הקדמה:

הרישום לבתי הספר היסודיים לשנה"ל תשפ"ב יחל ביום 14.01.2021 ויימשך עד יום 03.02.2021
הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, הזקוקים להנגשה פיזית של בית הספר, זכאים להקדים את הרישום ולרשום את ילדם החל מ-15 חודשים לפני תחילת שנת הלימודים
אסור להתנות את הרישום בכל תנאי או תשלום שאינו רלוונטי לעצם הרישום או הלימודים
על הרשות המקומית להקצות מקום וזמן (לפחות 6 ימים) לצורך תהליך הרישום


אזהרה
הרישום לבתי ספר יסודיים לקראת שנת הלימודים התשפ"ב
הרישום לבתי ספר יסודיים לקראת שנת הלימודים התשפ"ב יחל ביום חמישי, א' בשבט התשפ"א - 14.01.2021, ויימשך עד יום רביעי, כ"א בשבט התשפ"א - 03.02.2021. מומלץ לבדוק את השעות והמועדים הספציפיים בכל רשות מקומית
הערת עריכה
צריך לעדכן כל שנה בהתאם לחוזר שמקושר מדגש ממשל
הערה מאת רבקה ניר

חוק לימוד חובה קובע כי כל ילד בגיל 3 עד 18 חייב ללמוד במוסד חינוכי מוכר. לכל הורה שמורה הזכות לבחור את זרם החינוך שאליו יצטרף ילדו.

מי זכאי?

 • כל ילד המתגורר בישראל (אין כל חשיבות לשאלה האם הוא או הוריו רשומים במרשם האוכלוסין כאזרחים או כתושבים), בהתאם לתאריך הלידה שלו:
  • תאריכי הלידה של החייבים ברישום לכיתה א' לשנת הלימודים התשפ"ב הם י' בטבת התשע"ה, 1 בינואר 2015, עד י"ט בטבת התשע"ו, 31 בדצמבר 2015.
הערת עריכה
מידע מוסתר. צריך לעדכן לאחר שיפורסמו הנחיות הרישום המלאות לשנת תש"פ
הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 08:50, 30 בנובמבר 2018 (IST)

תהליך מימוש הזכות

רישום לבית הספר

 • הרישום לבתי ספר יסודיים לקראת שנת הלימודים התשפ"ב יחל ביום חמישי, א' בשבט התשפ"א - 14.01.2021, ויימשך עד יום רביעי, כ"א בשבט התשפ"א - 03.02.2021.
 • כל רשות מקומית תפרסם את המקומות שבהם תתקיים ההרשמה לבתי הספר ואת מועדי הרישום בתקופה שצויינה לעיל. לרישום יוקצו לפחות 6 ימים ולפחות בשני ימים מתוכם משרדי הרישום יהיו פתוחים גם בשעות אחר הצהרים.
 • בעת הרישום לבית הספר, על ההורה להחליט איזה סוג חינוך ילדו יקבל (דתי או חילוני).
 • יש להצטייד בעת הרישום במסמכים הבאים:
  • תעודות זהות של ההורים כולל הספח שהילד רשום בו.
  • ספח ארנונה עם שם ההורה (הורה המתגורר בשכירות וחשבון הארנונה אינו על שמו צריך להביא העתק מהסכם השכירות).
  • בהרשמה של ילד ממשפחה שבראשה הורה עצמאי (משפחה חד הורית), יש להציג:
   • תצהיר מאומת על ידי עורך דין או בית משפט על כתובתו של ההורה המשמורן
   • מסמך משפטי (החלטה או פסק דין) בהתייחס למשמורת על הילדים
   • טופס ביטול רישום מרשות קודמת שממנה עברו (במידת הצורך)
 • ישנן רשויות מקומיות שניתן לבצע את הרישום באתר האינטרנט שלהן (במהלך תקופת ההרשמה). כמו כן יש אפשרות להירשם באמצעות פורטל החינוך לרשויות המקומיות. הרישום המקוון מיועד לתושבי אותה רשות בלבד.
טיפ
ניתן להוריד כיום ספח תעודת זהות דיגיטלי ישירות לטלפון הנייד או למחשב

תלמידים שאינם נושאים תעודת זהות ישראלית

 • חוק לימוד חובה, חל על כל ילד המתגורר בישראל, בלא קשר למעמדו במרשם האוכלוסין שבמשרד הפנים.
 • תלמידים בעלי תעודה מזהה כלשהי (שאינה ישראלית), כולל אישור משרד העבודה לתלמידים בהליך אימוץ, נדרשים להביא בעת הרישום:
  • תעודה מזהה כלשהי:
   • דרכון.
   • תעודת זהות כתומה.
   • אישור משרד הרווחה לתלמידים בהליך אימוץ.
   • תעודת לידה עם מספר מזהה.
   • תעודת לידה ללא מספר מזהה אליה מצורפת תעודת זהות של אחד ההורים שמספר תעודת הזהות שלו או שמו מופיע על גבי תעודת הלידה.
  • צילום של התעודה המזהה המכיל את שמו המלא של התלמיד, מספר התעודה ותאריך הלידה שלו.

תלמידים חסרי כל תעודה מזהה

 • תלמיד שאין ברשותו כל תעודה מזהה זכאי לשיבוץ בבית ספר רק אם התגורר בארץ מעל שלושה חודשים.
 • המוסד החינוכי ימלא את פרטי התלמיד בטפסים הנדרשים.

רישום ילדים עם צרכים מיוחדים

שיבוץ לבית הספר

 • רשות החינוך המקומית תודיע להורים על שיבוץ הילד לבית הספר עד תחילת חופשת הקיץ.
 • רשות החינוך המקומית תשבץ את הילד לבית ספר המשתייך לזרם החינוך שנבחר על-ידי הוריו.
 • בית הספר שאליו ישובץ הילד ייקבע לפי אזורי הרישום של הרשות המקומית.
 • תינתן עדיפות לשיבוץ הילד לבית ספר הקרוב למקום מגוריו. ככלל, המרחק בין בית הספר לבין מקום מגורי התלמיד יהיה לא יותר מ-2 ק"מ, ואם התלמיד בכיתה ה' ומעלה – לא יותר מ-3 ק"מ.
 • הורים שאינם מרוצים מבית הספר שאליו שובץ ילדם, רשאים להגיש בקשה לרשות החינוך המקומית. להרחבה ראו העברה לבית ספר אחר.
 • במקרה שמוסד חינוכי חרדי דחה קבלת תלמיד לשורותיו, ההורים רשאים לערער על ההחלטה בפני ועדת ערר של המחוז החרדי במשרד החינוך. להרחבה ראו ערעור על החלטה שלא לקבל תלמיד/ה למוסד חינוך חרדי.

חשוב לדעת

דוגמה
העירייה אינה יכולה להתנות את הרישום לבית הספר בתשלום עבור מפעל הזנה, סל תרבות או כל דבר אחר, במעמד הרישום.
 • הרשות המקומית אינה יכולה להתנות את רישום הילד בכל תנאי או תשלום שאינו רלוונטי לעצם הרישום או הלימודים בבית הספר.
דוגמה
העירייה אינה יכולה לדרוש מההורים תשלום ארנונה כתנאי לרישום הילד לבית הספר.
 • מנהלי בתי הספר מחוייבים לכבד את החלטת הרשות המקומית בדבר שיבוץ הילדים, ואינם יכולים להחליט שלא לקבלם לבית הספר.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים