הקדמה:

אלמן/ה של מי שנספה בפעולת איבה זכאי להשתתפות בתשלום עבור חוגים לילדיו הלומדים בכיתות א'-ו'
ההשתתפות ניתנת גם לאלמן/ה שנישא/ה בשנית
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


בתחילת כל שנת לימודים זכאים אלמן/ה, וכן אלמן/ה שנישאו בשנית ומקבלים תגמולים והטבות, למענק עבור השתתפות בחוגים ליתומים הלומדים בכיתות א' עד ו'.

מי זכאי?

  • אלמן/ה של מי שנספה בפעולות איבה (גם אם הוא/היא נישאו לאחר שהתאלמנו), אשר עונים על שני התנאים הבאים:
    1. הם מקבלים תגמולים והטבות בשל מותו של בן זוגם בפעולת האיבה;
    2. יש להם ילדים הלומדים בכיתות א'- ו'.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • במקרה שלא שולם המענק, יש לפנות אל פקיד השיקום בסניף מוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים