מעסיק של עובד זר מחויב לספק לעובד מגורים הולמים כמצוין בחוק
מעסיק שלא יספק לעובד זר מגורים הולמים עובר עבירה פלילית וצפוי לקנסות
מעסיק רשאי לנכות משכר העובד החזר הוצאות עבור מגורים עד לתקרה שנקבעה לכך


בהתאם לסעיף 1ה לחוק עובדים זרים, מעסיק מחויב לדאוג למגורים הולמים לעובד הזר, למשך כל תקופת העסקתו ועד ל-7 ימים לאחר סיום עבודתו.

 • אם העובד מתגורר בבית המטופל, על המעסיק לאפשר לעובד להמשיך ולהתגורר בביתו למשך 7 ימים נוספים לאחר סיום יחסי העבודה, או לספק לו עבור תקופה זו מקום מוגרים הולם אחר.
 • אם נותרו לעובד פחות מ 7 ימים בין מועד סיום העבודה למועד עזיבתו את הארץ, על המעסיק לספק לעובד מגורים במהלך ימים אלו.

מי זכאי?

מהם מגורים הולמים?

 • מגורים הולמים לעובד זר כוללים:
  • שטח לינה של 4 מ"ר לפחות
  • כלי מיטה
  • ארון בגדים, או תא נפרד בארון בגדים, עם מנגנון נעילה
  • הסקה חשמלית ואוורור
  • כלי אוכל
  • מקרר
  • שירותים ומקלחת, במרחק סביר, עם גישה נוחה ומהירה
  • סידורים נאותים שיאפשרו לעובד לכבס את בגדיו ולייבשם. במבנה שמתגוררים בו 6 עובדים או יותר תועמד לרשותם מכונת כביסה.
  • מים מכונת כביסה במבנה
  • תאורה חשמלית נאותה
  • אמצעי כיבוי שריפות
טיפ
 • אין חובה על-פי החוק או התקנות לספק לעובד זר בסיעוד חדר נפרד, אף שזה מומלץ כדי לאפשר לעובד את פרטיותו.
 • אם אין באפשרותו של המעסיק לספק לעובד חדר נפרד בביתו, עליו לספק תנאי מגורים סבירים שיאפשרו לעובד מרחב מחיה ושינה.
 • תנאים אלה צריכים להיבחן על ידי העובד/ת הסוציאלי/ת מטעם הלשכה הפרטית המבצעת את ההשמה. חשוב גם שהלשכה תיידע את העובד לפני הגעתו מחו"ל לגבי תנאי המגורים, לשם תיאום ציפיות ומניעת עוגמת נפש משני הצדדים.

תהליך מימוש הזכות

 • על המעסיק חלה החובה לספק לעובד מקום מגורים הולם מייד עם תחילת עבודתו.
 • מעסיק שלא יספק לעובד זר מגורים הולמים עובר עבירה פלילית וצפוי לעונש של שנת מאסר או קנס כספי גבוה.

ניכוי הוצאות עבור המגורים

הגשת תלונה בגין הפרת זכויות העובד

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות