חבר ועדת קלפי ומשקיף רשאים, בתנאים מסוימים, להצביע בקלפי שבה הם מוצבים
מזכיר ועדת קלפי רשאי להצביע בקלפי שבה הוא משמש מזכיר
למידע נוסף ראו בתדריך למזכיר ועדת קלפי, באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת


במקרים רבים, מי שמועסק כמזכיר, כחבר ועדת קלפי או כמשקיף ביום הבחירות לכנסת, מוצב בקלפי רחוקה מזו שבאזור מגוריו (שבה הוא רשום בפנקס הבוחרים).

 • לכן, חוק הבחירות לכנסת קובע כי:
  • מזכיר ועדת קלפי רשאי להצביע בקלפי שבה הוא משמש מזכיר.
  • חבר ועדת קלפי ו"משקיף" רשאים, בתנאים מסוימים, להצביע בקלפי שבה הם מוצבים.

מי זכאי?

 • חבר ועדת קלפי העונה על אחד משני התנאים הבאים:
  • הוא שימש חבר באותה קלפי לפחות 6 שעות רצופות שבהן היתה הקלפי פתוחה להצבעה.
  • יו"ר ועדת הבחירות המרכזית קבע כי יש נסיבות מיוחדות הקשורות למילוי תפקידו של החבר שבגללן הוא לא יוכל להצביע בקלפי באזור מגוריו.
 • משקיף ששימש בתפקיד זה באותה קלפי לפחות 6 שעות רצופות שבהן הקלפי פתוחה להצבעה.
 • כל מזכיר ועדת קלפי.

תהליך מימוש הזכות

 • על המזכיר או החבר (העומד בתנאים) להציג בפני ועדת הקלפי שבה הוא מוצב, את אחת מתעודות הזיהוי הבאות:
  • תעודת זהות (רגילה או ביומטרית).
  • דרכון ישראלי תקף (רגיל או ביומטרי).
  • רישיון נהיגה תקף הכולל את תמונת בעל הרישיון.
 • ההצבעה תתבצע באמצעות מעטפות חיצוניות ("מעטפות כפולות"):
  • המזכיר או החבר יקבל מוועדת הקלפי מעטפת הצבעה, ייגש אל מאחורי הפרגוד (תא ההצבעה), יכניס למעטפה שקיבל פתק הצבעה לבחירתו ויסגור את המעטפה.
  • מעטפת הצבעה זו, תוכנס למעטפה חיצונית (כפולה), עליה יירשמו פרטיו על ידי חבר ועדה/מזכיר אחר (שם, מספר זהות וכתובת).
  • את המעטפה החיצונית (שבתוכה מעטפת ההצבעה), יש להטיל אל תיבת הקלפי, שתצטרף אל יתר מעטפות ההצבעה.
  • בתום יום הבחירות, לאחר סגירת הקלפיות, כל המעטפות החיצוניות נאספות ומרוכזות יחד.
  • המעטפות החיצוניות, מכלל הקלפיות בארץ, נשלחות אל מטה ועדת הבחירות המרכזית בכנסת, שם בודקים כי מי שהצביע באמצעות מעטפה חיצונית (כפולה) לא הצביע גם בקלפי בה הוא רשום, כדי למנוע מצב של הצבעה כפולה.
  • לאחר בדיקה זו, מוצאות כל מעטפות ההצבעה מהמעטפות החיצוניות, כאשר הן ללא כל סימן מזהה ומועברות למספר רב של ועדות קלפי, לספירת הקולות שבתוך המעטפות, תוך שמירה על חשאיות ההצבעה.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים