במהלך מלחמת חרבות ברזל ניתן היה במקרים מסוימים להעסיק עובדים בשעות נוספות מעבר למספר השעות הנוספות המותרות בימי שגרה
ההיתר להעסיק עובדים במספר שעות רב יותר מימי השגרה היה תקף רק עד 21.03.2024
לשאלות ותשובות על זכויות עובדים בתקופת המלחמה היכנסו לדף שאלות ותשובות לעובדים ולמעסיקים
מומלץ להתעדכן באופן שוטף על הזכויות במהלך המלחמה באמצעות יומן העדכונים


בשל מצב החירום שהוכרז עקב מלחמת "חרבות ברזל", פרסם שר העבודה היתר שמאפשר למעסיקים המפורטים בהמשך להעסיק עובדים בשעות נוספות מעבר למספר השעות הנוספות המותרות בימי שגרה.

 • מעסיקים אלה היו רשאים להעסיק עובד 14 שעות עבודה ביום, כולל שעות נוספות, בתנאי שהעובד נתן את הסכמתו, ושתינתן לעובד הפסקה של לפחות רבע שעה בין השעה ה–12 לשעה ה-14 ביום עבודה, וזאת בנוסף להפסקות הקבועות.
 • בכל מקרה אסור להעסיק עובד מעל 67 שעות (כולל שעות נוספות) בשבוע.
 • כמו כן אסור להעסיק עובד מעל 90 שעות נוספות בחודש.
שימו לב
תוקף ההיתר פקע ב-21.03.2024, וממועד זה חלות המגבלות הרגילות על העסקת עובדים בשעות נוספות.

מי זכאי?

 • מי שמעסיק 20 עובדים או פחות.
 • מי שמעסיק מעל 20 עובדים, ולפחות 20% ממצבת העובדים (מספר העובדים הממוצע כפי שדווח על-ידי המעסיק למוסד לביטוח לאומי בתקופה שבין חודש מאי 2023 לחודש יולי 2023) נעדרו מהעבודה בשל סיבות שלא תלויות במעסיק (כגון: מחלה, מילואים, הצורך להשגיח על ילדים מתחת לגיל 14 בשל סגירת מוסדות הלימוד) והעובדים הקיימים לא יכולים לבצע את העבודה באותה תפוקה מבלי לבצע שעות נוספות.
 • מי שמעסיק מעל 20 עובדים, ובמקום העבודה מועסקים עובדים במשמרות, ובמשמרת מסוימת נעדרו יותר מ-20% מהעובדים באותה המשמרת בשל נסיבות שלא תלויות במעסיק, ולא ניתן לבצע את העבודה בתפוקה זהה, על-ידי עובדים אחרים
 • מעסיק שב-07.10.2023 היה בידו אישור תקף על היותו מפעל חיוני.

מי לא זכאי?

שימו לב
מעסיקים אלה רשאים להעסיק עובדים בשעות נוספות רק לפי המגבלות הרגילות.

העסקת עובדים בשעות נוספות בניגוד לאמור בהיתר

 • במקרה של העסקה בשעות נוספות שלא לפי תנאי ההיתר שפורטו לעיל או מעבר למכסת השעות המותרת ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

העסקת עובדי שמירה ואבטחה בשעות נוספות

העסקת עובדים בענף התחבורה בשעות נוספות

 • בשל מצב החירום שהוכרז עקב מלחמת "חרבות ברזל", פרסם שר העבודה היתר כללי בדבר שעות נוספות והפסקות בתחבורה . ביום 22.10.2023 תוקן ההיתר.
 • בהתאם להיתר המתוקן ניתן היה להעסיק עובד הנוהג באוטובוס ציבורי בקווי שירות או שניתן עליו רישיון הסעה מיוחדת וכן נהג ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 6,000 ק"ג, עד 14 שעות עבודה ביום (כולל שעות נוספות) בהסכמתו של העובד, ולא יותר מ-84 שעות בשבוע (כולל שעות נוספות).
 • תוקפו של היתר זה פקע ב-29.02.2024.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים