הקדמה:

מעסיק של עובדי חברות שמירה ואבטחה רשאי להעסיק את העובדים 4 שעות נוספות בכל אחד מימי השבוע ו-5 שעות נוספות ביום שלפני יום המנוחה השבועי
אם העובד הסכים, אפשר לשלם לו גמול גלובלי עבור עבודתו בשעות נוספות - בימי חול בלבד


שבוע העבודה בענף השמירה והאבטחה הוא בן 5 ימים ובהיקף של 43 שעות שבועיות. (החל מאפריל 2018 שבוע העבודה התקצר ועומד על 42 שעות שבועיות. למידע נוסף ראו ראו כאן).

 • ניתן להעסיק עובד בשמירה:
  • 4 שעות נוספות בכל אחד מימי השבוע.
  • 5 שעות נוספות ביום שלפני יום המנוחה השבועי.
  • עד 37 שעות נוספות בשבוע.
  • לא יותר מ-74 שעות נוספות ב-4 שבועות רצופים.
דוגמה
 • עובד שמירה עבד בשבוע מסוים 4 שעות נוספות בכל אחד מהימים א-ה (סה״כ 20 שעות נוספות בימים אלה).
 • ביום שישי של אותו השבוע, הוא עבד 5 שעות. בגלל שהוא כבר השלים 42 שעות שבועיות וזהו יום עבודתו השישי, השעות הנוספות באותו יום ייחשבו לו החל מהשעה הראשונה.
 • סך כל השעות הנוספות שהוא עבד באותו השבוע - 25 שעות.
 • אם הוא היה מתבקש באותו השבוע לעבוד גם בשבת, היתה אפשרות שיעבוד עד 12 שעות בשבת (שכולן שעות נוספות), בגלל שמותר לעבוד בשבוע עד 37 שעות נוספות.
 • היתר זמני להעסקת עובדי שמירה ואבטחה במספר שעות נוספות גדול יותר:
  • החל מ-01.04.2022 ועד ל-05.05.2022 מותר באופן זמני להעסיק עובדי שמירה ואבטחה בהסכמתם בלבד במשך 14 שעות עבודה ביום ולא יותר מ-37 שעות נוספות בשבוע, בתנאי שהעובד מועסק מקסימום 6 ימים בשבוע.
  • עובד שמועסק מעל 12 שעות ביום, זכאי להפסקה נוספת בעבודה של חצי שעה בנוסף להפסקות הרגילות שמוענקות לו.
  • למידע נוסף ראו הודעה על מתן היתר להעסקת עובדים בשעות נוספות בשמירה.

מי זכאי?

תשלום גמול עבור שעות נוספות

 • עבור השעות הנוספות שביצעו בפועל, העובדים זכאים לתשלום גמול.
 • בהסכמת העובד, המעסיק רשאי לשלם לו גמול גלובלי עבור עבודתו בשעות נוספות בימי חול בלבד. למידע נוסף ראו כאן.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים