מידע מודיעיני הוא מידע המתקבל מגורמי מודיעין שונים ומתייחס להתנהגות האסיר
המידע המודיעיני חסוי ואינו מוצג בפני האסיר או בא כוחו
למידע המודיעיני יש השלכות על תנאי המאסר והשחרור של האסיר

מידע מודיעיני הוא מידע שמתקבל מגורמי מודיעין שונים (משטרת ישראל, צה"ל, שב"כ) או ממקור בכלא (אסירים או סוהרים) ומנותח על-ידי גורמי מודיעין בשב"ס.

  • המידע יכול לכלול התייחסות להתנהגות לא נאותה של האסיר בכלא, כגון: שימוש בסמים, כוונות בריחה, סכסוכים עם אסירים אחרים, סכסוכים עם גורמים מחוץ לכלא, כוונות פגיעה של האסיר בעצמו, כוונות פגיעה של האסיר באסירים אחרים או כוונות פגיעה של האסיר בגורמים מחוץ לכלא.

השלכות המידע המודיעיני

  • למידע המודיעיני יש השלכות על תנאי המאסר והשחרור של האסיר, כגון:

עתירה כנגד החלטה שהתקבלה על בסיס מידע מודיעיני

  • במקרה שמתקבלת על-ידי שב"ס או על-ידי ועדת השחרורים החלטה בעקבות מידע מודיעיני בעניינו של אסיר, רשאי האסיר להגיש עתירה נגד ההחלטה.
  • העתירה מוגשת לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו האסיר מרצה את מאסרו.

סודיות המידע המודיעיני

  • המידע המודיעיני חסוי ואינו מוצג בפני האסיר או בא כוחו.
  • המידע המודיעיני חסוי גם בפני בית המשפט (למשל במהלך עתירה הקשורה להחלטה שהתקבלה על בסיס מידע מודיעיני), אלא אם כן האסיר או בא-כוחו אישרו לבית המשפט להיחשף למידע.
  • כאשר האסיר אינו מיוצג, על בית המשפט להבהיר לאסיר שזכותו למנוע מהשופט/ים את העיון במידע המודיעיני. יחד עם זאת, יש להבהיר לאסיר שאם יסכים, יוכל בית המשפט לעיין בחומר החסוי, לראות את התמונה המלאה ולתת את החלטתו בהתאם.
  • האסיר יכול לבקש להיחשף למידע, ובית המשפט ייעתר לבקשתו אם לא הוצאה תעודת חסיון למידע.
  • אם הוצאה תעודת חסיון, יכול האסיר להגיש עתירה לגילוי ראייה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.