הסכם הניידות הוא הסכם שנחתם בין משרד האוצר למוסד לביטוח לאומי ונועד להסדיר את הזכויות שניתנות במסגרת גמלת ניידות לאנשים המוגבלים בניידות בשל ליקויים ברגליהם

הסכם הניידות, שנחתם ב-01.06.1977 בין משרד האוצר למוסד לביטוח לאומי, בא להסדיר את הזכאויות וההטבות שניתנות במסגרת גמלת ניידות לאנשים מגיל 3 ועד גיל 67, שיש להם פגיעה בפלג גופם התחתון המגבילה את יכולתם לנוע ולהתנייד.

 • מטרת ההסכם היא לאפשר ניידות למי שאינו יכול ללכת בשל ליקוי רפואי ולסייע לו להשתלב בקהילה ולפתח חיים עצמאיים.
 • במהלך השנים נוספו להסכם תיקונים שונים, כגון:
  • אפשרות לשקלול אחוזי הנכות לחולי מפרקים כאשר מדובר באותה הגפה.
  • מורשה נהיגה יכול להתגורר במרחק אווירי של עד 1.5 ק"מ מביתו של המוגבל בניידות (במקום 500 מ' לפני כן).
 • התהליך הכללי שנדרש כדי לקבל הטבות במסגרת גמלת ניידות מתואר בתרשים הבא:
פנייה לוועדה רפואית של משרד הבריאות לקביעת מוגבלות בניידות
קבלת הודעה בדואר על החלטת הוועדה
אם נקבעו אחוזי מוגבלות בניידות שמזכים בגמלה הביטוח הלאומי יטפל בתביעה
מי שזקוקים לרכב מיוחד יופנו לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים
קבלת הודעה בדואר על החלטת המוסד לביטוח לאומי
אם המצב הבריאותי החמיר (או חלפו 42 חודשים) אפשר לעבור ועדה רפואית חוזרת

מה כולל ההסכם

 • הזכויות המוענקות במסגרת ההסכם, בהתאם לתנאים השונים, כוללות תשלום קצבה, זכאות לרכב מיוחד, תשלום החזר הוצאות על כסא גלגלים, הלוואה לרכישת רכב ועוד.
 • נכה הזכאי לגמלת ניידות חייב להיות תושב ישראל הגר בישראל.
 • כדי להיות מוכר כזכאי לגמלה יש לעבור ועדה מטעם משרד הבריאות -
  • הוועדה הרפואית בוחנת את האדם עם הנכות ומחליטה אם להכיר בו כסובל מאחד מהליקויים הכלולים בהסכם (רשימת הליקויים מפורטת בתוספת א' להסכם).
  • הוועדה הרפואית קובעת את אחוזי הנכות המוכרים לנכה.
  • לאחוזי הנכות שנקבעו בוועדה יש משמעות בעת בחינת הזכאות לגמלה.
 • גובה אחוזי הנכות מאפשר קבלת אישור להנחה במסים על רכב חדש:
  • בעלי אחוזי נכות בשיעור של 40% ומעלה המחזיקים ברישיון נהיגה.
  • בעלי אחוזי נכות בשיעור של 60% ומעלה שאינם מחזיקים ברישיון נהיגה.
 • נוסף על כך מקבלים מהמוסד לביטוח לאומי קצבת ניידות המחושבת על פי אחוזי הנכות.
 • גמלת הניידות מוכפלת במקרים בהם האדם עם הנכות עובד, למעט במקרים בהם אחוזי הנכות הם בשיעור של מעל 80%.
 • מגובה של 80% נכות לניידות, הגמלה הכספית היא 100% והיא תישאר באותו סכום גם אם הנכה אינו עובד.
 • נכה רשאי להחליף רכב בכל 42 חודשים.
 • המוסד לביטוח לאומי ראשי להזמין את הנכה לוועדה רפואית חוזרת לפני כל החלפת רכב.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים