הקדמה:

עובד קבלן כוח אדם במגזר הפרטי שעבד מעל 3 חודשים במסגרת חברת כוח האדם, זכאי לקבל יום חופש לרגל נישואיו
יום חופש זה הוא בנוסף לימי החופשה השנתית שלה זכאי העובד
העובד זכאי לשכר רגיל עבור יום החופש
אם נקבעה בהסכם קיבוצי אצל המעסיק בפועל חופשה מיוחדת בימי שמחה נוספים או תמורה מיוחדת עבור ימי חופשה אלה, יחולו גם הוראות אלה של ההסכם הקיבוצי אצל המעסיק בפועל על עובדי הקבלן


אזהרה
ערך זה עוסק בזכאות של עובדים בחברות כוח אדם (קבלני כוח אדם)
למי שעובדים בחברות שירות (קבלני שירות) נקבעו זכויות נפרדות - ראו זכויות עובדי ניקיון ותחזוקה או זכויות עובדי שמירה ואבטחה.

עובד קבלן כוח אדם במגזר הפרטי שעבד מעל 3 חודשים במסגרת חברת כוח האדם, זכאי לקבל יום חופש לרגל נישואיו.

 • יום חופש זה הוא בנוסף לימי החופשה השנתית שלה זכאי העובד.
 • העובד זכאי לשכר רגיל עבור יום החופש.
 • עובד קבלן המועסק במגזר הציבורי עשוי להיות זכאי גם כן לחופשה לרגל נישואיו אם במקום העבודה, בו הוא מועסק, חל הסכם קיבוצי הקובע חופשה כזו לעובדים הישירים באותו מקום, או אם המעסיק מעניק זכאות זו לעובדיו הישירים מכוח הסכם או נוהג אחר.

מי זכאי?

 • עובד קבלן כוח אדם העונה על שלושת התנאים הבאים:
  1. הוא מועסק בפועל במגזר הפרטי;
  2. הוא עבד מעל 3 חודשים במסגרת חברת כוח האדם;
  3. הוא היה אמור להיות מועסק באותו יום אלמלא האירוע.
 • עובד קבלן המועסק במגזר הציבורי שבמקום העבודה, בו הוא מועסק, חל הסכם קיבוצי הקובע חופשה כזו לעובדים הישירים באותו מקום, או שהמעסיק באותו מקום מעניק זכאות זו לעובדיו הישירים מכוח הסכם או נוהג אחר.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להעביר בקשה למתן חופשה אל חברת כוח האדם זמן סביר לפני האירוע, ובמידת האפשר לא פחות מיומיים לפני האירוע.

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים