הקדמה:

מי שמעסיק עובדים זרים בענף הבניה ובעבודה בטכנולוגיה ייחודית חייב, החל מיום 01.08.2016 להפקיד עבור כל עובד זר פיקדון חודשי בחשבון בנק נפרד בבנק מזרחי . חברות סיעוד המעסיקות עובדים זרים בסיעוד חייבות לעשות כן החל מיום 01.11.2016.
החל מיום 01.02.2019 גובה הפיקדון בענף הבניה ובעבודה בטכנולוגיה ייחודית הנו סכום ההפרשות עבור מרכיב הפיצויים ורכיב תגמולי המעסיק לפנסיה, שעל המעסיק לשלם לעובד בעד משרה מלאה, בהתאם לצו ההרחבה או הסכמים קיבוציים החלים עליו ( עד מועד זה עמד גובה הפיקדון על 710 ש"ח)
גובה הפיקדון של חברת הסיעוד יורכב מרכיב הפיצויים ורכיב תגמולי המעסיק שעל חברת הסיעוד להפריש בהתאם להסכם עם מזמין השירות או בהתאם לצו ההרחבה החל עליה - לפי הגבוה מבניהם, ובאופן יחסי לאחוזי ההעסקה של העובד
הפיקדון יינתן לעובד הזר בעת עזיבתו את ישראל לצמיתות, אך אם עובד שהה בישראל באופן לא חוקי, ינוכה קנס מהפיקדון
למידע נוסף ראו נוהל פיקדון לעובדים זרים מס' 9.0.0003 מיום 06.02.2019, רשות האוכלוסין וההגירה


טיפ
דף זה עוסק בהפקדת פיקדון לעובדים זרים שנכנסו לישראל כדין ומועסקים בענף הבניה, בעבודה בטכנולוגיה ייחודית, או על-ידי חברות סיעוד.

למידע על הפקדת פיקדון במקרים נוספים ראו:

על-פי תקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים), תשע"ו-2016 מי שמעסיק עובדים זרים בענף הבניה ובעבודה בטכנולוגיה ייחודית חייב, החל מיום 01.08.2016 להפקיד עבור כל עובד זר פיקדון חודשי בחשבון בנק נפרד בבנק מזרחי . חברות סיעוד המעסיקות עובדים זרים בסיעוד חייבות לעשות כן החל מיום 01.11.2016.

 • ההפקדה לפיקדון מחליפה את התשלומים הסוציאליים הללו בפועל, כלומר, המעסיק יהיה פטור מתשלום זכויות סוציאליות אלה לעובד או לקופות הגמל.
 • חובת ההפרשה של הפיקדון לחשבון הפיקדון חלה החל מחודש העבודה הראשון של העובד הזר.
 • המעסיק אינו רשאי לנכות את סכום הפיקדון משכרו של העובד.
 • הפיקדון יינתן לעובד הזר בעת עזיבתו את ישראל לצמיתות, אך אם עובד שהה בישראל באופן לא חוקי, ינוכה קנס מהפיקדון.
 • אין חובה להפקיד פיקדון כאמור עבור עובדים פלסטינים וכן עבור עובד זר יומי, אזרח מדינה הגובלת בישראל (כגון ירדן), החוזר מדי יום, בתום יום העבודה למדינתו.
 • החל מיום 01.02.2019, חלה חובה על מעסיקים להפקיד פיקדון חודשי גם עבור עובדים זרים המועסקים בענף המלונאות. למדע נוסף ראו: הפקדת פיקדון חודשי למעסיקים של עובדים זרים בענף המלונאות.
 • עובדים זרים יוכלו לקבל מידע אודות סכומי הפיקדון שהופקדו עבורם, באתר רשות האוכלוסין וההגירה.

גובה הפיקדון

גובה הפיקדון בענף הבניין ובעבודה בטכנולוגיה ייחודית

 • החל מיום 01.02.2019 גובה הפיקדון בענף הבניה ובעבודה בטכנולוגיה ייחודית הוא סכום ההפרשות הסוציאליות שעל המעסיק להפקיד בקופת גמל עבור ביטוח פנסיוני לעובד זר, ועבור רכיב פיצויי פיטורים בהתאם להסכם קיבוצי או צו הרחבה ( עד מועד זה עמד גובה הפיקדון על 710 ש"ח בחודש עבור כל עובד).
 • בהתאם להסכם הקיבוצי הכללי בענף הבנייה מיום 28.03.2018, שיעור ההפרשות של המעסיק בביטוח פנסיוני עומד על 7.1% משכרו החודשי של העובד. שיעור ההפרשה לפיצויים עומד על מינימום של 6% משכרו החודשי של העובד (ראו הסכם קיבוצי כללי בענף הבניה מיום 29.06.2015).
 • עד ליום 01.02.2019 סכום הפיקדון שמעסיקי עובדים זרים בענף הבניין ובעבודה בטכנולוגיה ייחודית הפקידו היה 710 ש"ח לחודש לעובד.
הערת עריכה
בשיחה שערכתי ביום14.11.19 עם שירי לב-רן, הממונה על עובדים זרים, עולה ששירי מפרשת את החוק כך שצריך להפקיד בפיקדון גם את קרן ההשתלמות אך אינה מוכנה להוציא הבהרה בכתב על כך. לעומת זאת הלשכה המשפטית של משרד העבודה (וגם אני)סבורה שלפי לשון החוק אין חובה לעשות כן
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 15:56, 14 בנובמבר 2019 (IST)

גובה הפיקדון שחל על חברות סיעוד המעסיקות עובדים זרים

 • סכום הפיקדון שעל חברות סיעוד המעסיקות עובדים זרים להפקיד יהיה הגבוה מבין שני אלה:
  • סכום הפיצויים (6% מהשכר) ומרכיב תגמולי מעסיק (6.5% מהשכר החל מיום 01.01.2017) שעל חברת הסיעוד לשלם עבור העובד הזר על פי חלקה באחוזי העסקתו, כפי שנקבע בצווי ההרחבה או בהסכמים קיבוציים החלים על חברות הסיעוד.
  • סכום הפיצויים ומרכיב התגמול שעל חברת הסיעוד לשלם עבור העובד הזר על פי חלקה באחוזי העסקתו, כפי שנקבע בהסכם בינה לבין המוסד לביטוח לאומי, מזמין שירותי הסיעוד. ברוב הסכמי השירות בין המוסד לביטוח לאומי לחברת הסיעוד נקבע שעל חברת הסיעוד להפריש לעובד 8.33% מהשכר החודשי, עבור פיצויים ולא רק 6% מהשכר כקבוע בצו ההרחבה.
 • לפרטים נוספים אודות העסקה במקביל על ידי המטופל וחברת הסיעוד ראו העסקת עובד זר בסיעוד על-ידי המטופל במקביל להעסקתו על-ידי חברת הסיעוד.

אוכלוסיית יעד ותנאים נוספים

שלבי ההליך

 • כספי הפיקדון יופקדו בחשבון בנק נפרד המיועד אך ורק למטרה זו, באמצעות יחידת הפיקדונות במנהל שירות למעסיקים ועובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה.

פתיחת סמל מעסיק ותהליך קבלת חשבון לעובד

 • חברות הסיעוד
  • על חברת הסיעוד להעביר אל יחידת הפיקדונות ברשות האוכלוסין וההגירה באמצעות מייל Pikdonot@sa.piba.gov.il את פרטי החברה הבאים: שם מלא של נותן השירות, ח.פ, תיק ניכויים, כתובת נותן השירות, טלפון, פקס, שם איש קשר ונייד, כתובת מייל ראשי, כתובת מייל משני.
  • מחלקת פיקדונות מקימה את החברה במערכת ומפיקה לה מספר שנקרא "סמל מעסיק" המזהה את חברת הסיעוד.
  • לאחר שהחברה מקבלת סמל מעסיק, עליה לשלוח למחלקת פיקדונות קובץ אקסל לצורך קליטת עובדים למערכת ופתיחת חשבון.
  • בקובץ על החברה למלא את פרטי העובדים ולהעביר למחלקת פיקדונות לקליטה. במידה והכל תקין העובדים נקלטים למערכת ולכל עובד משויך חשבון אישי בבנק מזרחי. במידה והדיווח לא נקלט במערכת, מחלקת פיקדונות מעבירה לחברה מייל עם פירוט השגיאות והתיקון הנדרש על מנת לקלוט את העובד למערכת.
  • מספר החשבון האישי של כל עובד נשלח לחברת סיעוד ועל החברה לבצע הפקדות מידי חודש בחודשו לחשבון של העובד באמצעות מס"ב בלבד.
 • מעסיק בענף הבניה
  • כדי לפתוח סמל מעסיק ולקל מספר חשבון לעובד, על המעסיק ה לפנות לאגף לשכות ותאגידים.
 • מעסיק בעבודה בטכנולוגיה ייחודית
  • כדי לפתוח סמל מעסיק לקבל חשבון לעובד, על המעסיק לפנות לאגף היתרים לקבלת היתר, ולאחר מכן על החברה לפנות למדור תשלומים המטפל בפתיחת התיק.

הפקדת הפיקדון בחשבון העובד

 • לאחר שהמעסיק ביצע את הליכי הקליטה של העובד במערכת, הוא מקבל מספר חשבון של העובד. על המעסיק להפקיד מדי חודש את הפיקדון למספר החשבון של העובד בבנק מזרחי טפחות (בנק 20, סניף 618)באמצעות מרכז סליקה בנקאי (מס"ב), המאפשר העברה ממוחשבת של התשלומים.
 • על המעסיק או חברות הסיעוד להעביר את הפיקדון עד ל- 15 בחודש שלאחר חודש העבודה הרלוונטי.
 • במועד תשלום הפיקדון על המעסיק להעביר ליחידת הפיקדונות דיווח מקוון באמצעות מבנה קובץ מוגדר אשר ישלח על ידי יחידת הפקדונות, על תשלום הפיקדון עבור כל עובד זר שמועסק אצלו. הדיווח יכלול את פרטי המעסיק, פרטי העובד הזר, סכום הפיקדון והתקופה שעבורה שולם הפיקדון.

הפקדת הפיקדון באופן רטרואקטיבי

 • אם ישנם חודשים קודמים שהמעסיק לא הפקיד בהם את תשלומי הפיקדון, ניתן להעביר את תשלומי הפיקדון באופן רטרואקטיבי עבור חודשים אלו דרך מס"ב.

תשלום כספי הפיקדון לעובד זר

 • עובד זר שעזב את ישראל לצמיתות (בהתאם לתקופת השהייה הקבועה ברישיונו) יהיה זכאי, בעת יציאתו מהארץ, לקבל את מלוא כספי הפיקדון שהופקדו על ידי המעסיק בתוספת רווחים ובניכוי הוצאות ניהול החשבון וניכוי מס הכנסה.
 • אם העובד המשיך לשהות בארץ לאחר תום תקופת רישיונו, ינוכה מהפיקדון קנס בהתאם לתקופת שהייתו הבלתי חוקית בארץ. במקרה של שהייה בלתי חוקית של מעל 6 חודשים, תישלל ממנו כלל הזכאות לקבלת הפיקדון.
 • כספי פיקדון שלא נמשכו על ידי עובד זר יועברו אחרי שנתיים מתום תקופת אשרת השהייה בארץ אל האפוטרופוס הכללי, וישמשו לרווחתם ובריאותם של עובדים זרים ולתגבור שירותי טיפול ותמיכה בתינוקות זרים חסרי מעמד בישראל.
 • למידע נוסף ראו משיכת כספי הפיקדון על ידי עובד זר בענף הבניה, בעבודה בטכנולוגיה ייחודית ובחברות סיעוד.

חשוב לדעת

 • אי תשלום הפיקדון במועד על יד המעסיק, כמפורט למעלה, מהווה הפרת תנאי ההיתר שניתן למעסיק להעסקת עובדים זרים.
 • מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה רשאי להטיל הגבלה או סנקציה בגין הפרה זו, ובין היתר הוא רשאי לאסור על אותו מעסיק להעסיק עובדים חדשים.
 • בנוסף, עשויה הפרה זו להביא גם לנקיטת הליכים אזרחיים ופלילים כנגד המעסיק.
 • הפקדת הפיקדון אינה פוטרת את המעסיק מתשלום הזכויות הסוציאליות של העובד עבור התקופות שעבורן לא הפקיד לפיקדון.

ארגוני סיוע

סיוע בתחום העסקת עובדים בסיעוד


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופירסומים