הרישום לבתי הספר היסודיים לשנה"ל תשפ"ה יחל ב- 11.01.2024 ויימשך עד ל- 31.01.2024
הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, הזקוקים להנגשה פיזית של בית הספר, זכאים להקדים את הרישום ולרשום את ילדם החל מ-15 חודשים לפני תחילת שנת הלימודים
אסור להתנות את הרישום בכל תנאי או תשלום שאינו רלוונטי לעצם הרישום או הלימודים
על הרשות המקומית להקצות מקום וזמן (לפחות 6 ימים) לצורך תהליך הרישום


שימו לב
הרישום לבתי ספר יסודיים לקראת שנת הלימודים תשפ"ה
הרישום לבתי ספר יסודיים לקראת שנת הלימודים תשפ"ה יחל ביום חמישי, א' בשבט תשפ"ד - 11.01.2024, ויימשך עד ליום רביעי, כ"א בשבט תשפ"ד - 31.01.2024.
 • בעקבות מלחמת חרבות ברזל, הרשות המקומית תוכל להאריך את מועד הרישום ולהוסיף שבוע נוסף.
 • משרד רישום אחד של הרשות המקומית יהיה פתוח לפחות פעם אחת בשבוע במשך כל ימות השנה, לצורך רישום לגנים ולבתי הספר.
 • מומלץ לבדוק את השעות והמועדים הספציפיים בכל רשות מקומית.

חוק לימוד חובה קובע כי כל ילד בגיל 3 עד 18 חייב ללמוד במוסד חינוכי מוכר. לכל הורה שמורה הזכות לבחור את זרם החינוך שאליו יצטרף ילדו.

מי זכאי?

 • כל ילד המתגורר בישראל (אין כל חשיבות לשאלה האם הוא או הוריו רשומים במרשם האוכלוסין כאזרחים או כתושבים), בהתאם לתאריך הלידה שלו:
  • תאריכי הלידה של החייבים ברישום לכיתה א' לשנת הלימודים תשפ"ה הם: 01.01.2018 (י"ד בטבת תשע"ח) עד 31.12.2018 (כ"ג בטבת תשע"ט).
  • הורים לילדים שנולדו החל מ- 01.01.2019, ימלאו טפסים המיועדים לגני חובה. אם ברצונם לרשום את ילדם לבית-ספר, עליהם למלא (בנוסף לטופס הרישום לגן חובה) גם טופס העברה לבית-ספר. אם יימצא שהילד מתאים ללמוד בכיתה א' על-פי הקריטריונים המקובלים (המלצת גננת, בדיקת רופא המשפחה וחוות דעת של השירות הפסיכולוגי), תשתמש הרשות המקומית בטופס ההעברה לצורך דיווח על הרישום.

תהליך מימוש הזכות

רישום לבית הספר

 • הרישום לבתי ספר יסודיים לקראת שנת הלימודים תשפ"ה יחל ביום חמישי, א' בשבט תשפ"ד - 11.01.2024, ויימשך עד יום רביעי, כ"א בשבט תשפ"ד - 31.01.2024.
 • כל רשות מקומית תפרסם את המקומות שבהם תתקיים ההרשמה לבתי הספר ואת מועדי הרישום בתקופה שצויינה לעיל. לרישום יוקצו לפחות 6 ימים ולפחות בשני ימים מתוכם משרדי הרישום יהיו פתוחים גם בשעות אחר הצהרים.
שימו לב
הרחבת תקופת הרישום בעקבות מלחמת חרבות ברזל
 • בעקבות מלחמת חרבות ברזל, הרשות המקומית תוכל להאריך את מועד הרישום ולהוסיף שבוע נוסף.
 • משרד רישום אחד של הרשות המקומית יהיה פתוח לפחות פעם אחת בשבוע במשך כל ימות השנה, לצורך רישום לגני הילדים ולבתי הספר.
 • בעת הרישום לבית הספר, על ההורה להחליט איזה סוג חינוך ילדו יקבל (דתי או חילוני).
 • יש להצטייד בעת הרישום במסמכים הבאים:
  • תעודות זהות של ההורים כולל הספח שהילד רשום בו.
  • ספח ארנונה עם שם ההורה (הורה המתגורר בשכירות וחשבון הארנונה אינו על שמו צריך להביא העתק מהסכם השכירות).
  • בהרשמה של ילד ממשפחה שבראשה הורה עצמאי (משפחה חד הורית), יש להציג:
   • תצהיר מאומת על ידי עורך דין או בית משפט על כתובתו של ההורה המשמורן
   • מסמך משפטי (החלטה או פסק דין) בהתייחס למשמורת על הילדים
   • טופס ביטול רישום מרשות קודמת שממנה עברו (במידת הצורך)
 • ברוב הרשויות ניתן להירשם באופן מקוון, באמצעות אתר האינטרנט של הרשות או באתר רשות זמינה.
  • הרישום המקוון הוא לתושבי אותה רשות מקומית.
  • מי שאינו רשום ברשות לא יופיע באתר הרשות המקומית ועליו להירשם באופן ידני במשרדי הרשות.
 • טיפ
  ניתן להוריד ספח תעודת זהות דיגיטלי ישירות לטלפון הנייד או למחשב באמצעות אתר רשות האוכלוסין וההגירה.
  למידע על שינוי פרטים אישיים בספח תעודת הזהות ראו תעודות זהות, דרכונים ותעודות מעבר.

  תלמידים שאינם נושאים תעודת זהות ישראלית

  • חוק לימוד חובה, חל על כל ילד המתגורר בישראל, בלא קשר למעמדו במרשם האוכלוסין שבמשרד הפנים.
  • תלמידים בעלי תעודה מזהה כלשהי (שאינה ישראלית), כולל אישור משרד הרווחה לתלמידים בהליך אימוץ, נדרשים להביא בעת הרישום:
   • תעודה מזהה כלשהי:
    • דרכון
    • תעודת זהות כתומה
    • אישור משרד הרווחה לתלמידים בהליך אימוץ
    • תעודת לידה עם מספר מזהה
    • תעודת לידה ללא מספר מזהה אליה מצורפת תעודת זהות של אחד ההורים שמספר תעודת הזהות שלו או שמו מופיע על גבי תעודת הלידה
   • צילום של התעודה המזהה המכיל את שמו המלא של התלמיד, מספר התעודה ותאריך הלידה שלו

  תלמידים חסרי כל תעודה מזהה

  • תלמיד שאין ברשותו כל תעודה מזהה זכאי לשיבוץ בבית ספר רק אם התגורר בארץ מעל שלושה חודשים.
  • המוסד החינוכי ימלא את פרטי התלמיד בטפסים הנדרשים.

  רישום ילדים עם צרכים מיוחדים

  שיבוץ לבית הספר

  • רשות החינוך המקומית תודיע להורים על שיבוץ הילד לבית הספר עד תחילת חופשת הקיץ.
  • רשות החינוך המקומית תשבץ את הילד לבית ספר המשתייך לזרם החינוך שנבחר על-ידי הוריו.
  • בית הספר שאליו ישובץ הילד ייקבע לפי אזורי הרישום של הרשות המקומית.
  • תינתן עדיפות לשיבוץ הילד לבית ספר הקרוב למקום מגוריו. ככלל, המרחק בין בית הספר לבין מקום מגורי התלמיד יהיה לא יותר מ-2 ק"מ, ואם התלמיד בכיתה ה' ומעלה – לא יותר מ-3 ק"מ.
  • הורים שאינם מרוצים מבית הספר שאליו שובץ ילדם, רשאים להגיש בקשה לרשות החינוך המקומית. להרחבה ראו העברה לבית ספר אחר.
  • במקרה שמוסד חינוכי חרדי דחה קבלת תלמיד לשורותיו, ההורים רשאים לערער על ההחלטה בפני ועדת ערר של המחוז החרדי במשרד החינוך. להרחבה ראו ערעור על החלטה שלא לקבל תלמיד/ה למוסד חינוך חרדי.

  חשוב לדעת

  דוגמה
  העירייה אינה יכולה להתנות את הרישום לבית הספר בתשלום עבור מפעל הזנה, סל תרבות או כל דבר אחר, במעמד הרישום.
  • הרשות המקומית אינה יכולה להתנות את רישום הילד בכל תנאי או תשלום שאינו רלוונטי לעצם הרישום או הלימודים בבית הספר.
  דוגמה
  העירייה אינה יכולה לדרוש מההורים תשלום ארנונה כתנאי לרישום הילד לבית הספר.
  • מנהלי בתי הספר מחוייבים לכבד את החלטת הרשות המקומית בדבר שיבוץ הילדים, ואינם יכולים להחליט שלא לקבלם לבית הספר.
  ראו גם

  גורמים מסייעים

  מוקדים ממשלתיים

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  מקורות משפטיים ורשמיים

  פסקי דין

  חקיקה ונהלים

  הרחבות ופרסומים