הקדמה:

חבר ועדת קלפי וסדרן בקלפי רשאים, בתנאים מסוימים, להצביע בקלפי שבהם הם מוצבים
מזכיר ועדת קלפי רשאי להצביע בקלפי שבה הוא משמש מזכיר
למידע נוסף ראו הצבעת מזכירים וחברי ועדת קלפי באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת


במקרים רבים, מי שמועסק כמזכיר, סדרן או חבר ועדת קלפי ביום הבחירות לכנסת, מוצב בקלפי רחוקה מזו שבאזור מגוריו (שבה הוא רשום בפנקס הבוחרים).

 • לכן, חוק הבחירות לכנסת קובע כי:
  • מזכיר ועדת קלפי רשאי להצביע בקלפי שבה הוא משמש מזכיר.
  • חבר ועדת קלפי וסדרן בקלפי רשאים, בתנאים מסוימים, להצביע בקלפי שבה הם מוצבים.
הערת עריכה
לפי עמוד 35 בתדריך, גם סדרן יכול להצביע בהליך הזה
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 12:58, 1 באפריל 2019 (IDT)

מי זכאי?

 • חבר ועדת קלפי העונה על אחד משני התנאים הבאים:
  • הוא שימש חבר באותה קלפי לפחות 6 שעות רצופות שבהן היתה הקלפי פתוחה להצבעה.
  • יו"ר ועדת הבחירות המרכזית קבע כי יש נסיבות מיוחדות הקשורות למילוי תפקידו של החבר שבגללן הוא לא יוכל להצביע בקלפי באזור מגוריו.
 • כל מזכיר ועדת קלפי.
 • כל סדרן המוצב בקלפי, בתנאי ששימש כסדרן לפחות 6 שעות רצופות שבהן היתה הקלפי פתוחה להצבעה.

תהליך מימוש הזכות