מגורים הולמים לעובד זר (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

מעסיק של עובד זר מחויב לספק לעובד מגורים הולמים כמצוין בחוק
מעסיק שלא יספק לעובד זר מגורים הולמים עובר עבירה פלילית וצפוי לקנסות
מעסיק רשאי לנכות משכר העובד החזר הוצאות עבור מגורים עד לתקרה שנקבעה לכך

מעסיק מחוייב לדאוג למגורים הולמים לעובד הזר, למשך כל תקופת העסקתו ועד ל-7 ימים לאחר סיום עבודתו.

מי זכאי?

מהם מגורים הולמים?

 • מגורים הולמים לעובד זר כוללים:
  • שטח לינה של 4 מ"ר לפחות
  • כלי מיטה
  • ארון בגדים, או תא נפרד בארון בגדים, עם מנגנון נעילה
  • הסקה חשמלית ואוורור
  • כלי אוכל
  • מקרר
  • שירותים ומקלחת, במרחק סביר, עם גישה נוחה ומהירה
  • מכונת כביסה במבנה
  • תאורה חשמלית נאותה
  • אמצעי כיבוי שריפות

תהליך מימוש הזכות

 • על המעסיק חלה החובה לספק לעובד מקום מגורים הולם מייד עם תחילת עבודתו.
 • מעסיק שלא יספק לעובד זר מגורים הולמים עובר עבירה פלילית וצפוי לעונש של שנת מאסר או קנס כספי גבוה.

ניכוי הוצאות עבור המגורים

הגשת תלונה בגין הפרת זכויות העובד

ארגוני סיוע

סיוע בתחום העסקת עובדים בסיעוד


גורמי ממשל

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות