הקדמה:

נכי עבודה שנקבעה להם נכות רפואית של 90% ומעלה, עשויים להיות זכאים להנחה בשיעור של עד 40% בתשלומי הארנונה
מי שזכאי לשתי הנחות או יותר בארנונה, יקבל את ההנחה הגבוהה מביניהן
למידע נוסף בנושא ארנונה ראו באתר משרד הפנים


נכי עבודה שנקבעו להם לפחות 90% נכות רפואית, עשויים להיות זכאים להנחה בתשלום הארנונה בשיעור של עד 40%.

מי זכאי?

 • נכה עבודה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור 90% ומעלה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות ליחידת הגבייה ברשות המקומית, ולמלא טופס לבקשת הנחה בארנונה. בחלק מאתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות ישנם טפסים אותם ניתן להוריד ולמלא מראש, לדוגמה - טופס הבקשה באתר עיריית תל אביב (ניתן גם להגיש באופן מקוון).
 • יש לצרף לטופס אישור מהמוסד לביטוח לאומי לגבי קביעת הנכות הרפואית.
 • הרשות המקומית רשאית לקבוע מבחני הכנסה לעניין הזכאות.
 • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

ערעור

 • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, יש לפנות לגזבר, למנהל הארנונה או לממונה על פניות הציבור ברשות המקומית.
 • במקרים חריגים ולאחר שהתקבלה תשובת הרשות, ניתן לפנות בכתב אל הממונה על המחוז במשרד הפנים בצירוף תשובת הרשות.

חשוב לדעת

 • הרשויות המקומיות אינן מחויבות במתן ההנחות והן תינתנה לפי שיקול דעתה של כל רשות מקומית.
 • השיעור שנקבע הוא שיעור מירבי והרשות המקומית רשאית להחליט לתת שיעור הנחה פחות מהמירבי.
 • זכאי לשתי הנחות או יותר בארנונה יהיה זכאי להנחה אחת בלבד - הגבוהה מביניהן.
 • בדירה שמתגוררים בה שני דיירים הזכאים להנחות שונות, תהיה הזכאות להנחה אחת בלבד - הגבוהה מביניהן.

פסקי דין


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות