלול הליכים רפואיים שונים, בהם טיפולים הורמונליים וניתוחים
למידע נוסף על ניתוחים לשינוי מין ראו באתר משרד הבריאות


הליך לשינוי מין עשוי לכלול הליכים רפואיים שונים, בהם טיפולים הורמונליים וניתוחים לשינוי מין (ניתוחי חזה וניתוחים באיברי המין).

טיפול הורמונלי

  • ניתן לקבל טיפול הורמונלי באופן נפרד, ולא בהכרח רק במסגרת הליך ההכנה לניתוח לשינוי מין.
  • טרנסג'נדרים המעוניינים להתחיל בטיפול הורמונלי לפני גיל 18 צריכים את אישור ההורים (או האפוטרופוס).
  • למידע נוסף על ההליך, ראו טיפול הורמונלי לשינוי מין.

ניתוח לשינוי מין

  • הליך ניתוח איברי המין כולל פנייה לוועדה רפואית, מעקב רפואי ופסיכולוגי ונטילת הורמונים, בהתאם לשיקולי הוועדה.
  • לוועדה הרפואית לשינוי מין יכולים לפנות טרנסג'נדרים שמלאו להם 18 שנים לפחות.
  • ניתוחים המבוצעים דרך הוועדה (לרבות ניתוחי חזה) כלולים בסל הבריאות, כאשר ניתוחים לשינוי מין מאישה לגבר מבוצעים רק בחו"ל.
  • ניתוחים שאינם ניתוחים לשינוי איברי המין (לדוגמה ניתוחי חזה או ניתוחי פנים) ניתן לבצע באופן פרטי, ללא אישור ועדת המומחים.
  • למידע נוסף על ההליך, ראו ניתוח לשינוי מין.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע


הרחבות ופרסומים

תודות