הקדמה:

נפגע פעולת איבה שנקבעה לו דרגת נכות בשיעור של 50% לפחות או שדרגת נכותו נמוכה מ-50% והוא מקבל תגמול קיום, זכאי להנחה בתשלום חשבון החשמל החל מיום 20.12.2015
ההנחה היא בשיעור של 50% מ-400 קוט"ש הראשונים בכל חודש, בשימוש ביתי בלבד
יש לוודא כי הזכאי להנחה רשום כלקוח בחוזה עם חברת החשמל
למידע נוסף ראו באתר חברת החשמל


החל מיום 20.12.2015, נפגעי פעולות איבה העומדים בקריטריונים שיפורטו להלן זכאים להנחה בתשלום חשבון החשמל.

 • ההנחה הניתנת מדי חודש היא בשיעור של 50% עבור צריכה של 400 קילווטים לשעה הראשונים בכל חודש, בתעריף ביתי, בבתים המשמשים למגורים בלבד.
 • היות שחשבון החשמל מגיע בד"כ פעם בחודשיים, ההנחה תינתן על צריכת עד 800 קוט"ש בכל חשבון.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • משרד הביטחון מעביר לחברת החשמל קובץ מעודכן ובו שמות הזכאים להנחה.
 • ההנחה תינתן רק למי שיש לגביו התאמה בין הנתונים הרשומים בחברת החשמל לבין הנתונים המתקבלים ממשרד הביטחון (מי שרשום כמקבל התגמול). ההנחה ניתנת על-פי השם ומספר תעודת הזהות של הזכאי, כפי שהוא רשום בחוזה עם חברת החשמל.
 • מי שעונה על תנאי הזכאות להנחה, אולם ההנחה טרם הופיעה בחשבון החשמל שלו, יתקשר למוקד השירות הטלפוני 103 ויעדכן אצל נציג השירות את פרטיו - שם ומספר תעודת הזהות, בהתאם למספר החוזה (מספר החוזה מופיע בחשבון החשמל). אם החוזה רשום על שמו של אדם אחר, עליו לבקש כי החוזה יועבר על שמו.
 • ניתן לפנות לחברת החשמל גם באמצעות אתר האינטרנט.

זכאי שאינו מתגורר בדירה פרטית

 • ישנם מקבלי קצבה המתגוררים במקבץ-דיור (בית אבות, הוסטל, קיבוץ וכו'), וביחידת הדיור שלהם מותקן מונה-משנה הרושם את צריכת החשמל.
 • במקרים אלו, יש לפנות אל האחראי במקבץ-הדיור, על מנת שיטפל מול חברת החשמל במתן ההנחה לזכאי.

בקשה להעברת החוזה בשמו של הזכאי

 • אם אין ביכולתו של הזכאי להנחה לבקש בעצמו את העברת החוזה על שמו, יש לשלוח פקס אל חברת החשמל למספר 03-7131899.
 • בפקס יש לרשום כי מבקשים להעביר את החוזה על שמו של הזכאי להנחה, ולציין את הפרטים הבאים:
  • מספר החוזה (מופיע בחשבון החשמל)
  • שם מלא ומספר ת"ז של הזכאי להנחה (מקבל הגמלה/הקצבה)
  • מספר טלפון (של הזכאי או של בן משפחה)
  • שם וחתימה של הלקוח הנוכחי הרשום בחוזה
 • אם ישנו צו מינוי אפוטרופוס, יש לצרף צילום.
 • אם קיימת הוראת קבע לתשלום ומעוניינים להשאיר אותה, יש לציין זאת בבקשה.
 • לאחר שליחת הבקשה יש להמתין כ-10 דקות ולהתקשר למוקד 103 על מנת לוודא שהפקס התקבל.
 • הבקשה תטופל במהלך כשני ימי עבודה.
הערת עריכה
עדכון סכום ההנחה ב"חשוב לדעת" הוא לפי התעריף הנוכחי (50% מהתעריף הביתי לקוט"ש כולל מע"מ400X)
הערה מאת רבקה ניר (שיחה) 20:52, 2 באוגוסט 2017 (IDT)

חשוב לדעת

הנחה בחשבון חשמל למקבלי קצבת זיקנה עם השלמת הכנסה

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים