בעלי עסקים שנגרם להם נזק בשל הפסד או מניעת רווח (נזק עקיף) עקב מלחמת חרבות ברזל, זכאים לפיצויים מקרן הפיצויים ברשות המסים
מתווה הפיצויים כולל מענה ל-3 קבוצות אוכלוסייה לפי מיקום העסק: מתווה פיצויים לכל העסקים בארץ (מענק המשכיות עסקית), מתווה פיצויים לעסקים ב"אזור המיוחד", מתווה פיצויים ליישובי ספר
בעלי עסקים רשאים לבחור במתווה פיצויים אחד בלבד, למעט במקרים מיוחדים, ובתנאי שהם עומדים בתנאי הזכאות של המתווה
מעונות יום ומשפחתונים מוכרים זכאים למענק עבור הימים בהם לא פעלו בחודש אוקטובר 2023
למידע רשמי ראו אתר רשות המסים


בעלי עסקים שנגרם להם נזק בשל הפסד או מניעת רווח (נזק עקיף) עקב מלחמת חרבות ברזל, זכאים לפיצויים מקרן הפיצויים ברשות המסים.

 • מתווה הפיצויים כולל מענה ל-3 קבוצות אוכלוסייה לפי מיקום העסק:
  • מתווה פיצויים לכל העסקים בארץ (מענק המשכיות עסקית),
  • מתווה פיצויים לעסקים ב"אזור המיוחד", שבו הטילה מערכת הביטחון הגבלות חמורות (המסלול הירוק),
  • מתווה פיצויים ליישובי ספר (המסלול האדום).
 • בעלי עסקים רשאים לבחור בפיצויים לפי אחד מהמתווים בלבד, ובתנאי שהם עומדים בתנאי הזכאות של המתווה.
  • למרות זאת, עסק שנמצא מחוץ לאזור המיוחד, שבעליו הגישו תביעה במסלול מענק המשכיות עסקית והוא מעסיק עובדים שמתגוררים ביישוב שהתפנה לפי החלטות הממשלה, יוכל להגיש תביעה נוספת במסלול שכר עבודה במתווה של המסלול הירוק.
טיפ
ניתן לבדוק לאיזה מסלול פיצויים כל אחד זכאי, באמצעות הסימולטור של רשות המסים. לכניסה לסימולטור לחצו כאן


מתווי הפיצויים

פיצויים לבעלי עסקים בכל הארץ (מענק המשכיות עסקית)

 • בעלי עסקים בכל הארץ זכאים למענק המשכיות עסקית בגין הפסדים או מניעת רווח (נזק עקיף) שנגרמו להם עקב המלחמה בחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2023.
 • בעלי עסקים בישובים: אנוח, ג'ת, כיסרע סמייא ובית ג'ן, עסקים בישובים המבוססים על תיירות ובישובים עם הגבלות חמורות הנכללים ברשימה הזו וכן עסקים ביישובי רמת הגולן שאינם עוסקים בתיירות או חקלאות, זכאים לפיצויים גם עבור חודשים ינואר-יוני 2024.
 • גובה המענק ואופן חישובו משתנה בהתאם לגודל העסק:
  • עסקים שמחזור הפעילות שלהם בשנת 2022 היה בין 12,000 ₪ - 300,000 ₪ זכאים למענק חודשי קבוע בהתאם למחזור העסקאות ורמת הפגיעה בעסק.
  • עסקים שמחזור העסקאות שלהם הוא בין 300,000 ₪ ל-400 מיליון ₪, זכאים למענק חודשי המורכב ממענק רכיב תשומות המשקף פיצוי עבור הוצאות קבועות וכן פיצוי על הוצאות שכר באוקטובר 2023 במכפלת שיעור הפגיעה.
 • תנאי להגשת בקשה לפיצויים לפי מתווה זה הוא הגשת דוחות תקופתיים למע"מ לחודשים ספטמבר-דצמבר בשנים 2022 ו-2023, וכן טופס 102 (טופס דיווח למס הכנסה שמיועד לדיווח על סך כל המשכורות והניכוי במקור) עבור חודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2023.
 • את התביעה לפיצויים באתר רשות המיסים עבור חודש אוקטובר 2023 ניתן היה להגיש עד 19.05.2024, את התביעה לפיצויים עבור חודשים נובמבר ודצמבר 2023 ניתן להגיש עד 15.07.2024 ועבור חודשים ינואר-פברואר 2024 עד 07.09.2024. את התביעה לפיצויים במסלול מחזורים בגין החודשים מרץ-אפריל 2024 ניתן להגיש עד 23.10.2024. המועדים להגשת תביעות לפיצויים במסלול שכר בגין החודשים מרץ-אפריל 2024, ובשני המסלולים בגין מאי-יוני 2024 טרם פורסמו.
 • למידע נוסף ראו:

פיצויים לעסקים ב"אזור המיוחד" שבו הטילה מערכת הביטחון הגבלות מחמירות (המסלול הירוק)

 • בעלי עסקים שעסקם באחד היישובים הכלולים ב"אזור המיוחד" והמפורטים כאן, זכאים לפיצוי מיוחד בשל הפסד או מניעת רווח (נזק עקיף) שנגרם להם בגלל המלחמה בחודשים אוקטובר-דצמבר 2023.
 • עסקים ביישובים שפונו ועסקים הכלולים ברשימת יישובי קו העימות בצפון, זכאים לפיצויי גם עבור חודשים ינואר-יוני 2024
 • בעלי עסקים באזור המיוחד רשאים לבחור בפיצוי לפי אחד מ-3 מסלולים חלופיים: פיצוי בשל אובדן שכר לעובדים שנעדרו (מסלול שכר), פיצוי בשל ירידה במחזור העסקאות (מסלול מחזורים) או פיצוי במסלול חקלאות.
 • תנאי לתשלום הפיצויים בכל המסלולים הוא תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב המצב הביטחוני במלחמת חרבות ברזל.
 • במסלול שכר ישנם מקרים שבהם בעל עסק יהיה זכאי לפיצוי, גם אם עסקו לא נמצא באזור המיוחד.
 • את התביעה לפיצויים עבור חודשים ינואר-פברואר 2024 ניתן להגיש עד 07.09.2024. בגין החוגשים מרץ אפריל: את התביעה לפיצויים במסלול מחזורים ניתן להגיש עד 23.10.2024 ואת התביעה לפיצויים במסלול שכר עד 15.11.2024. את התביעה במסלול מחזורים בגין מאי-יוני 2024 ניתן להגיש עד 15.11.2024. המועד להגשת תביעה במסלול שכר בגין מאי-יוני 2024 טרם פורסם. את התביעה לפיצויים עבור החודשים נובמבר-דצמבר ניתן היה להגיש עד 15.07.2024.
 • למידע נוסף ראו פיצוי מוגדל על הפסדים לעסקים באזור המיוחד שבו הוטלו הגבלות מחמירות במלחמת חרבות ברזל.

פיצויים על מלוא הנזק שנגרם לעסקים ביישובי ספר (המסלול האדום)

מענק למעונות יום ומשפחתונים

 • מעונות יום ומשפחתונים מוכרים שבהתאם להנחיות פיקוד העורף לא פעלו במהלך חודש אוקטובר או שפעלו באופן חלקי בלבד, זכאים למענק סיוע בגין הימים שבהם לא פעלו.
 • גובה המענק הוא 889 ₪ עבור כל ילד במעון.
 • המענק יינתן בתנאי שלא גבו מההורים תשלום עבור הימים שבהם לא היתה פעילות, ואם היתה פעילות חלקית - השיבו להורים את החלק היחסי מהתשלום.
 • לא ניתן לקבל גם מענק זה וגם פיצויים לפי אחד המתווים שמפורטים למעלה. במקרה שמעון או משפחתון קיבל מענק זה וגם הגיש תביעה לפיצוי על נזק עקיף מרשות המסים, סכום המענק יופחת מהפיצוי שישולם לו על-ידי רשות המסים.
 • למידע נוסף ראו מענק למעונות ומשפחתונים מוכרים בתקופת מלחמת חרבות ברזל.
שימו לב
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים פרסמה סימולטור זכאות למסלולי מענקים לפי שם יישוב. לצפייה לחצו כאן.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

שימו לב
ניתן לפנות בשאלות ובירורים אל מערכת הפניות בנושא "נזק עקיף" או לפנות בטלפון למספר *4954 או 02-5656400 בימים א' עד ה' בין השעות: 09:00 -15:00 וכן לקבל מידע נוסף בדואר אלקטרוני: .

מעבר בין מתווי הפיצויים של מלחמת חרבות ברזל

 • במתווה הפיצויים לבעלי עסקים שנגרם להם נזק עקב מלחמת חרבות ברזל יש 3 מסלולים: מתווה פיצויים לכל העסקים בארץ (מענק המשכיות עסקית), מתווה פיצויים לעסקים ב"אזור המיוחד", ומתווה פיצויים ליישובי ספר (המסלול האדום).
 • עסקים שעומדים בתנאי הזכאות של יותר ממסלול אחד רשאים לבחור במתווה פיצויים אחד בלבד.
 • בעל עסק העומד בתנאי הזכאות של מספר מסלולי פיצוי והוא הגיש תביעה לפיצוי במסלול מסוים, רשאי לעבור בין מתווי הפיצויים להם הוא זכאי ולהגיש בדיעבד תביעה במסלול אחר, אשר תבוא במקום התביעה המקורית שהוגשה וזאת בתנאי שמתקיימים אחד מהתנאים הבאים:
  • רשות המיסים טרם נתנה את החלטתה בתביעה הפיצויים שהוגשה במסלול המקורי.
  • התקבלה החלטה בתביעה המקורית, אך הבקשה למעבר מסלול פיצויים מוגשת לפני שחלף המועד להגשת השגה, כלומר בטרם חלפו 60 יום ממתן ההחלטה בתביעה.
דוגמה
 • עסק שנמצא בכפר סאלד אשר נפגע עקב מלחמת חרבות ברזל זכאי הן למתווה הפיצויים "באזור המיוחד" והן למתווה הפיצויים לפי "המסלול האדום" .
 • המעסיק הגיש תביעה לפיצויים עבור חודש אוקטובר 2023 במתווה הפיצויים של "האזור המיוחד".
 • ביום 15.11.2023 אישרה רשות המיסים את תביעתו .
 • ביום 31.12.2023 החליט המעסיק לעבור למסלול האדום בדיעבד, כך שתביעתו במסלול זה תחול גם לגבי חודש אוקטובר 2023.
 • מאחר והבקשה למעבר למסלול האדום הוגשה לפני שחלפו 60 יום ממועד ההחלטה של רשות המיסים ביום 15.11.2023, רשאי המעסיק להחליף בדיעבד את מתווה הפיצויים למסלול האדום, כך שמתווה זה יחול גם על חודש אוקטובר 2023, במקום התביעה שהוגשה עבור חודש זה במתווה ה"אזור המיוחד"

כיצד מגישים בקשה מתוקנת?

 • אם טרם ניתנה החלטה בתביעה המקורית ניתן להגיש בקשה לביטול התביעה ולהגיש תביעה חדשה במסלול החדש המבוקש.
 • אם התקבלה כבר החלטה בתביעה המקורית אך טרם חלף המועד להגשת השגה, ניתן להגיש השגה ובמסגרתה לבקש לעבור למסלול תביעה אחר.
 • כשמבקשים לעבוד בדיעבד למסלול האדום וטרם חלף המועד להגשת השגה בתביעה המקורי, יש לבקש להחיל את התביעה במסלול האדום גם על תקופות קודמות במסגרת התביעה החדשה המוגשת.
 • למידע רשמי ראו הבהרה בנושא מעבר מסלול לאחר הגשת תביעות במתווה חרבות ברזל.

חשוב לדעת

 • בעלי עסקים שקיבלו מקדמה לפני הגשת תביעה, שעסקם נמצא ביישוב שהתפנה ומבקשים להגיש תביעה באחד המסלולים הירוקים (מסלול מחזורים, שכר וחקלאות) - לא יוכלו לחזור ולבקש חישוב לפי המסלול האדום (המיועד ליישובי ספר).
 • עסק עם סניפים -
  • חייב להצהיר על כך עם הגשת הבקשה, במקום המיועד לכך בתביעה המקוונת.
  • כשאחד הסניפים נמצא ביישוב ספר כל התביעה תוגש במסלול האדום תוך פירוט נתונים על כלל הסניפים. הזכאות תיבחן ותחושב בתביעה זו לגבי כל סניף, בהתאם לזכאותו על פי החוק והתקנות.
  • אם לעסק יש סניף במרכז הארץ וסניף נוסף באחד מהיישובים בדרום המפורטים כאן, אך היישוב עצמו אינו ישוב ספר:
   • לגבי הסניף במרכז הארץ - ניתן להגיש תביעה למענק המשכיות עסקית החל על כל העסקים בארץ.
   • עבור הסניף בדרום - תוגש בקשה לבדיקת זכאות עבור מסלול שכר או מחזורים במסלול הירוק.
 • עסק שאינו נמצא באחד מהישובים שבאזור המיוחד, שבעליו הגישו תביעה במסלול מענק המשכיות עסקית והוא מעסיק עובדים שמתגוררים ביישוב שהתפנה לפי החלטות הממשלה, יוכל להגיש תביעה נוספת במסלול שכר עבודה.
 • בתביעה זו יוכל לתבוע שכר בגובה 520 ₪ ליום עבודה מלא עבור כל עובד שפונה מביתו ונעדר מעבודתו בשל המצב הביטחוני, בתנאי ששולם לאותו עובד שכר.
  • הפיצוי ישולם למעסיקים בקיזוז החלק של "רכיב השכר" ששולם להם במסגרת מענק המשכיות עסקית.
  • לרשימת הישובים שפונו לחצו כאן.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
ג'וינט ישראל - תבת אתר
הקליניקה למיסוי מוניציפלי אתר אוניברסיטת רייכמן, רחוב כנפי נשרים פינת רחוב נתן אלתרמן, ת"ד 167 הרצליה, 4610101 09-9602910
יוזמות עתיד אתר טשרניחובסקי 3, רמלה 050-7814416
עמותת גבהים- עמותה לקליטת עלייה אתר רח' השרון 13, רעננה 09-7904723
עמותת חמישים פלוס-מינוס אתר רחוב שלונסקי 52, תל אביב
עמותת תמך אתר רח' יפו 216, ירושלים 9438307 02-5423822
קרן שמש אתר רח' יוסף קארו 18, בית רוז (קומה 2) תל-אביב 03-5613343

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים