הקדמה:

המוסד לביטוח לאומי מעניק הלוואה למוגבלים בניידות הזקוקים לכיסא גלגלים, עבור רכישת מתקן הרמה לכיסא, או זרוע המסייעת בנשיאת הכיסא לתוך הרכב.
ההלוואה היא בגובה של עד 95% משווי האביזרים שנרכשו בפועל.
ההלוואה הופכת למענק בתום חמש שנים, אלא אם כן הופר תנאי בהסכם.
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


 • מוגבלים בניידות הזקוקים לכיסא גלגלים ומשתמשים בו זכאים לקבלת הלוואה לרכישת מכשיר המסייע להרים את הכיסא לרכב.
 • ההלוואה תינתן פעם בחמש שנים, אם המוגבל בניידות עונה על תנאי הזכאות.
 • בנסיבות מיוחדות ניתן לשקול את מתן ההלוואה עוד לפני שחלפו חמש שנים מיום מתן ההלוואה הקודמת למכשיר.
 • ההלוואה הופכת למענק בתום חמש שנים (אלא אם כן דרש המוסד החזר של ההלוואה בטרם חלפו חמש שנים).
 • המכשיר יכול להיות אחד מאלה:

1. מתקן הרמה

 • זהו אבזר או מכשיר המותקן ברכב, ומיועד להרמת כיסא גלגלים לגג או לתא המטען של הרכב.
 • ההלוואה תהיה בסכום השווה ל-95% ממחיר מתקן ההרמה (שנרכש בפועל), כולל עלות התקנתו והמסים החלים עליו, ובכל מקרה לא יותר מסכום השווה ל-3,237 דולר (כולל מע"מ).

2. זרוע לנשיאה

 • זוהי זרוע המסייעת בנשיאת כיסא הגלגלים לתא המטען של הרכב.
 • ההלוואה תהיה בסכום השווה ל-95% ממחיר הזרוע שנרכשה בפועל, כולל עלות התקנתה והמסים החלים עליה, ובכל מקרה לא יותר מסכום השווה ל- 7,132 דולר (כולל מע"מ).

מי זכאי?

 • מוגבל בניידות יהיה זכאי לסיוע ברכישה ובהתקנה, אם הוא עונה, בד"כ, על התנאים הבאים:
 1. הוא זכאי לקצבת ניידות ביום הגשת הבקשה להלוואה לרכישת המכשיר.
 2. הוועדה הרפואית או הוועדה הרפואית לעררים קבעה שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו.
 3. ברשותו ובבעלותו רכב מתאים להתקנת מתקן הרמה, והוא רכש מתקן הרמה, שמתאים לרכב זה.
 4. הוא אינו זכאי לפי כל חוק או הסדר אחר לקבל מתקן הרמה או מענק לרכישת מתקן הרמה, ואם הוא זכאי - בחר לקבלו במסגרת גמלת הניידות.
 5. הוא לא קיבל מתקן הרמה או הלוואה לרכישת מתקן הרמה, ואם קיבל - חלפו חמש שנים מיום קבלת המתקן או ההלוואה.

תהליך מימוש הזכות

 • הסיוע יינתן לאחר רכישת המכשיר והתקנתו.
 • יש להגיש מכתב בקשה לסיוע בסניף של המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים. אל הבקשה מצרפים:
  • קבלה וחשבונית מס מקורית מהמתקין.
  • כתב הסכמה חתום לגבי השימוש במכשיר - ניתן לקבל את המסמך במחלקת ניידות.
 • בתום 5 שנים מהקניה, הסיוע יהפוך למענק.

גורמי ממשל