נפגע פעולת איבה במצב רפואי מיוחד עשוי להיות זכאי למלווה צמוד, אם הוא זקוק לו בשל נכותו


נפגע פעולת איבה במצב רפואי מיוחד עשוי להיות זכאי למלווה צמוד.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לפקיד השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי במקום מגוריו של הנפגע.
  • הנפגע יופנה על ידי רופא הסניף ופקיד השיקום למרכז הערכה לקביעת זכאותו לליווי.
  • מי שנקבעה לו זכאות ל- 17 שעות ליווי לפחות, יהיה זכאי להעסיק עובד זר.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים