מקבלי קצבת נכות שהתחילו לעבוד זכאים להמשיך לקבל את הקצבה בהתאם לגובה הכנסותיהם
הסכום הכולל מההכנסות מהעבודה ומקצבת הנכות יהיה תמיד גבוה יותר מסכום הקצבה בלבד
לחישוב סכום הקצבה בהתאם לסכום ההכנסה מעבודה ניתן להיעזר במחשבון מקוון או במחשבון קולי בטלפון 02-6463555
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

תקציר

סרטון המוסד לביטוח לאומי בנושא חוק לרון

מקבלי קצבת נכות שהתחילו לעבוד זכאים להמשיך לקבל את הקצבה בהתאם לגובה הכנסותיהם.

 • הכנסות שלא מעבודה (כגון פנסיה ותגמולים או הכנסה מרכוש) לא משפיעות על סכום הקצבה הבסיסי ועשויות להשפיע רק על תוספת התלויים.
 • דמי אבטלה ייחשבו כהכנסה מעבודה.
 • למי שהתחילו לעבוד לא יהיה שינוי בזכאות להטבות שנלוות לקצבת הנכות, כל עוד הם זכאים לקצבת נכות.
 • מי שזכאותם לקצבת נכות תופסק בגלל הכנסות גבוהות מעבודה, ימשיכו להיות זכאים להטבות הנלוות למשך 3 שנים לאחר מכן.
 • בעלי דרגת אי-כושר חלקית (60%, 65% או 74%) שמקבלים תוספת תלויים ומתחילים להרוויח מסכום מסוים ומעלה, יקבלו תוספת בשיעור מלא (100%) במקום התוספת החלקית שקיבלו לפני כן.

סכומי הקצבה בהתאם לדרגת אי הכושר ולגובה ההכנסות מהעבודה

מי זכאי?

טיפ
למי שהתחילו לעבוד תישאר אותה דרגת אי-כושר לכל התקופה שנקבעה להם הדרגה (אם נקבעה להם דרגת אי-כושר יציבה, היא תישאר ללא הגבלת זמן).

תהליך מימוש הזכות

 • מקבלי קצבת נכות שמתחילים לעבוד צריכים ליידע על כך את מחלקת נכות במוסד לביטוח לאומי:
  • מי שהתחילו לעבוד כשכירים ישלחו תלושי שכר.
  • עובדים שמועסקים ללא תלוש יגישו אישור מהמעסיק על שכרם עם ציון מספר תיק המעסיק בביטוח הלאומי.
  • מי שהתחילו לעבוד כעצמאים יודיעו על תחילת עבודתם.
 • ניתן להעביר את המסמכים באופן מקוון, או באמצעות הפקס, הדואר או תיבת השירות של הסניף הקרוב.
 • מי שחל שינוי בגובה שכרם אחרי שהתחילו לעבוד, יעדכנו באותו אופן את המוסד לביטוח לאומי.

תשלום דמי ביטוח בריאות

 • למקבלי קצבת נכות מנוכים מהקצבה דמי ביטוח בריאות, ולמי שמתחילים לעבוד מנוכים דמי ביטוח בריאות מהמשכורת.
 • לכן ניכוי דמי הבריאות מהקצבה יופסק אחרי קבלת תלוש השכר הראשון והדיווח למוסד לביטוח לאומי על התחלת העבודה.

קבלת קצבה לאחר הפסקת העבודה או הפחתה בהיקפה

 • מי שהפסיקו לעבוד ולפני כן נקבעה להם דרגת אי כושר יציבה, יקבלו שוב את קצבת הנכות כפי שהייתה לפני שהתחילו לעבוד, ללא צורך בבדיקות נוספות או בהגשת תביעה מחדש. זכאותם תחודש ללא התניה במשך התקופה שעבדו.
 • לשם כך עליהם להגיש "אישור הפסקת עבודה מהמעסיק".
 • ניתן להעביר את האישור באופן מקוון, או באמצעות הפקס, הדואר או תיבת השירות של הסניף הקרוב.
 • מי שנקבעה להם דרגת אי כושר יציבה והכנסתם מהעבודה פחתה מהסכום המינימלי שנקבע, יקבלו שוב את קצבת הנכות שקיבלו לפני כן ללא צורך בבדיקות או בתביעה מחדש.
 • במקרים אלה רצוי לבדוק גם את הזכאות לדמי אבטלה או להבטחת הכנסה.

עובדים שלא מקבלים קצבה ומגישים תביעה

 • עובדים שלא מקבלים קצבת נכות ומעוניינים להגיש תביעה לקבלת הקצבה, עשויים להיות זכאים לקצבה אם הכנסתם מעבודה לא עולה על 7,522 ₪ לחודש (נכון ל-2024), ומתקיימים לגביהם שאר תנאי הזכאות.
 • אם תביעתם אושרה והם התחילו לקבל קצבת נכות, הם יוכלו להשתכר יותר ולהמשיך לקבל את הקצבה בהתאם לדרגת אי הכושר שנקבעה להם.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים