ביום 01.08.2009 נכנס לתוקף תיקון מס' 109 בפרק ט' (ביטוח נכות) של חוק הביטוח הלאומי, בעקבות המלצותיה של ועדת לרון אשר הוקמה כדי לבחון את שילובם של אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה. התיקון, הידוע בשם "חוק לרון", משפר את התנאים של אנשים היוצאים לעבודה, ואינו פוגע בזכויותיהם של אלו שאינם עובדים.

פרטים

שם החוק:חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 109), התשס"ח-2008
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר הרווחה והשירותים החברתיים

עיקרי התיקון

  • למי שנקבעה דרגת אי כושר יציבה, הדרגה לא תיבדק מחדש עם צאתו לעבודה.
  • הסכום הכולל שיתקבל מעבודה ומקצבה, יהיה תמיד גבוה יותר מסכום הקצבה בלבד. לכן ככל שמרוויחים יותר מעבודה, סך ההכנסות הכוללות יגדל.
  • לא תופסק הזכאות להטבות נלוות על-פי הכללים שנקבעו.
  • על פי התיקון בחוק נקבעו 4 דרגות אי-כושר: 60%, 65%, 74% או 100%.

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

פרסומים והרחבות