הקדמה:

הרישום לבתי הספר העל-יסודיים לשנת הלימודים תשפ"ב ייערך מיום שישי, 19.03.2021, עד יום ראשון, 04.04.2021 (לא כולל ה-23.03.2021, יום הבחירות לכנסת)
אסור להתנות את הרישום בכל תנאי או תשלום שאינו רלוונטי לעצם הרישום או הלימודים
למידע נוסף ראו חוזר מנכ"ל תשפ"א/5


אזהרה
* הרישום לבתי ספר על-יסודיים לקראת שנת הלימודים התשפ"ב
הרישום לבתי ספר על-יסודיים לקראת שנת הלימודים התשפ"ב יערך מיום שישי, 19.03.2021 (ו' בניסן התשפ"א), עד יום ראשון, 04.04.2021 (כ"ב בניסן התשפ"א) (לא כולל יום שלישי, 23.03.2021, יום הבחירות לכנסת). מומלץ לבדוק את השעות והמועדים הספציפיים בכל רשות מקומית.
הערת עריכה
צריך לעדכן כל שנה בהתאם לחוזר שמקושר מדגש ממשל
הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 10:38, 21 בינואר 2019 (IST)

חוק לימוד חובה קובע כי כל ילד בגיל 3 עד 18 חייב ללמוד במוסד חינוכי מוכר. לכל הורה שמורה הזכות לבחור את זרם החינוך שאליו יצטרף ילדו.

מי זכאי?

 • מסיימי כיתה ו' בבית ספר יסודי ביישובים שעברו חיטוב - יירשמו לכיתה ז' בחטיבת הביניים שאליה שוייכו.
 • מסיימי כיתה ח' בבית ספר יסודי ביישובים שלא עברו חיטוב - יירשמו לכיתה ט' בבית הספר שאליו שוייכו.
 • מסיימי כיתה ט' בחטיבת בייניים עצמאית שאינה חטיבה בבית ספר שש-שנתי.

תהליך מימוש הזכות

 • הרישום לבתי הספר העל-יסודיים לשנת הלימודים התשפ"ב ייערך מיום שישי, 19.03.2021 (ו' בניסן התשפ"א), עד יום ראשון, 04.04.2021 (כ"ב בניסן התשפ"א) (לא כולל יום שלישי, 23.03.2021, יום הבחירות לכנסת).
 • שעות הרישום המדויקות יפורסמו על-ידי הרשויות המקומיות.
 • חובת הרישום חלה על ההורים.
 • תלמידים החייבים ברישום רשאים לרשום את עצמם בתנאים הבאים:
  1. הם מעל גיל 14
  2. יש להביא תעודת זהות או דרכון של אחד משני ההורים
  3. יש להביא מכתב הרשאה מאחד ההורים

מקום הרישום

 • על התלמידים להירשם לבית הספר שאליו שוייכו.
 • אם אין איזור רישום יש להירשם בכל מוסד חינוכי מוכר שבתחום הרשות המקומית, בתיאום עם הרשות המקומית ובהתאם להנחיותיה.
 • במקרים הבאים יש להירשם למוסד חינוכי אחר, מחוץ לרשות המקומית, בתיאום עם הרשות המקומית ובהתאם להנחיותיה:
  • אם אין ברשות החינוך המקומית שהם גרים בה מוסד חינוכי מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה.
  • אם הורי התלמידים מעוניינים שילדיהם ילמדו במוסד חינוכי מוכר דתי, וברשות המקומית שהם גרים בה אין מוסד כזה.
  • אם הורי התלמידים מעוניינים שילדיהם ילמדו במוסד חינוכי מוכר שאינו דתי, וברשות המקומית שהם גרים בה אין מוסד כזה.
  • במקרה שבו רשות החינוך המקומית שהם גרים בה אישרה את רישומם במוסד חינוכי מוכר שמחוץ לרשות המקומית מהסיבות הבאות:
   • אם המוסד הוא ישיבה תיכונית, ישיבה טכנולוגית או כיתות המשך ישיבתיות, או אם ההורים מבקשים לרשום את ילדיהם למוסד שיש בו נתיב, מגמה או מסלול שאין במוסד החינוכי ברשות החינוך המקומית שהם גרים בה.
   • אם המוסד הוא בעל אופי ארצי (כגון תיכון תלמה ילין בגבעתיים או התיכון למדעים ולאומנויות בירושלים), או שהוא מוסד פנימייתי.

תלמידים שסיימו כיתות ט' בחטיבת ביניים עצמאית (שאינה במסגרת מוסד חינוך שש שנתי ואין בהמשכה כיתה י')

 • תלמידים שסיימו כיתות ט' בחטיבת ביניים עצמאית, שאיננה במסגרת מוסד חינוך שש שנתי ואין בהמשכה כיתה י', יירשמו בכל מוסד חינוכי מוכר בתחום הרשות המקומית ובתיאום איתה.
 • הורים לתלמידים שמעוניינים להירשם למוסד חינוכי שנמצא מחוץ לרשות המקומית צריכים להגיש בקשה לרשות המקומית לאישור לימודי חוץ. אין באישור לימודי חוץ משום התחייבות לכסות את הוצאות הנסיעה של התלמיד או הוצאות אחרות.

אישור העברה לבוגרי כיתות ז' ו-ח' בחטיבות הביניים המעוניינים ללמוד בבית ספר אחר מזה שיועד להם

 • תלמיד המעוניין לעבור לבית ספר שונה מזה שיועד לו צריך לפנות לאגף מוסדות החינוך העל-יסודיים ברשות המקומית.
 • אם תלמיד מעוניין להירשם לבית ספר המצוי מחוץ לתחום רשות החינוך המקומית שהוא גר בה, על הוריו לקבל את אישור הרשות המקומית שבית הספר נמצא בתחומה, לאחר שקיבלו אישור בכתב מהרשות המקומית בתחום מגוריהם.
 • הרשות המקומית תאשר העברה במקרה שבו התלמיד מבקש ללמוד במוסד חינוכי עם פנימייה או במוסד על-אזורי, שקולט תלמידים מכל הארץ וקיבל אישור מהוועדה לבתי ספר ייחודיים על-אזוריים.

חשוב לדעת

 • אישור של הרשות המקומית ללימודי חוץ אין משמעו התחייבות של הרשות לכסות את הוצאות הנסיעה של התלמיד או הוצאות אחרות.
 • אפליה בעת הרישום או הקבלה לבית הספר מטעמים עדתיים, רקע חברתי-כלכלי, השקפה פוליטית, גזע, דת או לאום - אסורה.
 • אסור לקיים מבחני מיון כתנאי קבלה לבית הספר העל יסודיים בכל סוגי בתי הספר בישראל, כולל בבתי הספר הייחודיים, למעט בבתי ספר לאמנויות בתחום האמנות הרלוונטי, ובמגזר החרדי. למידע נוסף ראו איסור לקיים מבחני מיון כתנאי לקבלה לבית ספר.
 • הרישום לבתי הספר אינו כרוך בתשלום ואין לגבות מההורים דמי קדימה בעת הרישום.
דוגמה
העירייה אינה יכולה להתנות את הרישום לבית הספר בתשלום עבור מפעל הזנה, סל תרבות או כל דבר אחר, במעמד הרישום.
 • הרשות המקומית אינה יכולה להתנות את רישום התלמיד בכל תנאי או תשלום שאינו רלוונטי לעצם הרישום או הלימודים בבית הספר.
דוגמה
העירייה אינה יכולה לדרוש מההורים תשלום ארנונה כתנאי לרישום התלמיד לבית הספר.
 • מנהלי בתי הספר מחוייבים לכבד את החלטת הרשות המקומית בדבר שיבוץ התלמידים, ואינם יכולים להחליט שלא לקבלם לבית הספר.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים