כאפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם עד גיל 18, הורים זכאים לקבל עליהם מידע רפואי


מטופל זכאי לקבל מהמטפל או מהמוסד הרפואי מידע רפואי מהרשומה הרפואית.

מסירת מידע רפואי על קטין, להוריו שבנפרד

מידע רפואי על קטין שניתן לא למסור להוריו

  • החוקים הבאים מעניקים לקטינים זכות לשמור בסוד מפני הוריהם מידע על טיפול רפואי שעברו:
  1. חוק לגילוי נגיפי איידס בקטינים, תשנ"ו-1996, מאפשר לקטינים מגיל 14 (ובמקרים אחרים גם מתחת לגיל זה) לבצע בדיקה לגילוי איידס ללא ידיעתם של ההורים, ומבלי למסור להורים מידע על התוצאה - אם הקטין מתנגד לכך. בתהליך זה מעורבים גורמי רווחה. לבית המשפט לנוער יש סמכות להורות למסור מידע על תוצאה חיובית של בדיקת איידס להורים, למרות התנגדות הקטין. למידע נוסף, ראו בדיקה לגילוי HIV (איידס) אצל קטין ללא הסכמת הוריו.
  2. על-פי חוק העונשין לא נדרשת הסכמת ההורים לביצוע הפסקת היריון בקטינה ולפיכך אין מוסרים להורים מידע על ביצוע הפסקת היריון בקטינה, אם היא מתנגדת לכך.

אי מסירת מידע רפואי להורה שהורשע או מואשם בביצוע עבירת מין או אלימות כלפי ילדו

  • קטין אשר אחד מהוריו הורשע בביצוע עבירת מין או אלימות כלפי ילדו, או מתנהל נגדו משפט פלילי בשל עבירה כזו, זכאי להרחקת ההורה הפוגע ממעגל הטיפול בו, כך שלא יימסר לאותו הורה מידע לגבי טיפול רפואי באותו ילד ולא תידרש הסכמתו לטיפול רפואי בילד.
  • ההורה רשאי לפנות לבית המשפט לענייני משפחה לבקש שהסכמתו כן תידרש לטיפול בילדו ולקבל מידע על הטיפול הרפואי. יידרשו נסיבות מיוחדות כדי שבית המשפט יקבל את בקשת ההורה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.