במקרים שבהם נגרמה למבוטחים נכות במהלך שירותם הצבאי ועקב כך הם עשויים להיות זכאים לקצבאות, תגמולים או תשלומים אחרים מאגף השיקום במשרד הביטחון, קרן הפנסיה רשאית לקזז מקצבת הנכות שהיא משלמת להם סכומים שהם קיבלו או היו עשויים לקבל ממשרד הביטחון
מי שמגישים תביעה לפנסיית נכות מקרן הפנסיה שבה הם עמיתים, חייבים למצות את מלוא ההליכים מול אגף השיקום במשרד הביטחון לצורך קבלת הקצבאות המגיעות להם בשל הנכות, כולל ערעורים על החלטות הקשורות לזכאותם, והכל בהתאם להנחיות הקרן ולאמור בתקנון שלה
אזהרה
המידע בדף זה הוא כללי בלבד ומתייחס לקרנות פנסיה מקיפות בלבד
למידע מדויק יש לבדוק את ההוראות הרלוונטיות בתקנון הספציפי של קרן הפנסיה שבה אתם מבוטחים.
אם אתם מבוטחים בביטוח מנהלים יש לבדוק את ההוראות הספציפיות של פוליסת הביטוח שלכם.
למידע על פנסיית נכות למבוטחים בפנסיה תקציבית ראו פורטל פנסיה תקציבית.

גובה קצבת הנכות שנכי צה"ל מקבלים מקרן הפנסיה שבה הם מבוטחים מחושב באופן דומה לכלל המבוטחים, למעט הפחתת סכומים שהם עשויים להיות זכאים להם מאגף השיקום במשרד הביטחון.

  • כאשר הנכות נגרמה במהלך השירות הצבאי, ועקב כך המבוטחים זכאים לקצבאות, תגמולים או תשלומים אחרים מאגף השיקום במשרד הביטחון, רשאית קרן הפנסיה לקזז מקצבת הנכות שהיא משלמת את הסכומים שהמבוטחים קיבלו בפועל ממשרד הביטחון.
  • אם המבוטחים לא הגישו תביעה למשרד הביטחון או לא ערערו על החלטה שלא להעניק להם תשלום או קצבה, קרן הפנסיה רשאית לנכות מתוך קצבת הנכות שהיא משלמת להם את מלוא הסכום שהם היו יכולים לקבל במקרה שתביעתם או ערעורם היו מתקבלים במלואם.
  • לאופן חישוב גובה הקצבה ראו חישוב גובה קצבת נכות מקרן פנסיה.
  • למידע על אופן הגשת התביעה לפנסיית נכות של נכי צה"ל הגשת תביעה לקצבת נכות מקרן פנסיה של נכה צה"ל וכוחות הביטחון.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים