הקדמה:

הליך לשינוי מין עשוי לכלול הליכים רפואיים שונים, בהם טיפולים הורמונליים וניתוחים
למידע נוסף על ניתוחים לשינוי מין ראו באתר משרד הבריאות


הליך לשינוי מין עשוי לכלול הליכים רפואיים שונים, בהם טיפולים הורמונליים וניתוחים לשינוי מין (ניתוחי חזה וניתוחים באיברי המין).

טיפול הורמונלי

 • ניתן לקבל טיפול הורמונלי באופן נפרד, ולא בהכרח רק במסגרת הליך ההכנה לניתוח לשינוי מין.
 • טרנסג'נדרים המעוניינים להתחיל בטיפול הורמונלי לפני גיל 18 צריכים את אישור ההורים (או האפוטרופוס).
 • למידע נוסף על ההליך, ראו טיפול הורמונלי לשינוי מין.

ניתוחים לשינוי מין

 • הליך ניתוח לשינוי מין כולל פנייה לוועדה רפואית, מעקב רפואי ופסיכולוגי ונטילת הורמונים, בהתאם לשיקולי הוועדה.
 • לוועדה הרפואית לשינוי מין יכולים לפנות טרנסג'נדרים שמלאו להם 18 שנים לפחות.
 • הניתוחים הכלולים בהליך יכולים להיות משני סוגים:
  • ניתוחים באברי מין.
  • ניתוחים משלימים המהותיים להליך כגון כריתת שדיים, הגדלת שדיים, נישוי פנים, כריתת גרוגרת, או ניתוחים נוספים לפי המלצה רפואית. ניתוחים אלו יכולים לבוא אחרי ניתוח באברי המין, לפניו או להחליפו במידה ואין רצון בניתוח באברי המין כלל.
 • ניתוחים המבוצעים דרך הוועדה כלולים בסל הבריאות, כאשר ניתוחים לשינוי מין מאישה לגבר מבוצעים רק בחו"ל.
 • למידע נוסף על ההליך, ראו ניתוח לשינוי מין.

חשוב לדעת

 • ניתוחים משלימים לשינוי מין כגון: ניתוחי חזה, ניתוחי פנים וכריתת גרוגרת, אינם ניתוחים שמצריכים את אישור הוועדה וניתן לעשותם באופן פרטי גם ללא אישור זה.
 • ניתן לבצע שאיבת ביציות או הפקדת זרע לפני תחילת הטיפולים.
 • מי שמעוניינים לשנות את רישום המין במרשם האוכלוסין יכולים לקבל אישור על שינוי מין ללא ניתוח. למידע נוסף ראו אישור על שינוי מין ללא ניתוח שינוי מין.

חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע


הרחבות ופרסומים

תודות