מקבלי קצבת נכות שמתחילים לעבוד זכאים להמשיך לקבל קצבה בהתאם לגובה הכנסותיהם
הסכום הכולל מההכנסות מהעבודה ומקצבת הנכות יהיה תמיד גבוה יותר מסכום הקצבה בלבד
דף זה מפרט על המשך קבלת קצבת נכות בשיעור 60% למי שהחלו לעבוד
לחישוב סכום הקצבה בהתאם לסכום ההכנסה מעבודה ניתן להיעזר במחשבון מקוון או במחשבון קולי בטלפון: 02-6463555


סרטון המוסד לביטוח לאומי בנושא חוק לרון

מקבלי קצבת נכות שהחלו לעבוד זכאים להמשיך לקבל קצבה בהתאם לגובה הכנסותיהם.

מי זכאי?

מקבלי תוספת עבור בני זוג וילדים שהכנסתם מעבודה/מעסק 2,634 ₪ ומעלה

 • בעלי דרגת אי כושר בשיעור 60% שקיבלו תוספת עבור בני זוג או ילדים והתחילו להרוויח 2,634 ₪ ברוטו ומעלה יקבלו כעת תוספת מוגדלת בשיעור 100% (במקום התוספת בשיעור 60% שקיבלו לפני כן).

מקבלי קצבת נכות בשיעור 60% שהכנסתם מעבודה או מעסק היא עד 11,392 ₪

מקבלי קצבת נכות בשיעור 60% שהכנסתם מעבודה או מעסק היא מעל 11,392 ₪

 • יחידים (ללא תלויים) שמרוויחים בין 11,393 ₪ ל-15,500 ₪ ברוטו:
  • מקצבת הנכות שלהם יופחת סכום שבין 44 ₪ ל-2,412 ₪ בחלוקה ל-9 דרגות.
  • מי שהכנסתם תהיה 15,500 ₪ ומעלה לא יהיו זכאים יותר לקצבה.
 • יחידים עם ילד שמרוויחים בין 11,393 ₪ ל-17,000 ₪ ברוטו:
  • שיעור תוספת התלויים שהם מקבלים יוגדל מ-60% ל-100%.
  • מקצבת הנכות שלהם יופחת סכום שבין 44 ₪ ל-3,312 ₪ בחלוקה ל-12 דרגות.
  • מי שהכנסתם תהיה 17,000 ₪ ומעלה לא יהיו זכאים יותר לקצבה.
 • יחידים עם 2 ילדים ומעלה שמרוויחים בין 11,393 ₪ ל-19,000 ₪ ברוטו:
  • שיעור תוספת התלויים שהם מקבלים יוגדל מ-60% ל-100%.
  • מקצבת הנכות שלהם יופחת סכום שבין 44 ₪ ל-4,512 ₪ בחלוקה ל-16 דרגות.
  • מי שהכנסתם תהיה 19,000 ₪ ומעלה לא יהיו זכאים יותר לקצבה.
 • יחידים עם בת/בן זוג (שמזכה בתוספת תלויים) שמרוויחים בין 11,393 ₪ ל-17,500 ₪ ברוטו:
  • שיעור תוספת התלויים שהם מקבלים יוגדל מ-60% ל-100%.
  • מקצבת הנכות שלהם יופחת סכום שבין 44 ₪ ל-3,612 ₪ בחלוקה ל-13 דרגות.
  • מי שהכנסתם תהיה 17,500 ₪ ומעלה לא יהיו זכאים יותר לקצבה.
 • יחידים עם בת/בן זוג (שמזכה בתוספת תלויים) וילד, שמרוויחים בין 11,393 ₪ ל-19,500 ₪ ברוטו:
  • שיעור תוספת התלויים שהם מקבלים יוגדל מ-60% ל-100%.
  • מקצבת הנכות שלהם יופחת סכום שבין 44 ₪ ל-4,812 ₪ בחלוקה ל-17 דרגות.
  • מי שהכנסתם תהיה 19,500 ₪ ומעלה לא יהיו זכאים יותר לקצבה.
 • יחידים עם בת/בן זוג (שמזכה בתוספת תלויים) ו-2 ילדים ומעלה, שמרוויחים בין 11,393 ₪ ל-21,500 ₪ ברוטו:
  • שיעור תוספת התלויים שהם מקבלים יוגדל מ-60% ל-100%.
  • מקצבת הנכות שלהם יופחת סכום שבין 44 ₪ ל-6,012 ₪ בחלוקה ל-21 דרגות.
  • מי שהכנסתם תהיה 21,500 ₪ ומעלה לא יהיו זכאים יותר לקצבה.

תהליך מימוש הזכות

 • מקבלי קצבת נכות שמתחילים לעבוד צריכים ליידע על כך את מחלקת נכות במוסד לביטוח לאומי:
  • מי שהתחילו לעבוד כשכירים ישלחו תלושי שכר.
  • עובדים שמועסקים ללא תלוש יגישו אישור מהמעסיק על שכרם עם ציון מספר תיק המעסיק בביטוח הלאומי.
  • מי שהתחילו לעבוד כעצמאים יודיעו על תחילת עבודתם.
 • ניתן להעביר את המסמכים באופן מקוון, או באמצעות הפקס, הדואר או תיבת השירות של הסניף הקרוב.
 • מי שחל שינוי בגובה שכרם אחרי שהתחילו לעבוד, יעדכנו באותו אופן את המוסד לביטוח לאומי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים