כל ילד מעל גיל 3 הנמצא בישראל למעלה מ-3 חודשים נכלל בחוק חינוך חובה וזכאי ללמוד במוסד הרשום ומוכר למשרד החינוך, ללא קשר למעמד החוקי של הוריו
משרד החינוך, הרשויות המקומיות ומנהלי בתי הספר מחויבים להעניק לתלמידים אלה חינוך מלא על-פי צורכיהם


חוק חינוך חובה חל על כל ילד מעל גיל 3 הגר בישראל מעל שלושה חודשים, ללא קשר למעמדו בישראל או אופן רישומו במרשם האוכלוסין.

  • הוראה זו חלה גם על ילדי זרים בגיל חינוך חובה השוהים בישראל, ללא קשר למעמד הפורמאלי של הוריהם (בעלי רישיון עבודה, מבקשי מקלט וכו').
  • משרד החינוך, הרשויות המקומיות ומנהלי בתי הספר מחויבים להעניק לתלמידים אלה חינוך על-פי צורכיהם.
דוגמה
שירותים פסיכולוגיים, מסגרות המשך, ביקור סדיר, חינוך חובה חינם לגילאי 4‎-3 ויום חינוך ארוך במקומות שחוקים אלה חלים בהם.

מי זכאי?

  • כל ילד מעל גיל 3 שנמצא בישראל מעל ל-3 חודשים.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים