במסגרת זכאותם לגמלת ניידות, מי שזקוקים לכיסא גלגלים יכולים לקבל הלוואה לרכישת מתקן להרמת הכיסא לגג הרכב, או לנשיאת הכיסא לתוך הרכב
ההלוואה היא בגובה של עד 95% משווי האביזרים שנרכשו בפועל
ההלוואה הופכת למענק בתום 5 שנים, בהתאם לתנאים


ההטבות שניתנות במסגרת גמלת ניידות כוללות הלוואה לרכישת מכשיר שמסייע להרים או לשאת את כיסא הגלגלים לרכב.

 • ההלוואה תינתן פעם ב-5 שנים למי שעונים על תנאי הזכאות.
 • בנסיבות מיוחדות עשויים לקבל את ההלוואה לפני שחלפו 5 שנים מקבלת ההלוואה הקודמת (למשל כאשר מתקן ההרמה אבד או נהרס).
 • ההלוואה הופכת למענק בתום 5 שנים. עם זאת, במקרים שיפורטו בהמשך עשויים לדרוש את החזר ההלוואה לפני שחלפו 5 שנים.
 • המכשיר יכול להיות מתקן הרמה של הכיסא לגג הרכב, או זרוע לנשיאה/רובוט להעברת הכיסא לתא המטען.

הלוואה עבור מתקן הרמה

 • מתקן הרמה הוא מכשיר שמותקן ברכב ומיועד להרמת כיסא הגלגלים לגג הרכב.
 • ההלוואה תהיה בשיעור של עד 95% ממחיר מתקן ההרמה שנרכש בפועל, כולל עלות התקנתו והמסים שחלים עליו, ולא יותר מ-22,733 ₪ כולל מע"מ (נכון ל-2024).

הלוואה עבור זרוע לנשיאה או רובוט

 • זרוע או רובוט מסייעים בנשיאת כיסא הגלגלים לתא המטען של הרכב.
 • ההלוואה תהיה בשיעור של עד 95% מהמחיר ששולם בפועל עבור הזרוע/הרובוט, כולל עלות ההתקנה והמסים, ולא יותר מ-41,543 ₪ כולל מע"מ (נכון ל-2024).

מי זכאי?

 • הסיוע ברכישה ובהתקנה יינתן למי שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. הם מקבלים קצבת ניידות, או שהם זכאים להלוואה עומדת אחרי שהגיעו לגיל פרישה - גם אם הם לא מקבלים קצבת ניידות.
  2. הוועדה הרפואית או הוועדה הרפואית לעררים קבעה שהם זקוקים לכיסא גלגלים ומשתמשים בו.
  3. ברשותם ובבעלותם רכב מתאים להתקנת מתקן הרמה, והם רכשו מתקן הרמה שמתאים לרכב זה.
  4. הם לא זכאים לפי חוק/הסדר אחר לקבל מתקן הרמה או מענק לרכישת מתקן הרמה, או שהם זכאים ובחרו לקבל אותו במסגרת גמלת הניידות.
  5. אם הם קיבלו בעבר מתקן הרמה או הלוואה לרכישת מתקן הרמה, חלפו מאז 5 שנים.

תהליך מימוש הזכות

 • הסיוע יינתן לאחר רכישת המכשיר והתקנתו.
 • יש להגיש מכתב בקשה לסיוע בסניף של המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים. אל הבקשה מצרפים:
  • קבלה וחשבונית מס מקורית מהמתקין.
  • כתב הסכמה חתום לגבי השימוש במכשיר. ניתן לקבל את המסמך במחלקת ניידות.
 • בתום 5 שנים מהקנייה, הסיוע יהפוך למענק.
 • התהליך הכללי שנדרש כדי לקבל הטבות במסגרת גמלת ניידות מתואר בתרשים הבא:
פנייה לוועדה רפואית של משרד הבריאות לקביעת מוגבלות בניידות
קבלת הודעה בדואר על החלטת הוועדה
אם נקבעו אחוזי מוגבלות בניידות שמזכים בגמלה הביטוח הלאומי יטפל בתביעה
מי שזקוקים לרכב מיוחד יופנו לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים
קבלת הודעה בדואר על החלטת המוסד לביטוח לאומי
אם המצב הבריאותי החמיר (או חלפו 42 חודשים) אפשר לעבור ועדה רפואית חוזרת

החזרת ההלוואה

 • המוסד לביטוח לאומי רשאי לדרוש כי ההלוואה תוחזר לו לפני שחלפו 5 שנים מקבלתה, בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • מקבל ההלוואה, האפוטרופוס שלו או מורשה הנהיגה שלו, הפרו התחייבוית שלהם מול המוסד.
  • מתקן ההרמה נמכר.
  • המכון הרפואי לבטיחות בדרכים והביטוח הלאומי קבעו שהרכב שהותקן בו מתקן ההרמה לא מתאים יותר למקבל ההלוואה והחלפת הרכב מחייבת גם את החלפת המתקן.
  • מקבל ההלוואה נפטר וחלפו 12 חודשים מפטירתו.
  • במועד שבו הוגשה הבקשה להלוואה לרכישת מתקן הרמה, מקבל ההלוואה לא ענה על כל התנאים שמזכים בהלוואה עומדת, או על כל התנאים שמזכים בהלוואה לרכישת מתקן הרמה.
  • חלפו 12 חודשים מהיום שבו מקבל ההלוואה הפסיק לענות על כל התנאים שמזכים בהלוואה עומדת, או על כל התנאים שמזכים בהלוואה לרכישת מתקן הרמה.
  • מקבל ההלוואה נאסר, אושפז או יצא מהארץ לתקופה שעולה על 6 חודשים רצופים.
 • שיעור ההחזר שיידרש נקבע בהתאם לזמן שחלף ממועד קבלת ההלוואה למתקן ההרמה:
הזמן שחלף מקבלת ההלוואה שיעור ההחזר
פחות מ-6 חודשים 100% (כל סכום ההלוואה)
מעל 6 חודשים ופחות משנתיים 75% מסכום ההלוואה
מעל שנתיים ופחות מ-3 שנים 50% מסכום ההלוואה
מעל 3 שנים ופחות מ-4 שנים 25% מסכום ההלוואה
מעל 4 שנים ופחות מ-5 שנים 20% מסכום ההלוואה
 • הביטוח הלאומי רשאי לדרוש כי סכום ההלוואה שמחזירים יהיה צמוד למדד.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים