הקדמה:

כל ילד מעל גיל 3 הנמצא בישראל למעלה מ-3 חודשים נכלל בחוק חינוך חובה וזכאי ללמוד במוסד הרשום ומוכר למשרד החינוך, ללא קשר למעמד החוקי של הוריו
משרד החינוך, הרשויות המקומיות ומנהלי בתי הספר מחויבים להעניק לתלמידים אלה חינוך מלא על-פי צורכיהםחוק חינוך חובה חל על כל ילד מעל גיל 3 הגר בישראל מעל שלושה חודשים, ללא קשר למעמדו בישראל או אופן רישומו במרשם האוכלוסין.

 • הוראה זו חלה גם על ילדי זרים בגיל חינוך חובה השוהים בישראל, ללא קשר למעמד הפורמאלי של הוריהם (בעלי רישיון עבודה, מבקשי מקלט וכו').
 • משרד החינוך, הרשויות המקומיות ומנהלי בתי הספר מחויבים להעניק לתלמידים אלה חינוך על-פי צורכיהם.
דוגמה
שירותים פסיכולוגיים, מסגרות המשך, ביקור סדיר, חינוך חובה חינם לגילאי 4‎-3 ויום חינוך ארוך במקומות שחוקים אלה חלים בהם.

מי זכאי?

 • כל ילד מעל גיל 3 שנמצא בישראל מעל ל-3 חודשים.

תהליך מימוש הזכות

בתי ספר יסודיים

 • בכל רשות מקומית קיימת מחלקה האחראית על רישום הילדים לבתי הספר.
 • המסמכים הנדרשים שיש להביא:
 1. צילום דרכון של אחד ההורים ושל הילד.
 2. חוזה של הדירה.
 3. מספר ארנונה.
 • לחסרי כל תעודה מזהה יש למצוא פתרונות חלופיים בעזרת בית הספר.
 • אגרות ותשלומים:
  • תשלום בית ספרי: כל בית ספר גובה תשלום עבור סל תרבות, טיולים ופעילויות שונות המתקיימות בבית הספר.
  • אגרת חינוך שנתית:
   • מחושבת לפי השלב היחסי בשנה בו הגיע הילד.
   • גובה האגרה נע בין 80 ש"ח ל-100 ש"ח.
   • האגרה כוללת:
 1. ביטוח בפני תאונות אישיות - מכסה תשלומים בגין נכות אך אינו מכסה טיפול ראשוני.
 2. טיפולי שיניים בסיסיים.
 3. חומרים ומלאכה.
 • כל ילד משתלב בכיתה לפי תאריך לידה.
 • ניתן להוריד את הילד לכל היותר בשנה אחת, על-פי החלטה של מועצה פדגוגית בבית הספר.
 • הילד אינו זכאי לשיעור עזר בכל תחום שהוא, גם לא בשפות.
 • במקרה של תאונה בבית הספר:
  • טיפול ראשוני: אם הילד מבוטח בחברת ביטוח יש לפנות לחברת הביטוח. במקרה שאינו מבוטח, הילד לא זכאי לקבל טיפול ראשוני. בית החולים יעניק את הטיפול במקרה חירום, אך ידרוש בשלב מאוחר יותר תשלום על הוצאות הטיפול.
  • טיפול בגין הנכות: הילד זכאי לקבל טיפול בגין הנכות. התשלום עבור הטיפול בגין הנכות מכוסה באגרת החינוך.

גן חובה

 • ההרשמה לגני הילדים נעשית בכל רשות מקומית במדור המתאים.
 • המסמכים הנדרשים שיש להביא:
 1. צילום דרכון של אחד ההורים ושל הילד.
 2. חוזה של הדירה.
 3. מספר ארנונה.
 • אגרות ותשלומים:
  • אגרת חינוך שנתית:
   • גובה האגרה עומד על 27 ש"ח.
   • האגרה כוללת:
 1. ביטוח בפני תאונות אישיות - מכסה תשלומים בגין נכות אך אינו מכסה טיפול ראשוני.
 2. טיפולי שיניים בסיסיים.
 3. סל תרבות והוצאות שוטפות.

גן טרום חובה

 • ההרשמה לגני טרום חובה נעשית בכל עירייה במדור המתאים.
 • המסמכים הנדרשים שיש להביא:
 1. צילום דרכון של אחד ההורים ושל הילד.
 2. חוזה של הדירה.
 3. מספר ארנונה.
 • אגרות ותשלומים:
  • גני טרום חובה מתחלקים לגנים בהם החינוך ניתן בחינם לבין גנים בהם יש תשלום חודשי העומד על כ-600 ₪ בחודש.

חשוב לדעת


ארגוני סיוע

 • א.ס.ף - ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים