הקדמה:

מקבלי קצבת נכות שהחלו לעבוד זכאים להמשיך לקבל קצבה בהתאם לגובה הכנסותיהם
הסכום הכולל מההכנסות מהעבודה ומקצבת הנכות יהיה תמיד גבוה יותר מסכום הקצבה בלבד
דף זה מפרט לגבי המשך קבלת קצבת נכות בשיעור של 60% למי שהחלו לעבוד, בהתאם לעדכונים מה-01.07.2020
לחישוב סכום הקצבה בהתאם לסכום ההכנסה מעבודה, ניתן להיעזר במחשבון מקוון או במחשבון קולי בטלפון: 02-6463555
למידע הרלוונטי לבעלי דרגת אי כושר של 60% שהחלו לעבוד, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


סרטון המוסד לביטוח לאומי בנושא חוק לרון

מקבלי קצבת נכות שהחלו לעבוד זכאים להמשיך לקבל קצבה בהתאם לגובה הכנסותיהם.

מי זכאי?

מקבלי תוספת עבור בני זוג וילדים המשתכרים 2,216 ש"ח ומעלה

 • בעלי דרגת אי כושר של 60% שקיבלו תוספת עבור בני זוג או ילדים והחלו להשתכר 2,216 ש"ח ברוטו ומעלה יקבלו כעת תוספת מוגדלת בשיעור של 100% (במקום התוספת בשיעור של 60% שקיבלו לפני כן).

מקבלי קצבת נכות בשיעור 60% שמשתכרים עד 9,302 ש"ח

מקבלי קצבת נכות בשיעור 60% שמשתכרים מעל 9,302 ש"ח

 • יחיד/ה (מי שאין בו תלויים) שמשתכר/ת בין 9,303 ש"ח ל-12,000 ש"ח ברוטו:
  • מקצבת הנכות שלו יופחת סכום שבין 80 ש"ח ל-1,517 ש"ח, בחלוקה ל-6 דרגות.
  • אם ישתכר מעל 12,000 ש"ח לא יהיה זכאי יותר לקצבה.
 • יחיד/ה + ילד שמשתכר/ת בין 9,303 ש"ח ל-13,500 ש"ח ברוטו:
  • שיעור תוספת התלויים שהוא מקבל יוגדל מ-60% ל-100%.
  • מקצבת הנכות שלו יופחת סכום שבין 80 ש"ח ל-2,417 ש"ח, בחלוקה ל-9 דרגות.
  • אם ישתכר מעל 13,500 ש"ח לא יהיה זכאי יותר לקצבה.
 • יחיד/ה + 2 ילדים ומעלה שמשתכר/ת בין 9,303 ש"ח ל-15,000 ש"ח ברוטו:
  • שיעור תוספת התלויים שהוא מקבל יוגדל מ-60% ל-100%.
  • מקצבת הנכות שלו יופחת סכום שבין 80 ש"ח ל-3,317 ש"ח, בחלוקה ל-12 דרגות.
  • אם ישתכר מעל 15,000 ש"ח לא יהיה זכאי יותר לקצבה.
 • יחיד/ה + בת/בן זוג (המזכה בתוספת תלויים) שמשתכר/ת בין 9,303 ש"ח ל-14,000 ש"ח ברוטו:
  • שיעור תוספת התלויים שהוא מקבל יוגדל מ-60% ל-100%.
  • מקצבת הנכות שלו יופחת סכום שבין 80 ש"ח ל-2,717 ש"ח, בחלוקה ל-10 דרגות.
  • אם ישתכר מעל 14,000 ש"ח לא יהיה זכאי יותר לקצבה.
 • יחיד/ה + בת/בן זוג וילד (המזכים בתוספת תלויים) שמשתכר/ת בין 9,303 ש"ח ל-15,500 ש"ח ברוטו:
  • שיעור תוספת התלויים שהוא מקבל יוגדל מ-60% ל-100%.
  • מקצבת הנכות שלו יופחת סכום שבין 80 ש"ח ל-3,617 ש"ח, בחלוקה ל-13 דרגות.
  • אם ישתכר מעל 15,500 ש"ח לא יהיה זכאי יותר לקצבה.
 • יחיד/ה + בת/בן זוג ו-2 ילדים ומעלה (המזכים בתוספת תלויים) שמשתכר/ת בין 9,303 ש"ח ל-17,000 ש"ח ברוטו:
  • שיעור תוספת התלויים שהוא מקבל יוגדל מ-60% ל-100%.
  • מקצבת הנכות שלו יופחת סכום שבין 80 ש"ח ל-4,517 ש"ח, בחלוקה ל-16 דרגות.
  • אם ישתכר מעל 17,000 ש"ח לא יהיה זכאי יותר לקצבה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים