הקדמה:

תלמידי כיתות א'-ו' שהם יתומים של חללי פעולת איבה זכאים למענק שנתי עבור הוצאות על חוגים
המענק משולם לאלמנות ולאלמנים (גם אם נישאו מחדש) עבור ילדיהם וליתומים ששני הוריהם ניספו בפעולת איבה


אלמנות ואלמנים של חללי פעולת איבה (כולל מי שנישאו שוב) זכאים בתחילת כל שנת לימודים למענק עבור השתתפות בחוגים לילדיהם שלומדים בכיתות א'-ו'.

  • המענק משולם גם ליתומים ששני הוריהם ניספו בפעולת איבה.
  • סכום המענק הוא 1,823 ₪ (נכון ל-01.01.2021).

מי זכאי?

  1. אלמנות ואלמנים של חללי פעולת איבה (כולל מי שנישאו מחדש) שילדיהם לומדים בכיתות א'-ו' ומשולמת עבורם תוספת ליתומים בתגמול החודשי.
  2. יתומים ששני הוריהם ניספו בפעולת איבה והם לומדים בכיתות א'-ו'.

תהליך מימוש הזכות

  • המענק משולם אוטומטית מדי שנה עם תגמול חודש אוגוסט עבור שנת הלימודים שתתחיל בספטמבר.
  • מי שיוכרו כזכאים אחרי אוגוסט יקבלו את החלק היחסי של המענק מיום ההכרה עד לסיום שנת הלימודים​.
  • אם המענק לא שולם, יש לפנות למחלקת השיקום בסניף הקרוב למקום המגורים או באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים