דף זה מרכז זכויות והטבות להורים יחידניים (גרושים, הורים יחידים והורים בהורות משותפת) בתקופת מלחמת חרבות ברזל
למידע על זכויות בנושאים אחרים בתקופת המלחמה מומלץ להיכנס לפורטל המלא
למידע על זכויות נוספות של הורים יחידים ראו מדריך למשפחות שבראשן הורה עצמאי


איסור פיטורים של הורה יחיד שנעדר מהעבודה עקב סגירת מוסד החינוך

 • למעסיק אסור לפטר עובד שהוא הורה יחיד (כלומר שההורה האחר אינו בחיים או שזהותו אינו ידועה) שנעדר מהעבודה לצורך השגחה על ילדיו עקב סגירת מוסד החינוך שבו לומדים הילדים, ומתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. הילד לא עבר את גיל 14, ואם מדובר בתלמיד עם צרכים מיוחדים אז לא עבר את גיל 21.
  2. מוסד החינוך שבו לומד הילד, נסגר בשל הוראה של פיקוד העורף או הרשות המקומית או של מוסד החינוך.
  3. במקום העבודה אין סידור הולם להשגחה על הילד.
שימו לב
העובד יכול להיעדר מהעבודה גם אם יש הורה נוסף, אך ההורה הנוסף אינו מסוגל להשגיח על הילדים, ובתנאי שמתקיימים שאר התנאים המפורטים לעיל.

איסור פיטורים של הורה שנעדר מהעבודה עקב שירותו של ההורה האחר בכוחות הביטחון וההצלה

 • אסור למעסיק לפטר עובד שנעדר מהעבודה לצורך השגחה על ילדיו עקב שירותו של ההורה האחר בכוחות הביטחון או ההצלה. האיסור על הפיטורים יחול בתנאי שמתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. לפחות אחד מהילדים לא עבר את גיל 14, ואם הוא תלמיד עם צרכים מיוחדים הוא לא עבר את גיל 21
  2. העובד נעדר מהעבודה לצורך השגחה על ילדיו, עקב גיוס או שירות של של ההורה האחר של הילד לאחד מהגופים הבאים:
   • צה"ל;
   • כוחות הצלה וביטחון, כגון: משטרה, שירות בתי הסוהר, שירות הביטחון הכללי, המוסד;
   • ארגונים שעיסוקם הוא בהצלת חיי אדם, כמו מגן דוד אדום, שירותי כבאות;
   • מקומות עבודה שהוגדרו מפעלים חיוניים.
דוגמה
הורים גרושים שאחד מהם התגייס או משרת במילואים, הורים בהורות משותפת שאחד מהם משרת בכוחות ההצלה

פיצוי מוגדל על הפסדים לבעלי עסקים שהם הורים יחידים

 • בעלי עסקים שנגרמו להם הפסדים עקב מלחמת חרבות ברזל, עשויים להיות זכאים לפיצויים על הפסדיהם.
 • עצמאים או בעלי עסק, שהם הורים יחידים ומתגוררים ב"איזור המיוחד", הכולל את היישובים המפורטים כאן, עשויים להיות זכאים לפיצוי מוגדל, בגין הפסד שנגרם להם בתקופה שבין 07.10.2023 - 31.10.2023, בשל היעדרותם מהעבודה עקב המלחמה. הפיצוי יינתן באחד המקרים הבאים:
  • היעדרות לצורך השגחה על ילד עד גיל 14 - שמתקיימים לגביה 3 התנאים הבאים:
   1. ההורה מתגורר באזור המיוחד, אך העסק אינו נמצא באיזור המיוחד.
   2. הוא נעדר מעבודתו מכיוון שמוסד החינוך של הילד, שנמצא באזור המיוחד, נסגר בהתאם להנחיות פיקוד העורף.
   3. במקום העבודה לא קיימת מסגרת נאותה להשגחה על הילד.
  • היעדרות לצורך השגחה על קרוב שהוא אדם עם מוגבלות - ומתקיימים 2 התנאים הבאים:
   1. הקרוב מתגורר באיזור המיוחד.
   2. בעל העסק לא היה יכול להגיע לעבודה כיוון שהמוגבלות של קרובו מנעה ממנו לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף.
טיפ
קיימים מסלולי פיצויים נוספים, ומומלץ לבדוק את תנאי הזכאות בכל אחד מהמסלולים (כולל מסלולים שלא מיועדים רק להורים יחידנים). למידע על מסלולי הפיצויים השונים לחצו כאן.

פיצוי להורה יחידני במילואים בגין אובדן הכנסה של קרוב משפחה המטפל בילדים

 • הורה יחידני שגויס בצו 8 למילואים, ושירת 8 ימים לפחות, עשוי להיות זכאי לפיצוי בגין אובדן הכנסה של אחד מבני משפחתו אם מתקיימים התנאים הבאים:
  1. יש לו ילד עד גיל 14 או עד גיל 21 אם הוא ילד עם צרכים מיוחדים.
  2. בשל שירות המילואים נפגעה ההכנסה של אחד מבני המשפחה הבאים:
   • במקרה של הורים גרושים או הורות משותפת - נפגעה ההכנסה של ההורה האחר בשל הצורך לטפל בילדים.
   • במקרה של הורה יחיד (שההורה האחר אינו בחיים או שזהותו אינו ידועה) - נפגעה ההכנסה של בן משפחה אחר שמטפל בילדים.
 • ניתן לקבל פיצוי של עד 10,000 ₪.
 • יש להגיש בקשה לקרן הסיוע למשרתי המילואים במסגרת מלחמת חרבות ברזל, באמצעות טופס מקוון, ובנושא הפנייה לבחור "אובדן הכנסה של בן/בת הזוג".
 • למידע נוסף ראו פיצוי בגין אובדן הכנסה לבני משפחה של משרתי מילואים במלחמת חרבות ברזל.

מענק לידה לאם יחידנית שנפצעה או נפגעה במהלך המלחמה

 • אם יחידנית שהוכרה כנפגעת פעולת איבה עקב פציעתה וילדה תינוק, עשויה להיות זכאית למענק לידה, אם היא עונה על כל התנאים הבאים:
  1. נקבעה לה דרגת נכות של 20% לפחות
  2. מתוך אחוזי הנכות שנקבעו לה, לפחות 20% הם כתוצאה מפגיעת איבה (למשל אירועי המלחמה) ולצמיתות
  3. בעת הלידה היא במעמד של אם יחידנית, כלומר רווקה, גרושה או אלמנה (אינה נשואה ואינה חיה עם ידוע בציבור).
 • לקבלת המענק עליה להעביר עותק של תעודת הלידה לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.
 • במקרה שאימהות חד הוריות הן נשואות (כלומר פרודות ועגונות), הן לא זכאיות אוטומטית למענק ועליהן להגיש את הבקשה למוסד לביטוח לאומי. זכאותן תישקל בהתאם למקרה הספציפי.
 • למידע נוסף ראו מענק לידה לנפגעת פעולת איבה שהיא הורה עצמאי (אם חד-הורית).
שימו לב
היולדת תהיה זכאית למענק גם היא נפגעה בפעולת איבה שלא קשורה למלחמה, ובתנאי שהיא הוכרה כנפגעת פעולת איבה והיא עונה על כל התנאים הנ"ל.

חשוב לדעת

 • הורים יחידנים עשויים להיות זכאים לזכויות נוספות עקב המלחמה, כולל זכויות והטבות המוענקות גם למי שאינו הורה יחידני. למידע כל כלל הזכויות במלחמה היכנסו לפורטל המלא.
 • הורים יחידנים עשויים להיות זכאים לזכויות והטבות נוספות, שלא קשורות למלחמה. למידע נוסף ראו מדריך למשפחות שבראשן הורה עצמאי.


ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים