הקדמה:

האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים מעניק ייעוץ משפטי ראשוני לניצולי שואה במשרדי הרשות לזכויות ניצולי השואה
הייעוץ הוא ביחס לזכויות הניצולים לקבלת קצבה, מענק שנתי או הטבה, הניתנים בשל רדיפות הנאצים ועוזריהם לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, חוק נכי המלחמה בנאצים, חוק ההטבות ו חוק ההסדרים
הייעוץ ניתן במשרדי הרשות לזכויות ניצולי השואה, בחינם, וללא בדיקת זכאות כלכלית


האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים מעניק ייעוץ משפטי ראשוני לניצולי שואה, ביחס לזכויות הניצולים לקבלת קצבה, מענק שנתי או הטבה, הניתנים מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, חוק נכי המלחמה בנאצים, חוק ההטבות ו חוק ההסדרים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות


חשוב לדעת

  • ניצולי השואה עשויים גם להיות זכאים לסיוע משפטי בחינם וללא מבחני זכאות כלכלית בייצוג בפני ערכאות משפטיות - להרחבה לחצו כאן.
  • סיוע ללא מבחן זכאות כלכלי ניתן רק בנושאים המפורטים למעלה והם נושאים שנובעים מהיות הפונים ניצולי שואה.
  • ניצולי שואה הזקוקים לסיוע משפטי אזרחי בנושאים אחרים (למשל הוצאה לפועל, תביעות כספיות ועוד) נדרשים לעמוד במבחני זכאות כלכלית של האגף לסיוע משפטי. למידע נוסף לחצו כאן.
  • האגף לסיוע משפטי אינו מייצג ניצולי שואה בהליכים פנימיים שמתקיימים ברשות לזכויות ניצולי השואה כגון ייצוג בפני ועדות רפואיות.

גורמי ממשל

זכויות ניצולי שואה

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים