הקדמה:

אלמן/ה של מי שנספה בפעולות איבה זכאי להשתתפות בהוצאות לימודיהם של ילדיו שהוכרו כיתומים
המענק משולם עבור מי שילדיו לומדים בכיתות ז'-י"ב
המענק ניתן גם לאלמן/ה שנישא/ה בשנית
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


בתחילת כל שנת לימודים זכאים אלמן/ה של מי שנספה בפעולות איבה למענק שנתי לצורך השתתפות בהוצאות לימודים.

  • ההשתתפות ניתנת גם לאלמן/ה שנישא/ה בשנית ומקבל/ת תגמולים והטבות.
  • המענק משולם עבור כל אחד מהילדים שהוכרו כיתומים, הלומדים בכיתות ז' עד י"ב.

מי זכאי?

  • אלמנות ואלמנים של מי שנספו בפעולות איבה (גם אם נישאו בשנית לאחר שהתאלמנו), העונים על שני התנאים הבאים:
    1. הם מקבלים תגמולים והטבות בשל מותו של בן זוגם בפעולת האיבה;
    2. יש להם ילדים הלומדים בכיתות ז'- י"ב.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • במקרה שלא שולם המענק, יש לפנות אל פקיד השיקום בסניף מוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים