הקדמה:

מקבלי קצבת נכות שהחלו לעבוד זכאים להמשיך לקבל קצבה בהתאם לגובה הכנסותיהם
הסכום הכולל משכר העבודה ומקצבת הנכות יהיה תמיד גבוה יותר מסכום הקצבה בלבד
דף זה מפרט לגבי המשך קבלת קצבת נכות בשיעור של 100% למי שהחלו לעבוד
לחישוב סכום הקצבה בהתאם לסכום ההכנסה מעבודה, ניתן להיעזר במחשבון מקוון או במחשבון קולי בטלפון: 02-6463555
למידע הרלוונטי לבעלי דרגת אי כושר של 100% שהחלו לעבוד, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


סרטון המוסד לביטוח לאומי בנושא חוק לרון

מקבלי קצבת נכות שהחלו לעבוד זכאים להמשיך לקבל קצבה בהתאם לגובה הכנסותיהם.

מי זכאי?

מקבלי קצבת נכות בשיעור של 100% שמשתכרים עד 3,837 ש"ח

דוגמה
 • רווק מקבל קצבת נכות בשיעור של 100%, בסך 3,312 ש"ח.
 • הוא החל לעבוד ולהשתכר 3,500 ש"ח ברוטו לחודש.
 • לאחר שהחל לעבוד, עדיין תשולם לו קצבת נכות באותו סכום - 3,312 ש"ח.
 • סך כל הכנסותיו ממשכורת + קצבה יהיה כעת 6,812 ש"ח (3,500 + 3,312).

מקבלי קצבת נכות בשיעור של 100% שמשתכרים מעל 3,837 ש"ח

 • יחיד/ה (מי שאין בו תלויים) שמשתכר/ת בין 3,838 ש"ח ל-11,000 ש"ח:
  • מקצבת הנכות שלו יופחת סכום שבין 109 ש"ח ל-2,840 ש"ח, בחלוקה ל-15 דרגות.
  • אם ישתכר מעל 11,000 ש"ח לא יהיה זכאי יותר לקצבה.
 • יחיד/ה + ילד שמשתכר/ת בין 3,838 ש"ח ל-12,500 ש"ח:
  • מקצבת הנכות שלו יופחת סכום שבין 109 ש"ח ל-3,740 ש"ח, בחלוקה ל-19 דרגות.
  • אם ישתכר מעל 12,500 ש"ח לא יהיה זכאי יותר לקצבה.
 • יחיד/ה + 2 ילדים ומעלה שמשתכר/ת בין 3,838 ש"ח ל-14,500 ש"ח:
  • מקצבת הנכות שלו יופחת סכום שבין 109 ש"ח ל-4,940 ש"ח, בחלוקה ל-23 דרגות.
  • אם ישתכר מעל 14,500 ש"ח לא יהיה זכאי יותר לקצבה.
 • יחיד/ה + בת/בן זוג (המזכה בתוספת תלויים) שמשתכר/ת בין 3,838 ש"ח ל-13,000 ש"ח:
  • מקצבת הנכות שלו יופחת סכום שבין 109 ש"ח ל-4,040 ש"ח, בחלוקה ל-20 דרגות.
  • אם ישתכר מעל 13,000 ש"ח לא יהיה זכאי יותר לקצבה.
 • יחיד/ה + בת/בן זוג וילד (המזכים בתוספת תלויים) שמשתכר/ת בין 3,838 ש"ח ל-14,500 ש"ח:
  • מקצבת הנכות שלו יופחת סכום שבין 109 ש"ח ל-4,940 ש"ח, בחלוקה ל-23 דרגות.
  • אם ישתכר מעל 14,500 ש"ח לא יהיה זכאי יותר לקצבה.
 • יחיד/ה + בת/בן זוג ו-2 ילדים ומעלה (המזכים בתוספת תלויים) שמשתכר/ת בין 3,838 ש"ח ל-16,000 ש"ח:
  • מקצבת הנכות שלו יופחת סכום שבין 109 ש"ח ל-5,840 ש"ח, בחלוקה ל-25 דרגות.
  • אם ישתכר מעל 16,000 ש"ח לא יהיה זכאי יותר לקצבה.
דוגמה
 • אישה נשואה ללא ילדים מקבלת קצבת נכות בשיעור 100%.
 • בעלה משתכר פחות מ- 5,856 ש"ח ולכן היא זכאית לתוספת בשיעור 100% עבורו.
 • סכום הקצבה + התוספת עבור בן הזוג: 4,501 ש"ח.
 • האישה החלה לעבוד ולהשתכר 8,000 ש"ח ברוטו בחודש.
 • בהתאם למדרגת השכר יופחתו מסכום הקצבה 1,350 ש"ח, כלומר הקצבה שתקבל תהיה בסך 3,151 ש"ח.
 • סך כל הכנסותיה מהמשכורת + קצבת הנכות יהיה 11,151 ש"ח.
דוגמה
 • גבר נשוי עם 3 ילדים שאשתו אינה עובדת קיבל קצבת נכות לפי דרגה של 100% + תוספת עבור בת זוג ו-2 ילדים בשיעור 100%.
 • סכום הקצבה + התוספת: 6,403 ש"ח.
 • הוא החל לעבוד ולהשתכר 11,000 ש"ח ברוטו לחודש.
 • בהתאם למדרגת השכר יופחתו מסכום הקצבה 2,840 ש"ח, כלומר הקצבה שיקבל תהיה בסך 3,563 ש"ח.
 • סך כל הכנסותיו מהמשכורת + קצבת הנכות יהיה 14,563 ש"ח.

ריכוז הדוגמאות

מצב משפחתי קצבת נכות לפני התחלת עבודה הכנסה (ברוטו) מעבודה בש"ח גובה הקצבה בש"ח לאחר התחלת העבודה סכום שכר + קצבה בש"ח השינוי בקצבה
יחיד 3,312 3,500 3,312 6,812 הקצבה נותרת ללא שינוי
יחידה + בן זוג 4,501 8,000 3,151 11,151 הפחתה של 1,350 ש"ח מהקצבה בהתאם למדרגת השכר
יחיד + בת זוג ו-3 ילדים (2 ילדים ומעלה) 6,403 11,000 3,563 14,563 הפחתה של 2,840 ש"ח מהקצבה בהתאם למדרגת השכר


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים