אדם שמעוניין לתרום את איבריו לאחר מותו צריך לחתום על כרטיס אדי
הכרטיס מונפק כיום בנוסח שמוסכם על הרבנות הראשית לישראל
ניתן להתחרט ולבטל את ההסכמה לתרומת איברים בכל עת
לחותמים על כרטיס אדי תינתן קדימות ברשימת ההמתנה להשתלה
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות

אדם שמעוניין לתרום את איבריו לאחר מותו נדרש למלא טופס הסכמה לתרומת איברים, שמוכר ככרטיס אדי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • יש למלא ולחתום על טופס הסכמה לתרומת איברים באחת מהדרכים הבאות:
  • מילוי טופס כרטיס אדי ושליחתו למרכז הלאומי להשתלות:
   • המרכז הלאומי להשתלות - אדי, רח' נח מוזס 15, תל אביב יפו, 67442.
   • דוא"ל:
   • טלפון: 1-800-609-610 , פקס: 03-6061845
  • מילוי טופס אינטרנטי של כרטיס תורם מטעם המרכז להשתלות.
  • הצטרפות בסיוע מוקד טלפוני - יש להתקשר למרכז הלאומי להשתלות *6262 ולהשלים את ההליך באמצעות הנציג הטלפוני.

שלבי ההליך

 • לאחר מתן ההסכמה ומילוי הפרטים יישלח לנותן ההסכמה כרטיס אדי.

הגבלת כרטיס אדי לתרומת איברים מסוימים

 • מי שמעוניין לתרום את איבריו, יכול לבחור אם לתרום את כל איבריו או לתרום איברים מסוימים בלבד.
 • מי שממלא טופס הסכמה באחת הדרכים שפורטו למעלה, יציין איזה איבר הוא לא מעוניין לתרום.
 • בכרטיס אדי שיישלח לאותו אדם, יצוין אילו איברים הוא לא מעוניין לתרום.

חזרה מהסכמה

התניית תרומת איברים באישור של איש דת

 • בכרטיס אדי ניתן לסמן את התנאי שאומר: "בתנאי שאיש דת לפי בחירת המשפחה יאשר את התרומה לאחר מותי".
 • תנאי זה נועד להבטיח שקביעת המוות, שבעקבותיה ייתרמו האיברים, תיעשה בהתאם לדתו של התורם.

תרומת איברים בפיקוח הלכתי

 • כרטיס אדי מונפק כיום בנוסח התואם את ההסכמים בין הרבנות הראשית לישראל לבין המרכז הלאומי להשתלות.
 • למידע נוסף ראו באתר המרכז הלאומי להשתלות.

חשוב לדעת

 • למי שהסכים בחייו לתרום את איבריו לאחר מותו וחתם על כרטיס אדי, תינתן קדימות ברשימת הממתינים להשתלה.
 • תרומת איברים מן המת אפשרית רק לאחר קביעת המוות, שיכולה להיעשות באחת מ-2 דרכים:
  • מוות לבבי - הפסקת פעולת הלב. במצב כזה לא ניתן לנצל את איברי המת, אלא רק רקמות כמו קרניות, מסתמי לב, עור ועצמות.
  • מוות מוחי - הפסקת פעולת המוח באופן בלתי הפיך - המנגנון לקביעת מוות מוחי מוסדר בחוק מוות מוחי נשימתי.
 • קביעת מוות מוחי של מטופל תיעשה על-ידי 2 רופאים שלא עוסקים בהשתלות איברים ולא מעורבים באופן ישיר בטיפול בו.
 • בני משפחה מדרגה ראשונה של אדם שנפטר, רשאים להתנגד לנטילת איברים מגופו לצורך השתלה, גם אם אותו אדם חתם בחייו על כרטיס תורם (כרטיס אדי) או הביע את הסכמתו לתרומת איבריו לאחר מותו. למידע נוסף ראו הסכמת בני משפחה לתרומת איבריו של נפטר שחתם על כרטיס אדי.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.