הקדמה:

אדם המעוניין לתרום את איבריו לאחר מותו צריך לחתום על כרטיס אדי
הכרטיס מונפק כיום בנוסח המוסכם על הרבנות הראשית לישראל
ניתן להתחרט ולבטל את ההסכמה לתרומת איברים בכל עת
לחותמים על כרטיס אדי תינתן קדימות ברשימת ההמתנה להשתלה
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות

אדם המעוניין לתרום את איבריו לאחר מותו נדרש למלא טופס הסכמה לתרומת איברים, המוכר ככרטיס אדי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • יש למלא ולחתום על טופס הסכמה לתרומת איברים באחת מהדרכים הבאות:
 1. מילוי טופס כרטיס אדי ושליחתו למרכז הלאומי להשתלות:
  • המרכז הלאומי להשתלות - אדי, רח' נח מוזס 15, תל אביב יפו, 67442.
  • דוא"ל:
  • טלפון: 1-800-609-610 , פקס: 03-6061845
 2. מילוי טופס אינטרנטי של כרטיס תורם מטעם המרכז להשתלות.
 3. הצטרפות בסיוע מוקד טלפוני - יש להתקשר למרכז הלאומי להשתלות *6262 ולהשלים את ההליך באמצעות הנציג הטלפוני.

שלבי ההליך

 • לאחר מתן ההסכמה ומילוי הפרטים יישלח אל נותן ההסכמה כרטיס אדי.

הגבלת כרטיס אדי לתרומת איברים מסוימים

 • אדם המעונין לתרום את איבריו, רשאי לבחור אם לתרום את כל איבריו או לתרום איברים מסוימים בלבד.
 • אדם הממלא טופס הסכמה באחת הדרכים שפורטו לעיל, יציין איזה איבר הוא לא מעוניין לתרום.
 • בכרטיס אדי שיישלח לאותו אדם יצוין אילו איברים אותו אדם אינו מעוניין לתרום.

חזרה מהסכמה

התניית תרומת איברים באישור של איש דת

 • בכרטיס אדי ניתן לסמן את התנאי האומר: "בתנאי שאיש דת לפי בחירת המשפחה יאשר את התרומה לאחר מותי".
 • תנאי זה נועד להבטיח כי קביעת המוות, שבעקבותיה ייתרמו האיברים, תיעשה בהתאם לדתו של התורם.

תרומת איברים בפיקוח הלכתי

 • כרטיס אדי מונפק כיום בנוסח התואם את ההסכמים בין הרבנות הראשית לישראל לבין המרכז הלאומי להשתלות.
 • למידע נוסף ראו באתר המרכז הלאומי להשתלות.


חשוב לדעת

 1. מוות לבבי - הפסקת פעולת הלב. במצב כזה לא ניתן לנצל את איברי המת, אלא רק רקמות כמו קרניות, מסתמי לב, עור ועצמות.
 2. מוות מוחי - הפסקת פעולת המוח באופן בלתי הפיך - המנגנון לקביעת מוות מוחי מוסדר בחוק מוות מוחי נשימתי.
 • לפי החוק, קביעת מוות מוחי של מטופל תיעשה על-ידי 2 רופאים שאינם עוסקים בהשתלות איברים ואינם מעורבים בטיפול בו באופן ישיר.
 • בני משפחה מדרגה ראשונה של אדם שנפטר, רשאים להתנגד לנטילת איברים מגופו לצורך השתלה, גם אם אותו אדם חתם בחייו על כרטיס תורם (כרטיס אדי) או הביע את הסכמתו לתרומת איבריו לאחר מותו. למידע נוסף ראו הסכמת בני משפחה לתרומת איבריו של נפטר שחתם על כרטיס אדי.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.