עובדי משמרות שנייה ושלישית במפעל שעוסק בעיקר בייצור זכאים לזיכוי במס הכנסה עד סוף שנת המס 2024
הזיכוי הוא בשיעור 15% על הכנסת העובדים מעבודה במשמרת שנייה או שלישית
לעובדים שמקבלים תוספת על משמרת לילה או משמרת שנייה ומבצעים שעות נוספות, הגמול על השעות הנוספות יחושב מהשכר שכולל את התוספת


תאריך תפוגה
תאריך תפוגה: 31.12.2024
תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות), תשמ"ז-1986 הוארכו עד דצמבר 2024

עובדי משמרות שנייה ושלישית במפעל תעשייה שעוסק בעיקר בייצור מסביב לשעון זכאים לזיכוי במס הכנסה עד סוף שנת המס 2024.

מי זכאי?

 • עובדים שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. הם עובדים במפעלי תעשייה שעוסקים בעיקר בייצור.
  2. הם עובדים בפועל בייצור או שהם עובדי מינהלה/שירותים ובעל המפעל הוכיח לפקיד השומה שעבודתם במשמרת השנייה או השלישית חיונית להפעלת קווי הייצור במפעל.
  3. הם עובדים במשמרת שנייה או שלישית, כאשר:
   • המשמרת השנייה מתחילה אחרי שהמשמרת הראשונה הסתיימה ולא לפני השעה 14:00, והיא נמשכת לפחות 7 שעות רצופות כמכסת העבודה היומית הרגילה.
   • המשמרת השלישית מתחילה אחרי שהמשמרת השנייה הסתיימה ונמשכת לפחות 6 שעות רצופות כמכסת העבודה היומית הרגילה.
  4. על המעסיק חל הסכם קיבוצי או צו הרחבה שעל-פיו יש לשלם לעובדים תוספת שכר על עבודה במשמרות.
  5. המעסיק משלם תוספת משמרות על העבודה במשמרת שנייה או שלישית.

גובה הזיכוי

 • הזיכוי שניתן הוא בשיעור 15% מההכנסה מעבודה במשמרת שנייה או שלישית.
 • סכום הזיכוי לא יעלה על 12,540 ₪ לשנה (1,045 ₪ בממוצע לחודש) נכון לשנת 2024.
 • עובדים שהכנסתם השנתית בשנת 2024 עולה על 143,040 ₪ (11,920 ₪ בממוצע לחודש), לא יהיו זכאים להטבה על חלק ההכנסה שעולה על סכום זה.
שימו לב
בהתאם לתקנות מס הכנסה (תקנה 3) ההטבה תינתן עד סוף 2024.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות אמורה להינתן באופן אוטומטי, כאשר המעסיק מחשב את הזיכוי בתלוש השכר.
 • עובדים שהיו זכאים לזיכוי ולא קיבלו אותו יכולים לבקש החזר ממס הכנסה אחרי ששנת המס הסתיימה (עד 6 שנים אחורה). למידע נוסף ראו החזר מס הכנסה.

סכומי התקרות בשנים הקודמות

שנת המס סכום הזיכוי המירבי תקרת ההכנסה המירבית להטבה
2023 12,120 ₪ לשנה (1,010 ₪ בממוצע לחודש) 138,480 ₪ (11,540 ₪ בממוצע לחודש)
2022 11,520 ₪ לשנה (960 ₪ בממוצע לחודש) 131,520 ₪ בשנה (10,960 ₪ בממוצע לחודש)
2021 11,280 ₪ לשנה (940 ₪ בממוצע לחודש) 128,400 ₪ בשנה (10,700 ₪ בממוצע לחודש)
2020 11,340 ₪ לשנה (945 ₪ בממוצע לחודש) 129,120 ₪ בשנה (10,760 ₪ בממוצע לחודש)
2019 11,280 ₪ לשנה (940 ₪ בממוצע לחודש) 128,760 ₪ בשנה (10,730 ₪ בממוצע לחודש)
2018 11,160 ₪ לשנה (930 ₪ בממוצע לחודש) 127,200 ₪ בשנה (10,600 ₪ בממוצע לחודש)

חישוב גמול שעות נוספות במשמרת שנייה/משמרת לילה

 • לעובדים במשמרת שנייה או במשמרת לילה שזכאים לתוספת משמרת ומועסקים בשעות נוספות, הגמול עבור השעות הנוספות יחושב מהשכר שכולל את תוספת המשמרת (ולא משכר הבסיס).
  • משמרת לילה היא משמרת שלפחות שעתיים מתוכה הן בין 22:00 בלילה ל-06:00 בבוקר.
  • תוספת משמרת היא תוספת שנקבעת בהסכם קיבוצי או צו הרחבה שחל על העובדים ולפיה הם מקבלים עבור כל שעת משמרת שכר בסיס + תוספת.
 • למידע נוסף ראו גמול עבור שעות נוספות ("גמול שעות נוספות עבור עבודה במשמרות שמשולמת בהן תוספת משמרת").
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים