הקדמה:

עובדי משמרות שנייה ושלישית בתעשייה שמרביתה מפעילה את קווי היצור שלה ב-3 משמרות מסביב לשעון היו זכאים לזיכוי במס הכנסה עד סוף 2020
הזיכוי היה בשיעור 15% על הכנסתם מעבודה במשמרת שנייה או שלישית
אם משולמת לעובד תוספת משמרת בכל שעה בלילה או במשמרת שנייה, והעובד מבצע שעות נוספות, יחושב הגמול עבור השעות הנוספות מתוך השכר הכולל את התוספת ולא מתוך שכר הבסיס בלבד


עובדי משמרות שנייה ושלישית בתעשייה שמרביתה מפעילה את קווי היצור שלה ב-3 משמרות מסביב לשעון היו זכאים לזיכוי במס הכנסה עד סוף 2020.

מי זכאי?

 • עובדים העונים על כל התנאים הבאים:
  1. הם עובדים במפעלי תעשייה שעיקר פעילותם בשנת מס היא פעילות ייצורית;
  2. הם עובדים בפועל בייצור או עובדי מנהלה או שירותים במפעל ובעל המפעל הוכיח לפקיד השומה כי עבודתם במשמרת השניה או השלישית חיונית להפעלת קווי הייצור במפעל;
  3. הם עובדים במשמרת שנייה או שלישית, כאשר:
   • המשמרת השנייה מתחילה לאחר תום שעות העבודה של המשמרת הראשונה, אך לא לפני השעה 14:00 והיא נמשכת לפחות 7 שעות רצופות;
   • המשמרת השלישית מתחילה בתום המשמרת השנייה ונמשכת כמכסת עבודה יומית רגילה שאינה פחותה מ-6 שעות רצופות;
  4. על המעסיק חל הסכם קיבוצי או צו הרחבה שבו נקבע שיש לשלם לעובדים תוספת שכר בעד עבודה במשמרות;
  5. המעסיק משלם תוספת משמרות בשל העבודה במשמרת שנייה או שלישית.

גובה הזיכוי

 • הזיכוי שניתן היה בשיעור 15% מההכנסה מעבודה במשמרת שנייה או שלישית.
 • סכום הזיכוי לא עלה על 11,280 ש"ח לשנה (940 ש"ח לחודש) נכון לשנת 2019.
 • עובד שהכנסתו השנתית עלתה על סך של 128,760 ש"ח (10,730 ש"ח לחודש) בשנת 2019, לא היה זכאי להטבה בשל חלק ההכנסה שעלה על סכום זה.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות היתה אמורה להינתן באופן אוטומטי, כאשר המעסיק מחשב את הזיכוי בעת תשלום השכר.
 • עובד שהיה זכאי לזיכוי ולא קיבל אותו, ובינתיים הסתיימה שנת המס, יכול לבקש החזר ממס הכנסה. למידע נוסף ראו החזר מס הכנסה.

חשוב לדעת

 • חישוב גמול שעות נוספות במשמרת שנייה או משמרת לילה - עובד במשמרת שנייה או משמרת לילה (משמרת שלפחות שעתיים מתוכה הן בין השעות 22:00 ל-06:00) המועסק בשעות נוספות, ועל פי הסכם קיבוצי או צו הרחבה, העובד זכאי לתוספת משמרת, (כלומר עבור כל שעה רגילה הוא מקבל העובד שכר בסיס + תוספת משמרת), יחושב הגמול עבור השעות הנוספות מתוך השכר הכולל את תוספת המשמרת, ולא מתוך שכר הבסיס. למידע נוסף ראו גמול עבור שעות נוספות (בפסקת "גמול שעות נוספות עבור עבודה במשמרות שמשולמת בהן תוספת משמרת").

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים