ככלל, שכר הבסיס שממנו יחושבו פיצויי הפיטורים הוא השכר החודשי האחרון של העובד בסמוך לסיום העסקתו
יחד עם זאת, במקרה בו חל שינוי מהותי במתכונת העסקתו של העובד, פיצויי הפיטורים יחושבו באופן יחסי לפי השכר החודשי האחרון בכל תקופה
כששכרו של עובד עלה עקב התקדמות טבעית בתפקיד, יש לחשב את שכרו הבסיסי לצורך חישוב פיצויי פיטורים עבור כל תקופת העסקתו לפי משכורתו האחרונה
כשכרו של עובד עלה עקב שינוי מהותי בתפקיד, יש לחשב את פיצויי הפיטורים על פי השכר האחרון בכל תפקיד
שימו לב
דף זה מתייחס למקרים שבהם העובדים זכאים לפיצויי פיטורים
הזכאות לפיצויי פיטורים תיתכן במקרה שהעובדים פוטרו, וכן כאשר יחסי עובד מעסיק הגיעו לסיומם בנסיבות מסוימות שאינן פיטורים.

ככלל, שכר הבסיס לצורך חישוב פיצויי פיטורים הוא שכרו האחרון של העובד בסמוך לסיום העסקתו, וזאת עבור כל תקופת עבודתו באותו מקום עבודה או אצל אותו מעסיק.

עלייה בשכר העובד עקב שינוי תפקיד

 • אם במהלך תקופת העבודה חל שינוי מהותי בתפקיד העובד, אשר בעקבותיו חלה עליה בשכרו, יש לחשב את פיצויי הפיטורים על פי השכר האחרון בכל תפקיד, כשהוא מתואם למועד סיום יחסי העבודה.
דוגמה
 • במהלך עבודתו באוניברסיטה הועסק עובד בתפקיד עוזר מחקר, ולאחר מכן כעוזר הוראה, ובהמשך כמרצה וחוקר בכיר.
 • מאחר שחל שינוי מהותי בתפקידי העובד, יש לחשב את פיצויי הפיטורים על פי השכר האחרון בכל תפקיד.
 • לצורך חישוב הפיצויים עבור תקופת העסקתו של העובד כעוזר מחקר או כעוזר הוראה יש לבדוק מהו השכר הנוכחי (במועד סיום העסקת העובד) של עובדים אחרים המועסקים בתפקידים אלה, ושכר זה ייחשב כשכרו האחרון של העובד בתפקידים אלה. (יש לוודא שמעמדם של עוזרי ההוראה או עוזרי המחקר אשר שכרם שימש כשכר הבסיס לצורך חישוב הפיצויים של העובד, זהה למעמד העובד בשעה שהועסק בתפקידים אלה).
 • אם שכרו של עובד עלה עקב התקדמות טבעית בתפקיד, השכר שישמש בסיס לצורך חישוב פיצויי הפיטורים של העובד עבור כל תקופת העסקתו יהיה שכרו האחרון של העובד בסמוך לסיום העסקתו, למרות שהשכר לא היה זהה לאורך כל התקופה. אין לראות בכל שינוי בשכר של עובד, עם התקדמותו, או עם שינוי הגדרת תפקידו, כשינוי מהותי בדרך ההעסקה המצדיק את הסטייה מעיקרון תשלום הפיצויים לפי משכורת אחרונה.
דוגמה
עובד עבד כמלצר וקודם לתפקיד מנהל משמרת. בית הדין לעבודה פסק שהתקדמות העובד בעבודה הינה טבעית ויש לחשב את פיצויי הפיטורים עבור כל תקופת העסקתו לפי משכורתו האחרונה.

שינוי במתכונת העסקה או בהיקף המשרה

 • כשחל שינוי מהותי במתכונת העסקה של העובד או בהיקף המשרה, יש לחשב את פיצויי הפיטורים לפי השכר האחרון בכל אחת מהתקופות.
 • מעבר מהעסקה במשרה מלאה בשכר חודשי להעסקה בשעות בלתי קבועות על בסיס שעתי - על פי פסיקת בית הדין הארצי לעבודה, כשעובד הועסק במשרה מלאה בשכר חודשי ולאחר מכן הועסק בשעות בלתי קבועות על בסיס שכר שעתי, יש לחשב את פיצויי הפיטורים על פי השכר האחרון בכל אחת מהתקופות בנפרד, עקב השינוי המהותי במתכונת העסקה:
  • עבור תקופת העבודה של העובד במשרה מלאה בשכר חודשי - השכר הקובע לחישוב הפיצויים יחושב על פי שכרו האחרון של העובד סמוך לסיום עבודתו במתכונת זו בתוספת של תוספת היוקר שהיתה חלה על העובד אילו המשיך לעבוד במתכונת זו עד סיום מועד עבודתו. את השכר הקובע יש להכפיל במספר השנים שהועסק העובד במתכונת זו.
  • עבור תקופת העסקת של העובד בשעות בלתי קבועות על בסיס שכר שעתי - השכר הקובע לחישוב הפיצויים יחושב לפי מספר שעות העבודה החודשי הממוצע של העובד בכל תקופת עבודתו במתכונת זו, כפול שכרו השעתי האחרון של העובד בסמוך לסיום יחסי העבודה. את השכר הקובע יש להכפיל במספר השנים שהעובד הועסק במתכונת זו.
 • שינוי בהיקף המשרה במהלך תקפת ההעסקה - כאשר היקף המשרה משתנה במהלך תקופת ההעסקה, כלומר עובד מועסק בהיקפי משרה שונים בתקופות שונות, יחושבו הפיצויים באופן יחסי לכל אחת מהתקופות על פי היקף המשרה, כאשר שכר הבסיס הוא השכר האחרון שקיבל העובד בסמוך לסיום העסקתו (בהנחה שהשכר לא ירד במהלך תקופת ההעסקה). למידע נוסף ראו חישוב פיצויי פיטורים.

ירידה בשכר העובד

 • כשחלה הפחתה בשכרו האחרון של העובד, אין לחשב את הפיצויים על פי השכר האחרון בסמוך לסיום העסקתו, אלא יש לחשב את הפיצויים בהתאם לכללים הבאים:
  • אם ההפחתה בשכר היא זמנית שכתוצאה ממנה פחת השכר האחרון של העובד, יש להתעלם מההפחתה הזמנית ולהתייחס לשכר האחרון שלפני ההפחתה, אשר ישמש בסיס לחישוב הפיצויים עבור כל תקופת העסקתו.
  • אם ההפחתה אינה זמנית, יחושבו הפיצויים באופן יחסי, כאשר לגבי התקופה שלפני ההפחתה יראו את השכר האחרון ערב ההפחתה כשכרו של העובד לצורך חישוב הפיצויים, ואת השכר המופחת יראו כשכרו של העובד רק עבור התקופה שהחל מרגע ההפחתה.
 • למידע נוסף ראו חישוב פיצויי פיטורים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

 • דבע (י-ם) נו-269-3. העובד הועסק תחילה כאח, אח"כ מתמחה ולבסוף כרופא. בית הדין הארצי פסק שבמהלך תקופת העבודה חל שינוי מהותי בתפקיד העובד ועל כן יש לחשב את פיצויי הפיטורים על פי השכר האחרון בכל תפקיד.
 • (ארצי) 42463-09-11‏ ‏. כשהעובד נהנה מקידום בעבודתו ושכרו עולה, יש לחשב את פיצויי הפיטורים על בסיס השכר האחרון. רק במקרה בו חל שינוי מהותי במתכונת העסקתו של העובד או שינוי בלתי רגיל בשכר, יש לחשב את פיצויי הפיטורים על בסיס השכר האחרון בכל תקופה.
 • דיון תשן/107-3 (ארצי). העובדת הועסקה במשרה מלאה בשכר חודשי ולאחר מכן הועסקה בשעות בלתי קבועות על בסיס שכר שעתי . בית הדין הארצי פסק כי עקב השינוי המהותי במתכונת העסקה, יש לחשב את פיצויי הפיטורים על פי השכר אחרון בכל אחת מהתקופות בנפרד,
 • סעש (ב"ש) 52346-05-15 . העובד הועסק תחילה כמלצר וקודם לתפקיד אחראי משמרת. בית הדין קבע שהעובד התקדם בתפקידיו באופן טבעי ורגיל ולכן יש לחשב את שכרו הקובע לפי משכורתו האחרונה.
 • ד"מ 506989-03-16. העובד הועסק כמבצעיסט ווקודם לתפקיד סוכן שטח. בית הדין קבע ע שהקידום טבעי והשכר הקובע לצורך חישוב פיציי הפיטורים הוא השכר האחרון .
 • לרשימת פסקי דין נוספים בנושא פיצויי פיטורים

חקיקה ונהלים