בעלי עסקים שנגרם להם נזק בשל הפסד או מניעת רווח (נזק עקיף) עקב מלחמת חרבות ברזל, זכאים לפיצויים מקרן הפיצויים ברשות המסים
מתווה הפיצויים כולל מענה ל-3 קבוצות אוכלוסייה לפי מיקום העסק: מתווה פיצויים לכל העסקים בארץ (מענק המשכיות עסקית), מתווה פיצויים לעסקים ב"אזור המיוחד", מתווה פיצויים ליישובי ספר
בעלי עסקים רשאים לבחור במתווה פיצויים אחד בלבד, למעט במקרים מיוחדים, ובתנאי שהם עומדים בתנאי הזכאות של המתווה
מעונות יום ומשפחתונים מוכרים זכאים למענק עבור הימים בהם לא פעלו בחודש אוקטובר 2023
למידע רשמי ראו אתר רשות המסים


בעלי עסקים שנגרם להם נזק בשל הפסד או מניעת רווח (נזק עקיף) עקב מלחמת חרבות ברזל, זכאים לפיצויים מקרן הפיצויים ברשות המסים.

 • מתווה הפיצויים כולל מענה ל-3 קבוצות אוכלוסייה לפי מיקום העסק:
  • מתווה פיצויים לכל העסקים בארץ (מענק המשכיות עסקית),
  • מתווה פיצויים לעסקים ב"אזור המיוחד", שבו הטילה מערכת הביטחון הגבלות חמורות (המסלול הירוק),
  • מתווה פיצויים ליישובי ספר (המסלול האדום).
 • בעלי עסקים רשאים לבחור בפיצויים לפי אחד מהמתווים בלבד, ובתנאי שהם עומדים בתנאי הזכאות של המתווה.
  • למרות זאת, עסק שנמצא מחוץ לאזור המיוחד, שבעליו הגישו תביעה במסלול מענק המשכיות עסקית והוא מעסיק עובדים שמתגוררים ביישוב שהתפנה לפי החלטות הממשלה, יוכל להגיש תביעה נוספת במסלול שכר עבודה במתווה של המסלול הירוק.
טיפ
ניתן לבדוק לאיזה מסלול פיצויים כל אחד זכאי, באמצעות הסימולטור של רשות המסים. לכניסה לסימולטור לחצו כאן

מתווי הפיצויים

פיצויים לבעלי עסקים בכל הארץ (מענק המשכיות עסקית)

 • בעלי עסקים בכל הארץ זכאים למענק המשכיות עסקית בגין הפסדים או מניעת רווח (נזק עקיף) שנגרמו להם עקב המלחמה בחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2023.
 • גובה המענק ואופן חישובו משתנה בהתאם לגודל העסק:
  • עסקים שמחזור הפעילות שלהם בשנת 2022 היה בין 12,000 ₪ - 300,000 ₪ זכאים למענק חודשי קבוע בהתאם למחזור העסקאות ורמת הפגיעה בעסק.
  • עסקים שמחזור העסקאות שלהם הוא בין 300,000 ₪ ל-400 מיליון ₪, זכאים למענק חודשי המורכב ממענק רכיב תשומות המשקף פיצוי עבור הוצאות קבועות וכן פיצוי על הוצאות שכר באוקטובר 2023 במכפלת שיעור הפגיעה.
 • תנאי להגשת בקשה לפיצויים לפי מתווה זה הוא הגשת דוחות תקופתיים למע"מ לחודשים ספטמבר-דצמבר בשנים 2022 ו-2023, וכן טופס 102 (טופס דיווח למס הכנסה שמיועד לדיווח על סך כל המשכורות והניכוי במקור) עבור חודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2023.
 • את התביעה לפיצויים באתר רשות המיסים עבור חודש אוקטובר 2023 ניתן להגיש עד 19.02.2024, ואת התביעה לפיצויים עבור חודשים נובמבר ודצמבר 2023 ניתן להגיש עד 15.04.2024.
 • למידע נוסף ראו:

פיצויים לעסקים ב"אזור המיוחד" שבו הטילה מערכת הביטחון הגבלות מחמירות (המסלול הירוק)

 • בעלי עסקים שעסקם באחד היישובים הכלולים ב"אזור המיוחד" והמפורטים כאן, זכאים לפיצוי מיוחד בשל הפסד או מניעת רווח (נזק עקיף) שנגרם להם בגלל המלחמה בחודשים אוקטובר-דצמבר 2023.
 • בעלי עסקים באזור המיוחד רשאים לבחור בפיצוי לפי אחד מ-3 מסלולים חלופיים: פיצוי בשל אובדן שכר לעובדים שנעדרו (מסלול שכר), פיצוי בשל ירידה במחזור העסקאות (מסלול מחזורים) או פיצוי במסלול חקלאות.
 • תנאי לתשלום הפיצויים בכל המסלולים הוא תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב המצב הביטחוני במלחמת חרבות ברזל.
 • במסלול שכר ישנם מקרים שבהם בעל עסק יהיה זכאי לפיצוי, גם אם עסקו לא נמצא באזור המיוחד.
 • את התביעה עבור חודש אוקטובר 2023 יש להגיש עד 19.03.2024 ואת התביעה עובר חודשים נובמבר-דצמבר 2023 יש להגיש עד 21.05.2024.
 • למידע נוסף ראו פיצוי מוגדל על הפסדים לעסקים באזור המיוחד שבו הוטלו הגבלות מחמירות במלחמת חרבות ברזל.
שימו לב
מסלולי הפיצוי המוגדל לעסקים באזור המיוחד הוארכו גם לחודשים נובמבר -דצמבר 2023.
 • תנאי מוקדם להגשת תביעה הוא הגשת דו"ח ניכויים ודו"ח תקופתי למע"מ לחודשים נובמבר ודצמבר 2023.

פיצויים על מלוא הנזק שנגרם לעסקים ביישובי ספר (המסלול האדום)

 • בעלי עסקים שנמצאים בתחום יישוב ספר, כמפורט בסעיף 35 לחוק, זכאים לפיצויים על הפסד או מניעת רווח כתוצאה מהמלחמה, בגובה הנזק שנגרם בפועל.
  • בתקופת מלחמת חרבות ברזל הישובים: אשקלון, מבקיעים בני נצרים, ברור חיל ,דורות, נווה וצוחר הוכרו גם כיישובי ספר.
 • מתווה ייעודי למגדלים בענף ההטלה (ללולנים) - לולנים אשר נמצאים ביישובי ספר ( עד 9 ק"מ מגבול הצפון או עד 4 ק"מ מגבול הדרום) אשר נפגעו כתוצאה ממלחמת חרבות ברזל, זכאים למתווה פיצויים ייעודי. למידע נוסף ראו כאן.
 • תשלום מקדמה - בעלי עסקים ביישובי ספר, בדרום ובצפון הארץ, שפונו לפי החלטות הממשלה, וביישובי ספר באזור קו העימות אשר נגרם להם נזק כלכלי בשל אובדן רווחים או הפסדים (נזק עקיף) עקב מלחמת חרבות ברזל, זכאים לתשלום מקדמה מרשות המיסים עבור חודשים אוקטובר-דצמבר 2023 ,עוד לפני הגשת התביעה לפיצויים.
  • .עבור חודש אוקטובר 2023 ניתן להגיש תביעה למקדמה עד 15.01.2024 ועבור חודשים נובמבר ודצמבר עד 31.01.2024.
 • את התביעה העיקרית לתשלום פיצויים לפי המסלול האדום יש להגיש לרשות המסים באמצעות טופס תביעה מקוון, בתוך 3 חודשים מיום הנזק.
 • למידע נוסף ראו:

מענק למעונות יום ומשפחתונים

 • מעונות יום ומשפחתונים מוכרים שבהתאם להנחיות פיקוד העורף לא פעלו במהלך חודש אוקטובר או שפעלו באופן חלקי בלבד, זכאים למענק סיוע בגין הימים שבהם לא פעלו.
 • גובה המענק הוא 889 ₪ עבור כל ילד במעון.
 • המענק יינתן בתנאי שלא גבו מההורים תשלום עבור הימים שבהם לא היתה פעילות, ואם היתה פעילות חלקית - השיבו להורים את החלק היחסי מהתשלום.
 • לא ניתן לקבל גם מענק זה וגם פיצויים לפי אחד המתווים שמפורטים למעלה. במקרה שמעון או משפחתון קיבל מענק זה וגם הגיש תביעה לפיצוי על נזק עקיף מרשות המסים, סכום המענק יופחת מהפיצוי שישולם לו על-ידי רשות המסים.
 • למידע נוסף ראו מענק למעונות ומשפחתונים מוכרים בתקופת מלחמת חרבות ברזל.
שימו לב
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים פרסמה סימולטור זכאות למסלולי מענקים לפי שם יישוב. לצפייה לחצו כאן.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

שימו לב
ניתן לפנות בשאלות ובירורים אל מערכת הפניות בנושא "נזק עקיף" או לפנות בטלפון למספר *4954 או 02-5656400 בימים א' עד ה' בין השעות: 09:00 -15:00 וכן לקבל מידע נוסף בדואר אלקטרוני: .

חשוב לדעת

 • בעלי עסקים שקיבלו מקדמה לפני הגשת תביעה, שעסקם נמצא ביישוב שהתפנה ומבקשים להגיש תביעה באחד המסלולים הירוקים (מסלול מחזורים, שכר וחקלאות) - לא יוכלו לחזור ולבקש חישוב לפי המסלול האדום (המיועד ליישובי ספר).
 • עסק עם סניפים -
  • חייב להצהיר על כך עם הגשת הבקשה, במקום המיועד לכך בתביעה המקוונת.
  • כשאחד הסניפים נמצא ביישוב ספר כל התביעה תוגש במסלול האדום תוך פירוט נתונים על כלל הסניפים. הזכאות תיבחן ותחושב בתביעה זו לגבי כל סניף, בהתאם לזכאותו על פי החוק והתקנות.
  • אם לעסק יש סניף במרכז הארץ וסניף נוסף באחד מהיישובים בדרום המפורטים כאן, אך היישוב עצמו אינו ישוב ספר:
   • לגבי הסניף במרכז הארץ - ניתן להגיש תביעה למענק המשכיות עסקית החל על כל העסקים בארץ.
   • עבור הסניף בדרום - תוגש בקשה לבדיקת זכאות עבור מסלול שכר או מחזורים במסלול הירוק.
 • עסק שאינו נמצא באחד מהישובים שבאזור המיוחד, שבעליו הגישו תביעה במסלול מענק המשכיות עסקית והוא מעסיק עובדים שמתגוררים ביישוב שהתפנה לפי החלטות הממשלה, יוכל להגיש תביעה נוספת במסלול שכר עבודה.
 • בתביעה זו יוכל לתבוע שכר בגובה 520 ₪ ליום עבודה מלא עבור כל עובד שפונה מביתו ונעדר מעבודתו בשל המצב הביטחוני, בתנאי ששולם לאותו עובד שכר.
  • הפיצוי ישולם למעסיקים בקיזוז החלק של "רכיב השכר" ששולם להם במסגרת מענק המשכיות עסקית.
  • לרשימת הישובים שפונו לחצו כאן.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
ג'וינט ישראל - תבת אתר
הקליניקה למיסוי מוניציפלי אתר המרכז הבינתחומי בהרצליה, רחוב כנפי נשרים פינת רחוב נתן אלתרמן, ת"ד 167 הרצליה, 4610101 09-9602910
עמותת חמישים פלוס-מינוס אתר רחוב שלונסקי 52, תל אביב
עמותת תמך אתר רח' יפו 216, ירושלים 9438307 02-5423822
קרן שמש אתר רח' יוסף קארו 18, בית רוז (קומה 2) תל-אביב 03-5613343

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים