עובד זכאי במהלך יום עבודתו להפסיק את עבודתו לשם שימוש בחדר שירותים בהתאם לצרכיו, ואסור למעסיק לנכות את ההפסקות הללו משכר העבודה
על המעסיק חלה חובה לוודא כי במקום העבודה או בקרבתו קיים חדר שירותים תקין וראוי לשימוש העובדים
עובדים זכאים להפסקות נוספות במהלך יום העבודה
במקרה של הפרת הזכות עשוי העובד להיות זכאי לפיצוי כספי מהמעסיק או ממזמין השירות (במקרה של עובדי קבלן)
למידע נוסף ראו סעיף 20א' לחוק שעות עבודה ומנוחה


עובד זכאי, במהלך יום עבודתו, להפסיק את עבודתו לשם שימוש בחדר שירותים, בהתאם לצרכיו.

מי זכאי?

 • כל העובדים בישראל, מלבד עובדים שלגביהם קבע שר הכלכלה כי מעסיקם פטור מהחובה הנ"ל.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • במקרה של הפרת הזכות, ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה נגד המעסיק, נגד המעסיק בפועל ונגד מזמין השרות.
  • יחידת האכיפה מוסמכת להטיל קנסות על המעסיק בשיעור של 2,840 ₪ אם מדובר במעסיק יחיד שאינו עסק, ו-5,680 ₪ עבור מעסיק אחר.
  • במקרה של הפרה חוזרת (הפרה זהה שנייה בתוך שנתיים) יוכפל גובה הקנס. במקרה של הפרה מתמשכת, ניתן להטיל בכל יום שההפרה נמשכת 2% מסכום הקנס הכספי המקורי.
 • כמו כן, אם המעסיק או מזמין השירות מפר את הזכות ניתן להגיש נגדו תביעה לבית הדין האזורי לעבודה.
 • את התביעה רשאי להגיש כל אחד מהבאים:
  • העובד עצמו
  • ארגון העובדים היציג באותו מקום עבודה או ארגון העובדים היציג באותו ענף או ארגון עובדים שהעובד חבר בו
  • ארגון העוסק בזכויות בעבודה, ובלבד שהעובד הסכים לכך.
 • בית הדין יכול לתת למעסיק צו המורה לו לאפשר לעובד שימוש בשירותים, וכן צו המחייב את המעסיק להתקין חדרי שירותים.
 • בית הדין מופסק לפסוק פיצויים לטובת העובד, גם אם לא נגרם לו נזק כתוצאה מהפרה החובה.
  • אם נגרם נזק לעובד, הוא רשאי לתבוע את מלוא הנזק.
  • אם לא נגרם נזק, בית הדין יכול לפסוק פיצויים לדוגמה בערך של עד 20,000 ₪, ובמקרים חריגים עד 200,000 ₪.

חשוב לדעת

 • במקרה של הפרת הזכות עשוי העובד להיות זכאי לפיצוי כספי מהמעסיק, מהמעסיק בפועל או ממזמין שירות.
 • על פי פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה, פגיעה בזכותו של עובד לגשת לשירותים לפי צרכיו עשויה להיות נסיבה המצדיקה את התפטרות העובד והמזכה אותו בפיצויי פיטורים למרות שהעובד התפטר ולא פוטר. לקריאת פסק הדין לחצו כאן.
 • עובדים זכאים להפסקות נוספות במהלך יום העבודה. למידע נוסף ראו הפסקות בעבודה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים