מבוטחים בביטוח פנסיוני וחוסכים בקרן השתלמות יכולים לקבל מידע על חסכונותיהם ועל המוצרים הפנסיוניים השונים באמצעות אתר האינטרנט של המסלקה הפנסיונית
המידע באתר מאובטח, ונדרש הליך רישום ראשוני לצורך שימוש באתר
שירות קבלת המידע כרוך בתשלום סמלי כמפורט במחירון השירותים של המסלקה
בנוסף ניתן לבצע באמצעות המסלקה פעולות בחסכונות הפנסיוניים, כגון: מעבר מסלול השקעה או מעבר ממוצר פנסיוני אחד לאחר, הפקדות של מעסיקים לביטוח הפנסיוני של העובדים ודיווח של מעסיקים ועוד
למידע נוסף ראו אתר המסלקה הפנסיונית


ראו גם

המסלקה הפנסיונית, הפועלת מתוקף יוזמה של משרד האוצר ובפיקוחו, היא שירות אינטרנטי המאפשר לכל אזרח במדינת ישראל לקבל תמונת מצב מלאה ועדכנית על החסכונות הפנסיונים הצבורים לזכותו.

סוגי המידע שניתן לקבל במסלקה

 • באמצעות המסלקה יכול אזרח לקבל, בין היתר, את סוגי המידע הבאים:
  • מידע על כלל המוצרים הפנסיוניים שלו המתנהלים בכל הגופים בארץ.
  • מידע על המוצרים הפנסיוניים שלו המתנהלים בגוף מסוים.
  • מידע על על מוצר פנסיוני מסוים.
  • מידע על יתרת כספי הפיצויים במופקדים לזכותו.

פעולות שניתן לבצע באמצעות המסלקה

נותני השירות

 • השירות ניתן באמצעות חברת סוויפטנס, אשר זכתה במכרז מטעם המדינה להקמה ותפעול של "מערכת סליקה פנסיונית מרכזית".
 • המסלקה הפנסיונית פועלת בפיקוח משרד האוצר.

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

אופן קבלת השירות

 • השירות ניתן באמצעות המסלקה הפנסיונית המופעלת על ידי חברת סוויפטנס.
 • יש להיכנס לאתר המסלקה ולבצע הליך רישום.
 • מעסיקים יידרשו גם להשתמש בכרטיס חכם שיונפק להם.

עלות השירות

חשוב לדעת

 • מי שלא יודע אם או היכן מתנהל עבורו חיסכון בקרן השתלמות, בקופת גמל, בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים, יכול לברר זאת באתר הר הכסף של משרד האוצר.