חולים העומדים להשתחרר מבית חולים או ממוסד סיעודי וזקוקים לסיוע סיעודי לצורך שמירה על הרצף הטיפולי, עשויים להיות זכאים להיתר להעסקת עובד זר למשך עד 3 חודשים
ההיתר מאפשר להעסיק עובד זר שכבר שוהה בישראל ואינו מאפשר הבאת עובד מחו"ל
ראו נוהל רשות האוכלוסין וההגירה- הטיפול בבקשה לקבלת היתר חדש או הארכת היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד

חולים שעומדים להשתחרר מבית חולים או ממוסד סיעודי וזקוקים לטיפול סיעודי צמוד לצורך שמירה על הרצף הטיפולי, עשויים להיות זכאים לקבלת היתר להעסקת עובד זר גם אם לא מתקיימים לגביהם תנאי הזכאות הכלליים להעסקת עובד זר בסיעוד.

  • ההיתר ניתן לתקופה של עד 3 חודשים.
  • ההיתר מאפשר העסקת עובד זר שכבר שוהה בישראל על-פי חוק. לא ניתן להביא עובד זר מחו"ל על סמך היתר זה.

מי זכאי?

  • מי שעומדים להשתחרר מאשפוז בבית חולים או מוסד סיעודי, וזקוקים להשגחה צמודה לצורך שמירה על הרצף הטיפולי.

תהליך מימוש הזכות

הארכת ההיתר הזמני

חשוב לדעת

  • מתן ההיתר כפוף לשיקולים מקצועיים של הגורמים המוסמכים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
רשות האוכלוסין וההגירה - טל' ‎3450* אתר הרשות הרשות מופקדת על הטיפול בשוהים זרים בישראל, ובין היתר אחראית על מתן היתרים להעסקת עובד זר בסיעוד, ניהול הפיקדון הכספי של עובדים זרים שמעסיקיהם מחויבים להפקיד לפיקדון, ופיקוח על כניסתם ויציאתם של העובדים הזרים בישראל
הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אתר הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אחראי על אכיפת זכויות העובדים הזרים המועסקים בישראל
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי, כולל גמלת סיעוד שיכולה לשמש להעסקת עובד זר, גביית דמי ביטוח לאומי לעובד הזר ועוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118 אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן ייעוץ והכוונה בנושאי זכויות האזרח וחובותיו, והשירותים הניתנים לו.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים