במהלך מלחמת חרבות ברזל מעסיקים מסוימים שמפורטים בהמשך רשאים להעסיק עובדים בשעות נוספות מעבר למספר השעות הנוספות המותרות בימי שגרה
ההיתר להעסיק עובדים במספר שעת רב יותר מימי השגרה תקף עד 07.12.2023 או עד לסיום מצב החירום, המוקדם ביניהם
לשאלות ותשובות על זכויות עובדים בתקופת המלחמה היכנסו לדף שאלות ותשובות לעובדים ולמעסיקים
מומלץ להתעדכן באופן שוטף על הזכויות במהלך המלחמה באמצעות יומן העדכונים


תאריך תפוגה
תאריך תפוגה: 07.12.2023
תקף עד 07.12.2023 או עד לסיום מצב החירום, המוקדם ביניהם

בשל מצב החירום שהוכרז עקב מלחמת "חרבות ברזל", פרסם שר העבודה היתר שמאפשר למעסיקים המפורטים בהמשך להעסיק עובדים בשעות נוספות מעבר למספר השעות הנוספות המותרות בימי שגרה.

 • מעסיקים אלה רשאים להעסיק עובד 14 שעות עבודה ביום, כולל שעות נוספות, בתנאי שהעובד נתן את הסכמתו, ושתינתן לעובד הפסקה של לפחות רבע שעה בין השעה ה–12 לשעה ה-14 ביום עבודה, וזאת בנוסף להפסקות הקבועות.
 • בכל מקרה אסור להעסיק עובד מעל 67 שעות (כולל שעות נוספות) בשבוע.
 • כמו כן אסור להעסיק עובד מעל 90 שעות נוספות בחודש.
 • תוקף ההיתר הוא עד 07.12.2023 או עד לסיום מצב החירום, המוקדם ביניהם. לאחר מועד זה יחולו המגבלות הרגילות החלות על העסקת עובדים בשעות נוספות.

מי זכאי?

 • מי שמעסיק 20 עובדים או פחות.
 • מי שמעסיק מעל 20 עובדים, ולפחות 20% ממצבת העובדים (מספר העובדים הממוצע כפי שדווח על-ידי המעסיק למוסד לביטוח לאומי בתקופה שבין חודש מאי 2023 לחודש יולי 2023) נעדרו מהעבודה בשל סיבות שלא תלויות במעסיק (כגון: מחלה, מילואים, הצורך להשגיח על ילדים מתחת לגיל 14 בשל סגירת מוסדות הלימוד) והעובדים הקיימים לא יכולים לבצע את העבודה באותה תפוקה מבלי לבצע שעות נוספות.
 • מי שמעסיק מעל 20 עובדים, ובמקום העבודה מועסקים עובדים במשמרות, ובמשמרת מסוימת נעדרו יותר מ-20% מהעובדים באותה המשמרת בשל נסיבות שלא תלויות במעסיק, ולא ניתן לבצע את העבודה בתפוקה זהה, על-ידי עובדים אחרים
 • מעסיק שב-07.10.2023 היה בידו אישור תקף על היותו מפעל חיוני.

מי לא זכאי?

שימו לב
מעסיקים אלה רשאים להעסיק עובדים בשעות נוספות רק לפי המגבלות הרגילות.

העסקת עובדים בשעות נוספות בניגוד לאמור בהיתר

 • במקרה של העסקה בשעות נוספות שלא לפי תנאי ההיתר שפורטו לעיל או מעבר למכסת השעות המותרת ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

העסקת עובדי שמירה ואבטחה בשעות נוספות

העסקת עובדים בענף התחבורה בשעות נוספות

 • בשל מצב החירום שהוכרז עקב מלחמת "חרבות ברזל", פרסם שר העבודה היתר כללי בדבר שעות נוספות והפסקות בתחבורה . ביום 22.10.2023 תוקן ההיתר.
 • בהתאם להיתר המתוקן ניתן להעסיק עובד הנוהג באוטובוס ציבורי בקווי שירות או שניתן עליו רישיון הסעה מיוחדת וכן נהג ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 6,000 ק"ג, עד 14 שעות עבודה ביום (כולל שעות נוספות) בהסכמתו של העובד, ולא יותר מ-84 שעות בשבוע (כולל שעות נוספות).
 • תוקפו של היתר זה עד ליום 30.11.2023 או עד תום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף, המוקדם ביניהם.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים