הקדמה:

מעסיקיהם של עובדי חברות שמירה ואבטחה רשאים להעסיק את העובדים 4 שעות נוספות בכל אחד מימי השבוע ו- 5 שעות נוספות ביום שלפני המנוחה השבועית
בהסכמת העובד, ניתן לשלם לו גמול גלובלי עבור עבודתו בשעות נוספות - בימי חול בלבד


סעיף 6 לצו הרחבה בענף השמירה והאבטחה 2014 קובע כי שבוע העבודה בענף זה הוא בן 5 ימים ובהיקף של 43 שעות שבועיות. (החל מחודש אפריל 2018 שבוע העבודה במשק קוצר ועומד על 42 שעות שבועיות. למידע נוסף ראו:צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק ל-42 שעות שבועיות).

דוגמה
  • עובד שמירה עבד בשבוע מסוים 4 שעות נוספות בכל אחד מהימים ראשון עד חמישי (סך הכל עבד 20 שעות נוספות בימים אלה).
  • ביום שישי באותו שבוע הוא עבד 5 שעות. היות שכבר השלים 42 שעות שבועיות וזהו יום עבודתו השישי, השעות הנוספות באותו יום ייחשבו לו החל מהשעה הראשונה.
  • סך כל השעות הנוספות שעבד באותו שבוע - 25 שעות.
  • אילו היה מתבקש לעבוד באותו שבוע גם בשבת, היתה אפשרות שיעבוד עד 12 שעות בשבת (שכולן שעות נוספות), היות שמותר לעבוד בשבוע עד 37 שעות נוספות.

מי זכאי?

תשלום גמול עבור שעות נוספות


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים