הליך שינוי מין (הליך)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

הליך לשינוי מין עשוי לכלול הליכים רפואיים שונים, בהם טיפול הורמונלי וניתוחים לשינוי מין (ביניהם: ניתוחי חזה וניתוחים באיברי המין)
ביצוע ניתוח לשינוי איברי המין בישראל יכול להתבצע רק לאחר קבלת אישור של ועדת מומחים ארצית
ניתוחים שאינם ניתוחים לשינוי איברי המין (לדוגמה ניתוחי חזה או ניתוחי פנים) ניתן לבצע באופן פרטי, ללא אישור ועדת המומחים
ניתוחים המבוצעים דרך ועדת המומחים הארצית כלולים בסל הבריאות (לרבות ניתוחי חזה)
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות

טפסים:

הליך לשינוי מין עשוי לכלול הליכים רפואיים שונים, בהם טיפול הורמונלי וניתוחים לשינוי מין (ביניהם: ניתוחי חזה וניתוחים באיברי המין)

 • ניתן לקבל טיפול הורמונלי באופן נפרד ולא רק במסגרת הכנה לניתוח לשינוי מין.
 • הליך ניתוח איברי המין לשינוי מין כולל: פנייה לוועדה רפואית, מעקב רפואי ופסיכולוגי ונטילת הורמונים, בהתאם לשיקולי הוועדה.
  • הניתוחים לשינוי מין מגבר לאישה מתבצעים כיום במרכז הרפואי ע"ש שיבא – תל השומר.
  • ניתוחים לשינוי מין מאישה לגבר מבוצעים בחו"ל בשל היעדר מיומנות רפואית לביצוע ניתוחים אלו בארץ.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • טיפול הורמונלי בלבד: טרנסג'נדרים המעוניינים להתחיל בטיפול הורמונלי.
  • ניתן להתחיל בטיפול הורמונלי מתחת לגיל 18 באישור ההורים (או אפוטרופוס).
  • ללא אישור ההורים, ניתן להתחיל בטיפול לאחר גיל 18.
 • ניתוח לשינוי מין: טרנסג'נדרים שמלאו להם 18 שנים לפחות ביום הפנייה הראשונה.

למי ואיך פונים

 • טיפול הורמונלי - יש לפנות אל קופת החולים בה מבוטח המטופל.
 • ניתוח איברי המין - יש לפנות לוועדה לשינוי מין בבית החולים תל השומר:
  • טלפון :03-5302677 או 03-5302278 בימים ב'-ה' בין השעות 08:30 - 12:30.
  • דואר: הוועדה לשינוי מין, המחלקה לכירורגיה פלסטית, מרכז רפואי ע"ש שיבא, תל השומר.
  • הפונה יכול לפנות בעצמו או באמצעות אדם מטעמו.
  • בפנייה הראשונית נדרש מס' תעודת הזהות של הפונה.

שלבי ההליך

טיפול הורמונלי

 • טיפול הורמונלי ניתן באמצעות קופות החולים, ויש לברר בקופה הרלוונטית.
  • ככלל, יש לפנות אל רופא המשפחה ולקבל הפנייה לרופא אנדוקרינולוג.
  • יש לקבל מכתב מאיש בריאות הנפש (פסיכיאטר, פסיכולוג או עובד סוציאלי).
  • יש לברר האם נדרשות תוצאות בדיקת דם ובדיקת אולטראסאונד (עבור טיפול לטרנסג'נדרים גברים).

ניתוחים באמצעות הוועדה לשינוי מין

 • הפנייה תועבר לוועדה המונה מומחים מתחומים שונים: מנתח פלסטי בכיר (יו"ר הוועדה), פסיכיאטר, פסיכולוג קליני, אורולוג, גניקולוג ואנדוקרינולוג.
 • הפונה יזומן לשיחה ראשונית עם מרכזת הוועדה ולאחר מכן לפגישות עם כל אחד מחברי הוועדה, אשר בהתאם לתחום מומחיותו יבדוק את התאמת הפונה לניתוח מבחינה גופנית ונפשית.
 • אל הוועדה יש להגיע עם המסמכים הבאים:
  • תעודת זהות.
  • טופס התחייבות כספית (טופס 17) מאת הקופה המבטחת.
  • ניתן לצרף לפנייה לוועדה את המסמכים הבאים:
   • המלצה של פסיכולוג קליני או עובד סוציאלי קליני, המכיר את הפונה.
   • חוות דעת פסיכיאטרית.
   • פירוט הטיפול ההורמונלי שקיבל הפונה טרם הגיעו לוועדה.
 • במשך שנה לפחות מרגע הפנייה למוסד הרפואי בבקשה לביצוע הניתוח מלווה הוועדה את הפונה כדי לוודא שהוא שלם עם הזהות המגדרית המבוקשת בכל היבט ושהוא חי לפיה. הוועדה רשאית, בהתאם לשיקול דעת רפואי, להאריך או לקצר את משך תקופה זו.
 • הוועדה תסתמך בדיוניה על הערכה ומעקב שבוצעו לפונה.
 • הוועדה רשאית להתנות את אישור ההליך הניתוחי בנטילת הורמונים על ידי הפונה.
 • בתום התקופה תתקיים פגישה בנוכחות כל חברי הוועדה, אשר תדון במידת התאמתו של המטופל לסוג הניתוח הנדרש. הפונה רשאי לצרף מלווה מטעמו (איש מקצוע מהתחום או קרוב משפחה).
 • במהלך הדיון הוועדה תימסר לפונה החלטת הוועדה באשר לאישור הניתוח, בכתב ובעל פה. במקרים של דחיית הבקשה, תנמק הוועדה בכתב את החלטתה.
 • עבור מי שאושר לו ניתוח, ,לפני הניתוח הוא יידרש לחתום על טופס הסכמה מדעת לניתוח שינוי מין (ראו נספח 1 לחוזר).
 • לאחר ביצוע הניתוח יימסר למטופל אישור על שינוי המין, שבאמצעותו ניתן גם לשנות את הרישום במרשם האוכלוסין.


חשוב לדעת

 • מלבד ניתוח איברי המין, ניתן לבצע ניתוחים אחרים (כגון ניתוחי חזה וניתוחי פנים) באופן פרטי ולא דרך הוועדה לשינוי מין. במקרה זה, הניתוח אינו נכלל בסל הבריאות.
 • ניתן לבצע את ההליך לשינוי המין, או חלק ממנו, בחו"ל, בהתאם לתנאים הנהוגים באותה מדינה.
 • ניתן לבצע שאיבת ביציות או הפקדת זרע לפני תחילת הטיפול ההורמונלי.
 • ניתן לקבל אישור על שינוי מין ללא ניתוח עבור שינוי המין במרשם האוכלוסין. למידע נוסף ראו אישור על שינוי מין ללא ניתוח שינוי מין.

ארגוני סיוע

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות