הקדמה:

עובדי משמרות שנייה ושלישית במפעל שעוסק בעיקר בייצור זכאים לזיכוי במס הכנסה עד סוף 2022
הזיכוי הוא בשיעור 15% על הכנסת העובדים מעבודה במשמרת שנייה או שלישית
לעובדים שמקבלים תוספת על משמרת לילה או משמרת שנייה ומבצעים שעות נוספות, הגמול על השעות הנוספות יחושב מהשכר שכולל את התוספת


עובדי משמרות שנייה ושלישית במפעל תעשייה שעוסק בעיקר בייצור מסביב לשעון זכאים לזיכוי במס הכנסה עד סוף 2022.

מי זכאי?

 • עובדים שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. הם עובדים במפעלי תעשייה שעוסקים בעיקר בייצור.
  2. הם עובדים בפועל בייצור או שהם עובדי מינהלה/שירותים ובעל המפעל הוכיח לפקיד השומה שעבודתם במשמרת השנייה או השלישית חיונית להפעלת קווי הייצור במפעל.
  3. הם עובדים במשמרת שנייה או שלישית, כאשר:
   • המשמרת השנייה מתחילה אחרי שהמשמרת הראשונה הסתיימה ולא לפני השעה 14:00, והיא נמשכת לפחות 7 שעות רצופות כמכסת העבודה היומית הרגילה.
   • המשמרת השלישית מתחילה אחרי שהמשמרת השנייה הסתיימה ונמשכת לפחות 6 שעות רצופות כמכסת העבודה היומית הרגילה.
  4. על המעסיק חל הסכם קיבוצי או צו הרחבה שעל-פיו יש לשלם לעובדים תוספת שכר על עבודה במשמרות.
  5. המעסיק משלם תוספת משמרות על העבודה במשמרת שנייה או שלישית.

גובה הזיכוי

 • הזיכוי שניתן הוא בשיעור 15% מההכנסה מעבודה במשמרת שנייה או שלישית.
 • סכום הזיכוי לא יעלה על 11,520 ₪ לשנה (960 ₪ לחודש) נכון לשנת 2022.
 • עובדים שהכנסתם השנתית בשנת 2022 עולה על 131,520 ₪ (10,960 ₪ בחודש), לא יהיו זכאים להטבה על חלק ההכנסה שעולה על סכום זה.
הערת עריכה
הסכומים (לשנה) מופיעים בלוחות העזר לחישוב מס הכנסה
הערה מאת רבקה ניר (שיחה) 14:49, 6 במרץ 2022 (IST)

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות אמורה להינתן באופן אוטומטי, כאשר המעסיק מחשב את הזיכוי בתלוש השכר.
 • עובדים שהיו זכאים לזיכוי ולא קיבלו אותו יכולים לבקש החזר ממס הכנסה אחרי ששנת המס הסתיימה. למידע נוסף ראו החזר מס הכנסה.

סכומי התקרות בשנים הקודמות

טקסט הכיתוב
שנת המס סכום הזיכוי המירבי תקרת ההכנסה המירבית להטבה
2021 11,280 ₪ לשנה (940 ₪ לחודש) 128,400 ₪ בשנה (10,700 ₪ בחודש)
2020 11,340 ₪ לשנה (945 ₪ לחודש) 129,120 ₪ בשנה (10,760 ₪ בחודש)
2019 11,280 ₪ לשנה (940 ₪ לחודש) 128,760 ₪ בשנה (10,730 ₪ בחודש)
2018 11,160 ₪ לשנה (930 ₪ לחודש) 127,200 ₪ בשנה (10,600 בחודש)
2017 11,100 ₪ לשנה (925 ₪ לחודש) 126,840 ₪ בשנה (10,570 בחודש)
2016 11,160 ₪ לשנה (930 ₪ לחודש) 127,200 ₪ בשנה (10,600 בחודש)

חישוב גמול שעות נוספות במשמרת שנייה/משמרת לילה

 • לעובדים במשמרת שנייה או במשמרת לילה שזכאים לתוספת משמרת ומועסקים בשעות נוספות, הגמול עבור השעות הנוספות יחושב מהשכר שכולל את תוספת המשמרת (ולא משכר הבסיס).
  • משמרת לילה היא משמרת שלפחות שעתיים מתוכה הן בין 22:00 בלילה ל-06:00 בבוקר.
  • תוספת משמרת היא תוספת שנקבעת בהסכם קיבוצי או צו הרחבה שחל על העובדים ולפיה הם מקבלים עבור כל שעת משמרת שכר בסיס + תוספת.
 • למידע נוסף ראו גמול עבור שעות נוספות ("גמול שעות נוספות עבור עבודה במשמרות שמשולמת בהן תוספת משמרת").

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים