מקבלי קצבת נכות שהחלו לעבוד זכאים להמשיך לקבל קצבה בהתאם לגובה הכנסותיהם
הסכום הכולל מההכנסות מעבודה ומקצבת הנכות יהיה תמיד גבוה יותר מסכום הקצבה בלבד
דף זה מפרט על המשך קבלת קצבת נכות בשיעור 100% למי שהחלו לעבוד
לחישוב סכום הקצבה בהתאם לסכום ההכנסה מעבודה, ניתן להיעזר במחשבון מקוון או במחשבון קולי בטלפון: 02-6463555


סרטון המוסד לביטוח לאומי בנושא חוק לרון

מקבלי קצבת נכות שהחלו לעבוד זכאים להמשיך לקבל קצבה בהתאם לגובה הכנסותיהם.

מי זכאי?

מקבלי קצבת נכות בשיעור 100% שהכנסתם מעבודה או מעסק היא עד 6,297 ₪

מקבלי קצבת נכות בשיעור 100% שהכנסתם מעבודה או מעסק היא מעל 6,297 ₪

 • יחידים (ללא תלויים) שהכנסתם מעבודה או מעסק היא בין 6,298 ₪ ל-15,500 ₪ ברוטו:
  • מקצבת הנכות שלהם יופחת סכום שבין 61 ₪ ל-4,227 ₪, בחלוקה ל-19 דרגות.
  • מי שהכנסתם תהיה 15,500 ₪ ומעלה לא יהיו זכאים יותר לקצבה.
 • יחידים עם ילד שהכנסתם מעבודה או מעסק היא בין 6,298 ₪ ל-17,000 ₪ ברוטו:
  • מקצבת הנכות שלהם יופחת סכום שבין 61 ₪ ל-5,127 ₪, בחלוקה ל-22 דרגות.
  • מי שהכנסתם תהיה 17,000 ₪ ומעלה לא יהיו זכאים יותר לקצבה.
 • יחידים עם 2 ילדים ומעלה שהכנסתם מעבודה או מעסק היא בין 6,298 ₪ ל-19,000 ₪ ברוטו:
  • מקצבת הנכות שלהם יופחת סכום שבין 61 ₪ ל-6,327 ₪, בחלוקה ל-26 דרגות.
  • מי שהכנסתם תהיה 19,000 ₪ ומעלה לא יהיו זכאים יותר לקצבה.
 • יחידים עם בת/בן זוג (שמזכה בתוספת תלויים) שהכנסתם מעבודה או מעסק היא בין 6,298 ₪ ל-17,500 ₪ ברוטו:
  • מקצבת הנכות שלהם יופחת סכום שבין 61 ₪ ל-5,427 ₪, בחלוקה ל-23 דרגות.
  • מי שהכנסתם תהיה 17,500 ₪ ומעלה לא יהיו זכאים יותר לקצבה.
 • יחידים עם בת/בן זוג (שמזכה בתוספת תלויים) וילד, שהכנסתם מעבודה או מעסק היא בין 6,298 ₪ ל-19,500 ₪ ברוטו:
  • מקצבת הנכות שלהם יופחת סכום שבין 61 ₪ ל-6,627 ₪, בחלוקה ל-27 דרגות.
  • מי שהכנסתם תהיה 19,500 ₪ ומעלה לא יהיו זכאים יותר לקצבה.
 • יחידים עם בת/בן זוג (שמזכה בתוספת תלויים) ו-2 ילדים ומעלה, שהכנסתם מעבודה או מעסק היא בין 6,298 ₪ ל-21,500 ₪ ברוטו:
  • מקצבת הנכות שלהם יופחת סכום שבין 61 ₪ ל-7,827 ₪, בחלוקה ל-31 דרגות.
  • מי שהכנסתם תהיה 21,500 ₪ ומעלה לא יהיו זכאים יותר לקצבה.

תהליך מימוש הזכות

 • מקבלי קצבת נכות שמתחילים לעבוד צריכים ליידע על כך את מחלקת נכות במוסד לביטוח לאומי:
  • מי שהתחילו לעבוד כשכירים ישלחו תלושי שכר.
  • עובדים שמועסקים ללא תלוש יגישו אישור מהמעסיק על שכרם עם ציון מספר תיק המעסיק בביטוח הלאומי.
  • מי שהתחילו לעבוד כעצמאים יודיעו על תחילת עבודתם.
 • ניתן להעביר את המסמכים באופן מקוון, או באמצעות הפקס, הדואר או תיבת השירות של הסניף הקרוב.
 • מי שחל שינוי בגובה שכרם אחרי שהתחילו לעבוד, יעדכנו באותו אופן את המוסד לביטוח לאומי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים