הקדמה:

חולים העומדים להשתחרר מבית חולים או ממוסד סיעודי וזקוקים לסיוע סיעודי לצורך שמירה על הרצף הטיפולי, זכאים להיתר להעסקת עובד זר למשך 3 חודשים
ההיתר מאפשר להעסיק עובד זר השוהה בישראל ואינו מאפשר הבאת עובד מחו"ל

חולה העומד להשתחרר מבית חולים או ממוסד סיעודי וזקוק לטיפול סיעודי צמוד לצורך שמירה על הרצף הטיפולי, זכאי לקבלת היתר להעסקת עובד זר גם אם לא מתקיימים לגביו תנאי הזכאות הכלליים להעסקת עובד זר בסיעוד.

מי זכאי?

  • חולים העומדים להשתחרר מבית חולים או מוסד סיעודי, וזקוקים להשגחה צמודה לצורך שמירה על הרצף הטיפולי.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • מתן ההיתר כפוף לשיקולים מקצועיים של הגורמים המוסמכים.

ארגוני סיוע

העסקת עובד זר בסיעוד

גורמי ממשל

העסקת עובד זר בסיעוד

חקיקה ונהלים

העסקת עובד זר בסיעוד