במקרים שונים (כגון חולים שמשתחררים מאשפוז, חולים אונקולוגיים או מקבלי גמלת ילד נכה), ההחלטה אם לתת היתר להעסקת עובד זר בסיעוד נבחנת על-ידי ועדה מקצועית מייעצת מטעם ענף הסיעוד
אם הפונים לא עונים על הקריטריונים ונראה שקיימות נסיבות הומניות או נסיבות מיוחדות אחרות, בקשות לקבלת ההיתר יועברו לדיון בוועדה מייעצת מורחבת


במקרים שיפורטו בהמשך, בקשות לקבלת היתר להעסקת עובד זר בסיעוד מועברות לוועדה מקצועית מייעצת מטעם ענף הסיעוד ברשות האוכלוסין וההגירה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שהגישו בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר, אינם עונים על תנאי הזכאות הרגילים לקבלת ההיתר, ומשתייכים לאוכלוסיות הבאות:
  • חולי סרטן שדרושה להם השגחה במשך רוב שעות היממה (במקרים אלה, היתר ההעסקה ניתן לרוב לתקופה של עד שנה).
  • חולים שעומדים להשתחרר מאשפוז בבית חולים או במוסד סיעודי וניתנה להם אבחנה רפואית על הצורך ברצף טיפולי (ההיתר יינתן לתקופה של עד 3 חודשים). למידע נוסף, ראו העסקת עובד זר לאחר שחרור מבית חולים או ממוסד סיעודי.
  • הורים שכולים ואלמנות צה"ל שמטופלים על-ידי אגף השיקום במשרד הביטחון.
  • קשישים מגיל 85 ומעלה שלא עונים על תנאי הזכאות הרגילים.
  • מקבלי קצבת שירותים מיוחדים בשיעור נמוך מ-112%.
  • מי שבקשתם נדחתה בעבר על-ידי הוועדה המייעצת ונוצרו נסיבות חריגות ומשמעותיות חדשות שמעידות על שינוי במצבם הרפואי.
 • בקשות נוספות שהוועדה המקצועית המייעצת דנה בהן:

שלבי ההליך

 • יש להגיש לרשות האוכלוסין וההגירה בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר. למידע נוסף על ההליך ראו קבלת היתר להעסקת עובד זר בסיעוד.
 • בנוסף למסמכים הכלליים המצורפים לבקשה, יש לצרף אישורים ומסמכים רפואיים, בהתאם לכל מקרה:
  • חולי סרטן יצרפו מסמכים רפואיים עדכניים מרופא אונקולוג, המעידים על מצבם הרפואי והצורך בעזרה סיעודית במשך רוב שעות היממה.
  • מטופלים המשתחררים מבית חולים או מוסד סיעודי יצרפו את האבחנה הרפואית על הצורך ברצף טיפולי וטופס בקשה למטופל העומד להשתחרר מבית חולים/מוסד סיעודי.
  • מי שמטופלים על-ידי אגף השיקום במשרד הביטחון יצרפו לבקשה אישור על כך שהם בטיפול האגף ומסמכים רפואיים שמעידים על מצבם הבריאותי.
  • קשישים מגיל 85 ומעלה יצרפו מסמכים רפואיים עדכניים המעידים על מצב רפואי המצריך עזרה סיעודית במשך רוב שעות היממה וכן דו"ח רפואי-תפקודי מפורט ועדכני (הכולל התייחסות לפעולות ה-A.D.L) חתום על-ידי אחות.
  • מקבלי קצבת שירותים מיוחדים בשיעור נמוך מ-112% יצרפו מסמכים עדכניים שמעידים על הצורך בטיפול או השגחה ברוב שעות היממה במהלך שבוע עבודה מלא.
 • במקרים הרלוונטיים, הבקשות יועברו לוועדה המקצועית המייעצת.
 • הוועדה המייעצת תבחן אם מדובר במקרה מורכב שבו המטופלים זקוקים לסיוע במהלך רוב שעות היממה לביצוע רוב הפעולות היומיומיות.
 • הוועדה רשאית לבקש חוות דעת ממשרד הבריאות או גורם מקצועי אחר וכן לבקש מהפונים להגיש לה תוצאות בדיקות רפואיות, חוות דעת רפואיות וסוציאליות נוספות, או כל מסמך רלוונטי אחר.
 • בהתאם לשיקול דעתה, הוועדה רשאית גם לערוך ביקור בית אצל הפונים, לצורך קבלת ההחלטה בנוגע לבקשתם.
 • הוועדה תדון בבקשה ותיתן את המלצתה לגבי הצורך בהעסקת העובד הזר לממונה על מתן ההיתרים מטעם משרד הפנים.

חשוב לדעת

 • במקרים שבהם הפונים לא עונים על הקריטריונים ונראה שקיימות נסיבות הומניות או נסיבות מיוחדות אחרות, בקשותיהם יועברו לדיון בוועדה מייעצת מורחבת.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
רשות האוכלוסין וההגירה - טל' ‎3450* אתר הרשות הרשות מופקדת על הטיפול בשוהים זרים בישראל, ובין היתר אחראית על מתן היתרים להעסקת עובד זר בסיעוד, ניהול הפיקדון הכספי של עובדים זרים שמעסיקיהם מחויבים להפקיד לפיקדון, ופיקוח על כניסתם ויציאתם של העובדים הזרים בישראל
הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אתר הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אחראי על אכיפת זכויות העובדים הזרים המועסקים בישראל
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי, כולל גמלת סיעוד שיכולה לשמש להעסקת עובד זר, גביית דמי ביטוח לאומי לעובד הזר ועוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118 אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן ייעוץ והכוונה בנושאי זכויות האזרח וחובותיו, והשירותים הניתנים לו.
גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
רשות האוכלוסין וההגירה - טל' ‎3450* אתר הרשות הרשות מופקדת על הטיפול בשוהים זרים בישראל, ובין היתר אחראית על מתן היתרים להעסקת עובד זר בסיעוד, ניהול הפיקדון הכספי של עובדים זרים שמעסיקיהם מחויבים להפקיד לפיקדון, ופיקוח על כניסתם ויציאתם של העובדים הזרים בישראל
הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אתר הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אחראי על אכיפת זכויות העובדים הזרים המועסקים בישראל
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי, כולל גמלת סיעוד שיכולה לשמש להעסקת עובד זר, גביית דמי ביטוח לאומי לעובד הזר ועוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118 אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן ייעוץ והכוונה בנושאי זכויות האזרח וחובותיו, והשירותים הניתנים לו.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות