הקדמה:

מקבלי קצבת נכות שהחלו לעבוד זכאים להמשיך לקבל קצבה בהתאם לגובה הכנסותיהם
הסכום הכולל מההכנסות מהעבודה ומקצבת הנכות יהיה תמיד גבוה יותר מסכום הקצבה בלבד
דף זה מפרט על המשך קבלת קצבת נכות בשיעור 100% למי שהחלו לעבוד (נכון ל-01.01.2022)
לחישוב סכום הקצבה בהתאם לסכום ההכנסה מעבודה, ניתן להיעזר במחשבון מקוון או במחשבון קולי בטלפון: 02-6463555
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


סרטון המוסד לביטוח לאומי בנושא חוק לרון

מקבלי קצבת נכות שהחלו לעבוד זכאים להמשיך לקבל קצבה בהתאם לגובה הכנסותיהם.

מי זכאי?

מקבלי קצבת נכות בשיעור 100% שמשתכרים עד 5,300 ₪

מקבלי קצבת נכות בשיעור 100% שמשתכרים מעל 5,300 ₪

 • יחידים (ללא תלויים) שמשתכרים בין 5,301 ₪ ל-12,500 ₪ ברוטו:
  • מקצבת הנכות שלהם יופחת סכום שבין 60 ₪ ל-3,230 ₪, בחלוקה ל-15 דרגות.
  • אם ישתכרו מעל 12,500 ₪ לא יהיו זכאים יותר לקצבה.
 • יחידים עם ילד שמשתכרים בין 5,301 ₪ ל-14,000 ₪ ברוטו:
  • מקצבת הנכות שלהם יופחת סכום שבין 60 ₪ ל-4,130 ₪, בחלוקה ל-18 דרגות.
  • אם ישתכרו מעל 14,000 ₪ לא יהיו זכאים יותר לקצבה.
 • יחידים עם 2 ילדים ומעלה שמשתכרים בין 5,301 ₪ ל-16,000 ₪ ברוטו:
  • מקצבת הנכות שלהם יופחת סכום שבין 60 ₪ ל-5,330 ₪, בחלוקה ל-22 דרגות.
  • אם ישתכרו מעל 16,000 ₪ לא יהיו זכאים יותר לקצבה.
 • יחידים עם בת/בן זוג (שמזכה בתוספת תלויים) שמשתכרים בין 5,301 ₪ ל-14,500 ₪ ברוטו:
  • מקצבת הנכות שלהם יופחת סכום שבין 60 ₪ ל-4,430 ₪, בחלוקה ל-19 דרגות.
  • אם ישתכרו מעל 14,500 ₪ לא יהיו זכאים יותר לקצבה.
 • יחידים עם בת/בן זוג (שמזכה בתוספת תלויים) וילד, שמשתכרים בין 5,301 ₪ ל-16,000 ₪ ברוטו:
  • מקצבת הנכות שלהם יופחת סכום שבין 60 ₪ ל-5,330 ₪, בחלוקה ל-22 דרגות.
  • אם ישתכרו מעל 16,000 ₪ לא יהיו זכאים יותר לקצבה.
 • יחידים עם בת/בן זוג (שמזכה בתוספת תלויים) ו-2 ילדים ומעלה, שמשתכרים בין 5,301 ₪ ל-18,000 ₪ ברוטו:
  • מקצבת הנכות שלהם יופחת סכום שבין 60 ₪ ל-6,530 ₪, בחלוקה ל-26 דרגות.
  • אם ישתכרו מעל 18,000 ₪ לא יהיו זכאים יותר לקצבה.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים