אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

חוק הטבות לניצולי שואה מקנה לניצולי שואה המקבלים הבטחת הכנסה זכאות למענק פעם בשנה.
סכום המענק בשנת 2014 הוא 4,743.24 ש"ח
לפרטים נוספים ראו באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר.לפי חוק הטבות לניצולי שואה, ניצולי שואה המקבלים הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי זכאים למענק חד שנתי ב-1 בינואר של כל שנה. סכום המענק החד שנתי לשנת 2014 עומד על סך של 4,743.24 ש"ח.(המענק החד שנתי לשנת 2013 עמד על סך של 4,658.20 ש"ח.)

מי זכאי?

מי לא זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • המענק ניתן למי שכבר הוכר כזכאי לפי חוק הטבות לניצולי שואה, הוא מקבל תגמול לניצולי שואה ממשרד האוצר לפי חוק ההטבות - יוצאי מחנות וגטאות והמציא לרשות לזכויות ניצולי השואה אישור עדכני מהמוסד לביטוח לאומי המעיד על קבלת קצבת הבטחת הכנסה.
  • ניצולי שואה המקבלים תגמול ממקורות אחרים, למשל מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות, צריכים להגיש טופס זה לרשות לזכויות ניצולי השואה, על מנת להיות זכאים למענק, וליתר ההטבות מכוח חוק ההטבות לניצולי השואה.

חשוב לדעת

ניצולי שואה הזכאים למענק החד שנתי מתוקף חוק הטבות לניצולי שואה, זכאים להטבות נוספות:

עיקול המענק

  • הזכות אינה ניתנת להעברה,לערבות או לעיקול, אלא לשם תשלום מזונות לפי פסק דין של בית משפט מוסמך.
  • בנק או דואר שבאמצעותם שולם התשלום לניצול השואה, אינם רשאים לעקל תשלום זה במשך 30 יום מיום התשלום.

פסקי דין

ארגוני סיוע

  • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים