נכי עבודה עשויים לקבל הנחות בתשלומי הארנונה בהתאם לתנאים
מי שזכאים ליותר מהנחה אחת בארנונה יקבלו את ההנחה הגבוהה מביניהן
למידע נוסף בנושא ארנונה ראו באתר משרד הפנים


נכי עבודה עשויים לקבל הנחות בתשלומי הארנונה בהתאם לתנאים.

מי זכאי?

הזכאים גובה ההנחה מידע נוסף
מי שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור 90% ומעלה עד 40% הרשות המקומית לא מחויבת לתת את ההנחה ורשאית לקבוע כללים לגביה
מקבלי קצבת נכות מעבודה שהגיעו לגיל פרישה עד 25%
  • ההנחה ניתנת לשטח של עד 100 מ"ר
  • הרשות המקומית לא מחויבת לתת את ההנחה ורשאית לקבוע כללים לגביה
מקבלי קצבת נכות מעבודה עם השלמת הכנסה שהגיעו לגיל פרישה 100%
  • ההנחה ניתנת לשטח של עד 100 מ"ר
  • הרשות מחויבת לתת הנחה זו

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות ליחידת הגבייה ברשות המקומית, ולמלא טופס לבקשת הנחה בארנונה. בחלק מאתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות ישנם טפסים אותם ניתן להוריד ולמלא מראש, לדוגמה - טופס הבקשה באתר עיריית תל אביב (ניתן גם להגיש באופן מקוון).
  • יש לצרף לבקשה אישור מהמוסד לביטוח לאומי על גובה הנכות/קבלת הקצבה. ניתן להזמין את האישור במוקד *6050 או באמצעות האתר.
  • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

ערעור

  • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, ניתן לפנות לגזבר הרשות המקומית.

חשוב לדעת

  • מי שעונים על תנאי הזכאות ליותר מהנחה אחת בארנונה יקבלו את ההנחה הגבוהה מביניהן.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות