הקדמה:

מקבלי קצבת נכות שמתחילים לעבוד זכאים להמשיך לקבל קצבה בהתאם לגובה הכנסותיהם
הסכום הכולל מההכנסות מהעבודה ומקצבת הנכות יהיה תמיד גבוה יותר מסכום הקצבה בלבד
דף זה מפרט על המשך קבלת קצבת נכות בשיעור 60% למי שהחלו לעבוד (נכון ל-01.01.2023)
לחישוב סכום הקצבה בהתאם לסכום ההכנסה מעבודה ניתן להיעזר במחשבון מקוון או במחשבון קולי בטלפון: 02-6463555
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


סרטון המוסד לביטוח לאומי בנושא חוק לרון

מקבלי קצבת נכות שהחלו לעבוד זכאים להמשיך לקבל קצבה בהתאם לגובה הכנסותיהם.

מי זכאי?

מקבלי תוספת עבור בני זוג וילדים שמרוויחים 2,494 ₪ ומעלה

 • בעלי דרגת אי כושר בשיעור 60% שקיבלו תוספת עבור בני זוג או ילדים והתחילו להרוויח 2,494 ₪ ברוטו ומעלה יקבלו כעת תוספת מוגדלת בשיעור 100% (במקום התוספת בשיעור 60% שקיבלו לפני כן).

מקבלי קצבת נכות בשיעור 60% שמרוויחים עד 10,785 ₪

מקבלי קצבת נכות בשיעור 60% שמשתכרים מעל 10,785 ₪

 • יחידים (ללא תלויים) שמרוויחים בין 10,786 ₪ ל-14,000 ₪ ברוטו:
  • מקצבת הנכות שלהם יופחת סכום שבין 86 ₪ ל-1,878 ₪ בחלוקה ל-7 דרגות.
  • אם ירוויחו מעל 14,000 ₪ לא יהיו זכאים יותר לקצבה.
 • יחידים עם ילד שמרוויחים בין 10,786 ₪ ל-16,000 ₪ ברוטו:
  • שיעור תוספת התלויים שהם מקבלים יוגדל מ-60% ל-100%.
  • מקצבת הנכות שלהם יופחת סכום שבין 86 ₪ ל-3,078 ₪ בחלוקה ל-10 דרגות.
  • אם ירוויחו מעל 16,000 ₪ לא יהיו זכאים יותר לקצבה.
 • יחידים עם 2 ילדים ומעלה שמרוויחים בין 10,786 ₪ ל-17,500 ₪ ברוטו:
  • שיעור תוספת התלויים שהם מקבלים יוגדל מ-60% ל-100%.
  • מקצבת הנכות שלהם יופחת סכום שבין 86 ₪ ל-3,978 ₪ בחלוקה ל-14 דרגות.
  • אם ירוויחו מעל 17,500 ₪ לא יהיו זכאים יותר לקצבה.
 • יחידים עם בת/בן זוג (שמזכה בתוספת תלויים) שמרוויחים בין 10,786 ₪ ל-16,500 ₪ ברוטו:
  • שיעור תוספת התלויים שהם מקבלים יוגדל מ-60% ל-100%.
  • מקצבת הנכות שלהם יופחת סכום שבין 86 ₪ ל-3,378 ₪ בחלוקה ל-11 דרגות.
  • אם ירוויחו מעל 16,500 ₪ לא יהיו זכאים יותר לקצבה.
 • יחידים עם בת/בן זוג (שמזכה בתוספת תלויים) וילד, שמרוויחים בין 10,786 ₪ ל-18,000 ₪ ברוטו:
  • שיעור תוספת התלויים שהם מקבלים יוגדל מ-60% ל-100%.
  • מקצבת הנכות שלהם יופחת סכום שבין 86 ₪ ל-4,278 ₪ בחלוקה ל-14 דרגות.
  • אם ירוויחו מעל 18,000 ₪ לא יהיו זכאים יותר לקצבה.
 • יחידים עם בת/בן זוג (שמזכה בתוספת תלויים) ו-2 ילדים ומעלה, שמרוויחים בין 10,786 ₪ ל-20,000 ₪ ברוטו:
  • שיעור תוספת התלויים שהם מקבלים יוגדל מ-60% ל-100%.
  • מקצבת הנכות שלהם יופחת סכום שבין 86 ₪ ל-5,478 ₪ בחלוקה ל-18 דרגות.
  • אם ירוויחו מעל 20,000 ₪ לא יהיו זכאים יותר לקצבה.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים