מטופלים הזקוקים למטפל סיעודי במשרה מלאה לפחות עשויים לקבל היתר להעסיק עובד זר, בהתאם לתנאים שיפורטו
מעסיקי עובדים זרים מחויבים להעניק לעובדיהם תנאי העסקה בהתאם לחוק


מטופלים שלא שוהים במסגרת מוסדית (למעט בדיור מוגן או באשפוז יום) וזקוקים למטפל סיעודי שיועסק במשרה מלאה לפחות, עשויים לקבל היתר להעסיק עובד זר - בהתאם לתנאי הזכאות.

 • בעל ההיתר יממן את העסקתו של העובד הזר.
  • ניתן לקבל השתתפות במימון במסגרת הזכאות לגמלת סיעוד, הזכאות למלווה מטעם משרד הביטחון, או הזכאות של נפגעי פעולת איבה למלווה.

מי זכאי?

 • היתרים להעסקת עובד זר בסיעוד ניתנים רק למי שזקוקים לטיפול או להשגחה במשך רוב שעות היממה במהלך כל ימות השבוע (מי שזקוקים לעובד במשרה חלקית, או במשך מספר שעות או ימים בודדים בשבוע, יוכלו להיעזר בעובד ישראלי).
 • בנוסף, צריכים להתקיים תנאי הזכאות המפורטים בטבלה הבאה, בהתאם לקבוצות האוכלוסייה השונות:
אוכלוסיות זכאים קבוצה באוכלוסייה תנאי הזכאות
אזרחים ותיקים המתגוררים בקהילה (כולל בית דיור מוגן) ולא במסגרת מוסדית מי שהגיעו לגיל פרישה מעבודה בבדיקה להערכת תלות (ADL) שעברו, התקיים אחד מאלה:
 • הם צברו לפחות 4.5 נקודות תלות.
 • הם צברו לפחות 4 נקודות תלות בתוספת ניקוד שניתן להם כבודדים.
 • הם צברו לפחות 0.5 נקודה בסעיף "השגחה" (השגחה חלקית לפחות), בתוספת ניקוד שניתן להם כבודדים.

שימו לב:

 • אם גובה ההכנסות אינו מזכה בגמלת סיעוד ניתן לעבור מבחן תלות רק לצורך בדיקת הזכאות להעסיק עובד זר.
 • גמלת סיעוד נקבעת ברמה 2 למי שצברו בין 3.5 ל-4.5 נקודות תלות, וברמה 3 ומעלה למי שצברו החל מ-5 נקודות תלות.
קשישים מגיל 85 ומעלה שלא עונים על תנאי הזכאות שצוינו למעלה
 • על-פי מסמכים רפואיים עדכניים, הכוללים סיכום מידע רפואי עדכני ודו"ח תפקודי (דו"ח ADL), מצבם הרפואי מצריך עזרה סיעודית במשך רוב שעות היממה.
 • הנסיבות ייבחנו על-ידי ועדה מקצועית מייעצת.
קשישים מעל גיל 90 צברו לפחות 4 נקודות במבחן התלות.
חולי סרטן מי שזקוקים להשגחה במשך רוב שעות היממה
 • הנסיבות ייבחנו על-ידי ועדה מקצועית מייעצת (יש לצרף מכתב מפורט מרופא אונקולוג).
 • ההיתר ניתן לרוב לתקופה של עד שנה.
חולים שעומדים להשתחרר מבית חולים או ממוסד סיעודי מי שקיבלו מכתב עם אבחנה רפואית המציינת את הצורך ברצף טיפולי
בוגרים (מגיל 18) מקבלי קצבת שירותים מיוחדים למקבלי קצבה בשיעור נמוך מ-112% הצורך במטפל צמוד ייבחן על-ידי ועדה מקצועית מייעצת.
מי שתביעתם לקצבת שירותים מיוחדים נדחתה בשל גובה הכנסותיהם או כי בחרו לקבל גמלת ניידות במקום הקצבה יש להגיש בקשה ל"חידוש דיון" במוסד לביטוח לאומי.
נכי עבודה הם מוכרים על-ידי המוסד לביטוח לאומי כנכי עבודה ברמה של "סיוע מרובה" (בעבר "תלוי בזולת") או "תלוי בזולת" (בעבר "סיעודי").
נכי צה"ל וכוחות הביטחון
 • נקבעה להם זכאות ל-17 שעות ליווי לפחות על-ידי ועדת מלווים במשרד הביטחון.
 • אם הם זכאים לגמלה מהביטוח הלאומי על נכות נוספת או סיעוד, ניתן לבקש היתר בהתאם לתנאי הזכאות הכלליים של קבוצת הגיל שלהם, גם ללא זכאות ל-17 שעות ליווי.
הורים שכולים ואלמנות/אלמני צה"ל יש לצרף לבקשה אישור על כך שנמצאים בטיפול אגף השיקום במשרד הביטחון ומסמכים רפואיים המעידים על המצב הבריאותי.
נפגעי פעולות איבה
 • נקבעה להם זכאות ל-17 שעות ליווי לפחות על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • אם הם זכאים לגמלה מהביטוח הלאומי על נכות נוספת או סיעוד, ניתן לבקש היתר בהתאם לתנאי הזכאות הכלליים של קבוצת הגיל שלהם, גם ללא זכאות ל-17 שעות ליווי.
ילדים (קטינים מתחת לגיל 18) מקבלי גמלת ילד נכה בשיעור של 100% לפחות

שני מטופלים המתגוררים יחד

 • החל מה-01.01.2021, רשות האוכלוסין וההגירה אינה מנפיקה יותר היתרים משותפים לשני מטופלים המתגוררים תחת קורת גג אחת, והמוסד לביטוח לאומי הוא שמחליט אם ניתן לשלם גמלה למעסיקי עובד זר אחד המטפל בשני מטופלים.
 • למידע נוסף ראו העסקת עובד זר אחד בסיעוד עבור שני בני משפחה.

תהליך מימוש הזכות

הארכת תוקף היתר ההעסקה

 • לצורך הארכת היתר שניתן להעסקת עובד זר יש לפנות לאגף היתרים - ענף הסיעוד 60 יום לפני מועד פקיעת תוקפו.
 • קשישים מעל גיל 85 וכן נכי צה"ל זכאים להארכת היתר ההעסקה ללא בדיקות נוספות, בתנאי שלא השתנו נסיבות חייהם הרלוונטיות (כגון, מעבר למגורים במסגרת מוסדית).
 • ילדים נכים זכאים להארכת היתר ההעסקה ללא צורך בבדיקות נוספות בהתקיים שני התנאים הבאים:
  1. הילד זכאי לגמלת ילד נכה בשיעור של 100% לפחות.
  2. הילד אינו מתגורר במסגרת מוסדית.
 • למידע נוסף ראו הארכת היתר להעסקת עובד זר בסיעוד.

חשוב לדעת

 • על העובד הזר להיות מועסק במתן טיפול סיעודי ועזרה סבירה במשק בית למטופל שעל שמו ניתן ההיתר. העברת העובד לביצוע עבודה עבור אדם אחר היא הפרה של תנאי ההיתר ועבירה על הוראות החוק.
 • יש לספק לעובד מגורים הולמים בביתו של המטופל.
 • במקרים שבהם המטופל זכאי לגמלת סיעוד והוא בוחר להעסיק את העובד הזר במקביל להעסקתו על ידי חברת סיעוד, כל אחד מהמעסיקים (חברת הסיעוד והמטופל) נושא בעלות התשלומים הקשורים להעסקת העובד, בהתאם לחלק היחסי של היקף המשרה המשויך לו. למידע נוסף ראו העסקת עובד זר בסיעוד על-ידי המטופל במקביל להעסקתו על-ידי חברת הסיעוד.
 • יש לוודא שדרכונו של העובד הזר תקף ל-18 חודשים לפחות.
 • לאזרחים ותיקים שלא עונים על תנאי הזכאות לגמלת סיעוד בשל גובה הכנסותיהם, ייערך מבחן תלות מטעם אגף ההיתרים במסגרת הגשת הבקשה להעסקת עובד זר.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
רשות האוכלוסין וההגירה - טל' ‎3450* אתר הרשות הרשות מופקדת על הטיפול בשוהים זרים בישראל, ובין היתר אחראית על מתן היתרים להעסקת עובד זר בסיעוד, ניהול הפיקדון הכספי של עובדים זרים שמעסיקיהם מחויבים להפקיד לפיקדון, ופיקוח על כניסתם ויציאתם של העובדים הזרים בישראל
הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אתר הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אחראי על אכיפת זכויות העובדים הזרים המועסקים בישראל
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי, כולל גמלת סיעוד שיכולה לשמש להעסקת עובד זר, גביית דמי ביטוח לאומי לעובד הזר ועוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118 אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן ייעוץ והכוונה בנושאי זכויות האזרח וחובותיו, והשירותים הניתנים לו.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים