הקדמה:

כאשר הנכות נגרמה במהלך שירותו הצבאי של המבוטח, ועקב כך עקב כך עשוי המבוטח להיות זכאי לקצבאות, תגמולים או תשלומים אחרים מאגף השיקום במשרד הביטחון, רשאית קרן הפנסיה לקזז מקצבת הנכות שהיא משלמת לו את הסכומים שהמבוטח קיבל או עשוי היה לקבל ממשרד הביטחון
מגיש תביעה לפנסיית נכות מקרן הפנסיה, שבה הוא חבר, חייב למצות את מלוא ההליכים מול אגף השיקום במשרד הביטחון לצורך קבלת הקצבאות המגיעות לו בשל נכותו, כולל ערעורים על החלטות הקשורות לזכאותו, והכל בהתאם להנחיות הקרן ולאמור בתקנון שלה
אזהרה
המידע בדף זה הוא כללי בלבד ומתייחס לקרנות פנסיה מקיפות בלבד
למידע מדויק יש לבדוק את ההוראות הרלוונטיות בתקנון הספציפי של קרן הפנסיה שבה אתם מבוטחים.
אם אתם מבוטחים בביטוח מנהלים יש לבדוק את ההוראות הספציפיות של פוליסת הביטוח שלכם.
למידע על פנסיית נכות למבוטחים בפנסיה תקציבית ראו פורטל פנסיה תקציבית.

גובה קצבת הנכות שמקבל ננכה צה"ל מקרן הפנסיה שבה הוא מבוטח מחושב באופן דומה לכל נפגע אחר, למעט הפחתת הסכומים שהמבוטח זכאי להן מאגף השיקום במשרד הביטחון.

  • כאשר הנכות נגרמה במהלך השירות הצבאי, ועקב כך עשוי המבוטח להיות זכאי לקצבאות, תגמולים או תשלומים אחרים מאגף השיקום במשרד הביטחון, רשאית קרן הפנסיה לקזז מקצבת הנכות שהיא משלמת את הסכומים שהמבוטח קיבל או עשוי היה לקבל ממשרד הביטחון.
  • אם קיבל המבוטח קצבאות או תשלומים ממשרד הביטחון, רשאית קרן הפנסיה לנכות מתוך קצבת הנכות שהיא משלמת למבוטח את הסכומים שהוא קיבל בפועל.
  • אם המבוטח לא הגיש תביעה למשרד הביטחון או לא ערער על החלטה שלא להעניק לו תשלום או קצבה, רשאית קרן הפנסיה לנכות מתוך קצבת הנכות שהיא משלמת למבוטח, את מלוא הסכום שהוא יכול היה לקבל במקרה שתביעתו או ערעורו היו מתקבלים במלואם.
  • לאופן חישוב גובה הקצבה ראו חישוב גובה קצבת נכות מקרן פנסיה.
  • למידע על אופן הגשת התביעה לפנסיית נכות של נכה צה"ל הגשת תביעה לקצבת נכות מקרן פנסיה של נכה צה"ל.


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* - המרכז לפניות הציבור של המשרד לשוויון חברתי אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות


חקיקה ונהלים